ลิงก์บัญชี Google Play กับ Google Ads

เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play คุณจะแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้แอปได้โดยไม่ต้องตั้งค่าแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง สำหรับแอปที่ใช้การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอป คุณยังสามารถใช้เครื่องมือวัด Conversion เพื่อติดตามเมื่อผู้ใช้ที่คลิกโฆษณาทำการซื้อในแอป Android ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเพิ่มโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ลงในแอป

บทความนี้แสดงวิธีลิงก์บัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play จากบัญชี Google Ads นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการคำขอลิงก์และบัญชีที่ลิงก์ในบัญชี Google Ads หากต้องการทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการลิงก์ โปรดอ่านเกี่ยวกับการลิงก์บัญชี Google Play กับ Google Ads

ก่อนเริ่มต้น

วิธีการ

คุณจะได้เรียนรู้วิธีต่อไปนี้ 

 • ส่งคำขอลิงก์ไปยังบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play
 • อนุมัติคำขอลิงก์จากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play
 • ยกเลิกหรือส่งคำขอลิงก์อีกครั้ง
 • เปลี่ยนไปใช้ประเภทลิงก์ "การเข้าถึงข้อมูลและบัญชี"
 • ยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads และบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play
 • ติดตามสถานะการลิงก์

ส่งคำขอลิงก์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน Google Play 
 5. หากคุณยังไม่ได้ลิงก์บัญชีใดๆ ให้คลิกลิงก์ หากลิงก์บัญชีแล้ว ให้คลิกปุ่มบวก  เพื่อสร้างคำขอลิงก์ใหม่
 6. ป้อนที่อยู่อีเมลของเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ที่ต้องการลิงก์
 7. คลิกส่ง

อนุมัติคำขอลิงก์จากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน Google Play 
 5. ค้นหาบัญชีที่ต้องการอนุมัติคำขอลิงก์ 
 6. คลิกอนุมัติ หรือปฏิเสธ หากปฏิเสธคำขอแล้วเกิดเปลี่ยนใจ คุณหรือเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play จะต้องส่งคำขอลิงก์ใหม่

ยกเลิกคำขอลิงก์ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน Google Play 
 5. ค้นหาบัญชีที่ต้องการยกเลิกคำเชิญลิงก์
 6. คลิกยกเลิก

เปลี่ยนไปใช้ประเภทลิงก์ "การเข้าถึงข้อมูลและบัญชี"

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน Google Play 
 5. ค้นหาบัญชีที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้ประเภทลิงก์ "การเข้าถึงข้อมูลและบัญชี" 
 6. ในคอลัมน์ "ประเภท" ให้คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ถัดจาก "การเข้าถึงข้อมูล"
 7. เปิดการเข้าถึงบัญชี
 8. คลิกบันทึก

ยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads จากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน Google Play
 5. ค้นหาบัญชีที่ต้องการยกเลิกการลิงก์ แล้วคลิกยกเลิกการลิงก์

ติดตามสถานะการลิงก์

ด้านล่างนี้คือสถานะที่คุณอาจเห็นในคอลัมน์ "สถานะ" ของหน้า "บัญชีที่ลิงก์" ของ Google Play

 • ต้องการให้คุณอนุมัติ: เจ้าของบัญชีจากบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play นี้ได้ส่งคำขอลิงก์กับบัญชี Google Ads ของคุณ คุณจะอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอได้
 • รอการอนุมัติจาก Google Play: คำขอของคุณไปถึงบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play แล้ว สถานะนี้จะอัปเดตเมื่อเจ้าของบัญชียอมรับหรือปฏิเสธคำขอลิงก์
 • ลิงก์แล้ว: บัญชี Google Ads ลิงก์กับบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play นี้ และเปิดใช้รายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับแอปในบัญชีนี้แล้ว
 • ไม่ได้ลิงก์: บัญชี Google Ads และบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ไม่ได้ลิงก์เนื่องจากคำขอลิงก์ถูกปฏิเสธโดยเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play หรือเนื่องจากบัญชีถูกยกเลิกการลิงก์โดยผู้ใช้ Google Ads หรือเจ้าของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play หากต้องการลิงก์บัญชีอีกครั้ง ให้ส่งคำขอลิงก์ใหม่ไปให้เจ้าของบัญชี Play

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว