Łączenie kont Google Play i Google Ads

Po połączeniu konta Google Ads z kontem dewelopera w Google Play możesz wyświetlać reklamy użytkownikom swojej aplikacji bez konfigurowania tagu remarketingowego. W przypadku aplikacji korzystających z rozliczeń w aplikacji możesz też używać śledzenia konwersji, by automatycznie monitorować przypadki, gdy ktoś, kto kliknął jedną z Twoich reklam, kupuje coś w aplikacji na Androida. Możesz to robić bez dodawania do aplikacji kodu śledzenia konwersji.

Z tego artykułu dowiesz się, jak połączyć konta dewelopera w Google Play z kontem Google Ads. Omówiono w nim też zarządzanie na koncie Google Ads prośbami o połączenie i połączonymi kontami. Więcej o tym, jak działa łączenie kont, znajdziesz w artykule Informacje o łączeniu kont Google Play i Google Ads.

Zanim zaczniesz

Instrukcje

Poniżej dowiesz się, jak: 

 • wysyłać prośby o połączenie z kontami programisty Google Play,
 • akceptować prośby o połączenie pochodzące z kont programisty Google Play,
 • wysyłać ponownie lub anulować prośby o połączenie,
 • Zmiana typu połączenia na „Dostęp do danych i konta”
 • rozłączyć konta Google Ads i programisty Google Play,
 • śledzić stany połączenia.

Wysyłanie prośby o połączenie

 1. Zaloguj się na konto Google Ads
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Play” kliknij Szczegóły
 5. Jeśli nie masz jeszcze połączonych żadnych kont, kliknij Połącz. Jeśli masz już połączone konta, kliknij przycisk plusa , by wysłać nową prośbę o połączenie.
 6. Wpisz adres e-mail właściciela konta programisty Google Play, które chcesz połączyć.
 7. Kliknij Wyślij.

Akceptowanie próśb o połączenie pochodzących z kont programisty Google Play

 1. Zaloguj się na konto Google Ads
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Play” kliknij Szczegóły
 5. Odszukaj konto, w którego przypadku chcesz zaakceptować prośbę o połączenie. 
 6. Kliknij Zatwierdź lub Odrzuć. Jeśli odrzucisz prośbę, a później zmienisz zdanie, konieczne jest wysłanie przez Ciebie lub przez właściciela konta programisty Google Play nowej prośby o połączenie.

Anulowanie próśb o połączenie 

 1. Zaloguj się na konto Google Ads
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Play” kliknij Szczegóły
 5. Odszukaj konto, w którego przypadku chcesz anulować prośbę o połączenie.
 6. Kliknij Anuluj.

Zmiana typu połączenia na „Dostęp do danych i konta”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Play” kliknij Szczegóły
 5. Odszukaj konto, którego typ połączenia chcesz zmienić na „Dostęp do danych i konta”. 
 6. W kolumnie „Typ” kliknij ikonę ołówka Edytuj obok pozycji „Dostęp do danych”.
 7. Włącz Dostęp do konta.
 8. Kliknij Zapisz.

Rozłączanie kont Google Ads i programisty Google Play

 1. Zaloguj się na konto Google Ads
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Play” kliknij Szczegóły.
 5. Odszukaj konto, które chcesz odłączyć, i kliknij Odłącz.

Śledzenie stanów połączenia

Poniżej podano stany widoczne w kolumnie „Stan” na stronie „Połączone konta” w Google Play.

 • Wymaga Twojej zgody: właściciel tego konta programisty Google Play wysłał prośbę o połączenie z Twoim kontem Google Ads. Możesz zaakceptować lub odrzucić jego prośbę.
 • Czeka na zatwierdzenie przez Google Play: Twoja prośba dotarła na konto programisty Google Play. Ten stan zostanie zaktualizowany, gdy właściciel konta zaakceptuje lub odrzuci Twoją prośbę o połączenie.
 • Połączono: Twoje konto Google Ads zostało połączone z tym kontem programisty Google Play, a dla znajdujących się na nim aplikacji są włączone listy remarketingowe.
 • Nie połączono: konta Google Ads i programisty Google Play nie są połączone, ponieważ prośba o połączenie została odrzucona przez właściciela konta programisty Google Play albo konta zostały rozłączone przez użytkownika Google Ads lub przez właściciela konta programisty Google Play. Aby ponownie połączyć konta, wyślij nową prośbę o połączenie do właściciela konta Play.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem