Prepojenie účtov Google Play a Google Ads

Keď prepojíte svoj účet Google Ads s účtom vývojára Google Play, môžete zobrazovať reklamy používateľom aplikácií bez nastavovania remarketingovej značky. V prípade aplikácií, ktoré používajú fakturáciu v aplikácii, môžete bez pridania kódu sledovania konverzií do aplikácie používať aj sledovanie konverzií a automaticky tak sledovať, kedy používateľ, ktorý klikol na vašu reklamu, vykoná nákup vo vašej aplikácii pre Android.

V tomto článku sa dozviete, ako prepojiť účty vývojára Google Play z účtu Google Ads. Článok poskytuje informácie aj o tom, ako spravovať žiadosti o prepojenie a prepojené účty v účte Google Ads. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako funguje prepájanie, prečítajte si článok Prepojenie účtov Google Play a Google Ads.

Skôr než začnete

Pokyny

Nižšie sa dozviete, ako môžete: 

 • odoslať žiadosti o prepojenie do účtov vývojára Google Play,
 • schváliť žiadosti o prepojenie z účtov vývojára Google Play,
 • znova odoslať alebo zrušiť žiadosti o prepojenie,
 • prepnúť na typ prepojenia Prístup k údajom a účtu,
 • odpojiť účty Google Ads a účty vývojára Google Play,
 • sledovať stavy prepojenia.

Odoslanie žiadosti o prepojenie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Prepojené účty.
 4. V časti Google Play kliknite na možnosť Podrobnosti
 5. Ak ste ešte neprepojili žiadne účty, kliknite na možnosť Prepojiť. Ak ste účty už prepojili, kliknite na tlačidlo plus a vytvorte novú žiadosť o prepojenie.
 6. Zadajte e-mailovú adresu vlastníka účtu vývojára Google Play, ktorý chcete prepojiť.
 7. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Schválenie žiadostí o prepojenie z účtov vývojára Google Play

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Prepojené účty.
 4. V časti Google Play kliknite na možnosť Podrobnosti
 5. Nájdite účet, pre ktorý chcete schváliť žiadosť o prepojenie. 
 6. Kliknite na možnosť Schváliť alebo Odmietnuť. Ak žiadosť odmietnete, no neskôr si to rozmyslíte, vy alebo vlastník účtu vývojára Google Play bude musieť odoslať novú žiadosť o prepojenie.

Žiadosti o zrušenie prepojenia 

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Prepojené účty.
 4. V časti Google Play kliknite na možnosť Podrobnosti
 5. Nájdite účet, pre ktorý chcete zrušiť pozvánku na prepojenie.
 6. Kliknite na možnosť Zrušiť.

prepnúť na typ prepojenia Prístup k údajom a účtu,

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Prepojené účty.
 4. V časti Google Play kliknite na možnosť Podrobnosti
 5. Nájdite účet, ktorý chcete zmeniť na typ prepojenia Prístup k údajom a účtu. 
 6. V stĺpci Typ kliknite vedľa možnosti Prístup k údajom na ikonu ceruzky Upraviť.
 7. Zapnite možnosť Prístup k účtu.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odpojenie účtu Google Ads od účtov vývojára Google Play

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Prepojené účty.
 4. V časti Google Play kliknite na možnosť Podrobnosti.
 5. Nájdite účet, ktorý chcete odpojiť, a kliknite na možnosť Odpojiť.

Sledovanie stavov prepojenia

Nižšie sú uvedené stavy, ktoré sa môžu zobraziť v stĺpci Stav na stránke Prepojené účty pre Google Play.

 • Potrebuje vaše schválenie: Vlastník tohto účtu vývojára Google Play odoslal žiadosť o prepojenie s vaším účtom Google Ads Žiadosť môžete schváliť alebo odmietnuť.
 • Čaká sa na schválenie službou Google Play: Vaša žiadosť bola doručená do účtu vývojára Google Play. Tento stav sa aktualizuje, keď vlastník účtu vašu žiadosť o prepojenie prijme alebo odmietne.
 • Prepojené: Váš účet Google Ads je prepojený s týmto účtom vývojára Google Play a remarketingové zoznamy pre aplikácie v účte sú aktivované.
 • Neprepojené: Účty Google Ads a účty vývojára Google Play nie sú prepojené, pretože žiadosť o prepojenie bola zamietnutá vlastníkom účtu vývojára Google Play alebo boli účty odpojené používateľom účtu Google Ads, prípadne vlastníkom účtu vývojár Google Play. Ak chcete účty znova prepojiť, pošlite vlastníkovi účtu Play novú žiadosť o prepojenie.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory