Produkttilknytning: Knytt sammen Google Play- og Google Ads-kontoer

Hvis du knytter sammen Google Ads-kontoen og Google Play-utviklerkontoen din, kan du vise annonser til appbrukerne dine uten å måtte konfigurere en remarketing-tag. For apper der du har fakturering i appen, kan du også bruke konverteringssporing for automatisk å spore tilfeller der noen som har klikket på en av annonsene dine, kjøper noe i Android-appen din – og du trenger ikke å legge til kode for konverteringssporing i appen.

I denne artikkelen skal vi vise hvordan Google Play-utviklerkontoer kan knyttes sammen med Google Ads-kontoer fra sistnevnte. Vi skal også se nærmere på hvordan du kan administrere forespørsler om tilknytning og tilknyttede kontoer i Google Ads-kontoen din. I artikkelen Sånn kan du knytte sammen Google Play- og Google Ads-kontoer kan du finne ut hvordan tilknytninger fungerer.

Før du begynner

Veiledning

Nedenfor følger veiledninger til hvordan du kan

 • sende forespørsler om tilknytning til Google Play-utviklerkontoer
 • godkjenne forespørsler om tilknytning fra Google Play-utviklerkontoer
 • sende eller avbryte forespørsler om tilknytning
 • fjerne tilknytningen mellom Google Ads-kontoer og Google Play-utviklerkontoer
 • spore tilknytningsstatuser

Send forespørsler om tilknytning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Finn «Google Play» under «Fra Google», og klikk så på Detaljer.
 5. Klikk på Tilknytt hvis du ennå ikke har tilknyttet noen kontoer. Klikk på plussknappen  hvis du allerede har tilknyttede kontoer, så blir det opprettet en ny forespørsel om tilknytning.
 6. Oppgi e-postadressen til eieren av Google Play-utviklerkontoen du vil tilknytte.
 7. Klikk på Send.

Godkjenn forespørsler om tilknytning fra Google Play-utviklerkontoer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Finn «Google Play» under «Tilknyttede kontoer og produkter», og klikk så på Administrer og tilknytt.
 5. Finn kontoen der du vil godkjenne forespørselen om tilknytning.
 6. Klikk på Godkjenn eller Avslå. Hvis du avslår en forespørsel og deretter ombestemmer deg, må enten du eller eieren av Google Play-utviklerkontoen sende en ny forespørsel om tilknytning.

Avbryt forespørsler om tilknytning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Finn «Google Play» under «Tilknyttede kontoer og produkter», og klikk så på Administrer og tilknytt.
 5. Finn kontoen der du vil avbryte forespørselen om tilknytning.
 6. Klikk på Avbryt.

«Data- og kontotilgang»-tilknytningstypen

Vi avvikler snart tilknytningstypen som gir data- og kontotilgang, nå som vi lanserer den nye Play-konsollen Eksisterende data- og tilgangstilknytninger kommer til å fungere som normalt i den eldre versjonen av Play-konsollen så lenge den er tilgjengelig. Etter det fungerer de som tilknytninger som bare gir tilgang til data.

Fjern tilknytningen mellom Google Ads-kontoen og Google Play-utviklerkontoene

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Klikk på Detaljer under «Google Play».
 5. Finn kontoen du vil fjerne tilknytningen til, og klikk på Fjern tilknytning.

Spor tilknytningsstatuser

Nedenfor finner du statusene du kan komme til å se i «Status»-kolonnen på «Tilknyttede kontoer»-siden for Google Play.

 • Må godkjennes av deg: Vedkommende som eier denne Google Play-utviklerkontoen, ber om å knytte kontoen sammen med Google Ads-kontoen din. Du kan godkjenne eller avslå denne forespørselen.
 • Venter på Google Play-godkjenning: Forespørselen din er sendt til eieren av Google Play-utviklerkontoen. Denne statusen oppdateres når kontoeieren enten aksepterer eller avslår forespørselen din.
 • Tilknyttet: Google Ads-kontoen din er tilknyttet denne Google Play-utviklerkontoen, og remarketinglistene for appene i kontoen er aktivert.
 • Ikke tilknyttet: Google Ads- og Google Play-utviklerkontoen er ikke knyttet sammen fordi eieren av Google Play-utviklerkontoen avslo forespørselen, eller fordi tilknytningen mellom kontoene ble fjernet av Google Ads-brukeren eller eieren av Google Play-utviklerkontoen. For å gjenopprette tilknytningen må du sende Play-kontoeieren en ny forespørsel om tilknytning.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

true
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false