קישור בין חשבון Google Play לחשבון Google Ads

קישור בין חשבון Google Ads לחשבון המפתח שלכם ב-Google Play יאפשר לכם להציג מודעות למשתמשים באפליקציה בלי להגדיר תג רימרקטינג. באפליקציות שכוללות חיוב על רכישות באפליקציות, אפשר להשתמש במעקב המרות כדי לעקוב באופן אוטומטי אחרי השלמת רכישות באפליקציית Android שלכם על ידי משתמשים שלוחצים על המודעות, בלי להוסיף לאפליקציה קוד למעקב המרות.

במאמר הזה אנחנו מסבירים איך לקשר לחשבונות מפתחים ב-Google Play מחשבון Google Ads. בנוסף, המאמר כולל הסבר לגבי הניהול של בקשות לקישור וחשבונות מקושרים בחשבון Google Ads. כדי לקבל הסבר לגבי הדרך שבה הקישור פועל, אפשר לעיין במאמר מידע על קישור בין חשבון Google Play לחשבון Google Ads.

לפני שמתחילים

הוראות

בהמשך מוסבר איך: 

 • לשלוח בקשות קישור לחשבונות מפתחים ב-Google Play
 • לאשר בקשות קישור מחשבונות מפתחים ב-Google Play
 • לשלוח מחדש בקשות קישור או לבטל אותן
 • לעבור לקישור מסוג 'גישה לנתונים ולחשבון'
 • לבטל קישור בין חשבון Google Ads לחשבון מפתח ב-Google Play
 • לעקוב אחרי סטטוסים של קישור

שליחת בקשה לקישור

 1. נכנסים לחשבון Google Ads
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה של החשבון.
 3. בקטע 'הגדרה', לוחצים על חשבונות מקושרים.
 4. בקטע "Google Play", לוחצים על פרטים
 5. אם זו הפעם הראשונה שאתם מקשרים בין חשבונות, צריך ללחוץ על קישור. אם כבר יש חשבונות שמקושרים לחשבון הזה, לוחצים על לחצן החיבור כדי ליצור בקשת קישור חדשה.
 6. מזינים את כתובת האימייל של הבעלים של חשבון המפתח ב-Google Play שאליו רוצים לקשר.
 7. לוחצים על שלח.

אישור בקשות קישור מחשבונות מפתחים ב-Google Play

 1. נכנסים לחשבון Google Ads
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה של החשבון.
 3. בקטע 'הגדרה', לוחצים על חשבונות מקושרים.
 4. בקטע "Google Play", לוחצים על פרטים
 5. מאתרים את החשבון שאת בקשת הקישור שלו רוצים לאשר. 
 6. לוחצים על אישור או דחייה. אם תשנו את דעתכם אחרי דחייה של בקשת קישור, יהיה עליכם או על הבעלים של חשבון המפתח ב-Google Play לשלוח בקשת קישור חדשה.

ביטול של בקשות קישור 

 1. נכנסים לחשבון Google Ads
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה של החשבון.
 3. בקטע 'הגדרה', לוחצים על חשבונות מקושרים.
 4. בקטע "Google Play", לוחצים על פרטים
 5. מאתרים את החשבון ששלחתם לו הזמנה לקישור שברצונכם לבטל.
 6. לוחצים על ביטול.

מעבר לקישור מסוג 'גישה לנתונים ולחשבון'

 1. נכנסים לחשבון Google Ads
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה של החשבון.
 3. בקטע 'הגדרה', לוחצים על חשבונות מקושרים.
 4. בקטע "Google Play", לוחצים על פרטים
 5. מאתרים את החשבון שרוצים להעביר לקישור מסוג "גישה לנתונים ולחשבון". 
 6. בעמודה 'סוג', לוחצים על סמל העיפרון עריכה לצד האפשרות 'גישה לנתונים'.
 7. מפעילים את האפשרות גישה לחשבון.
 8. לוחצים על שמירה.

ביטול של קישור בין חשבון Google Ads לחשבונות מפתחים ב-Google Play

 1. נכנסים לחשבון Google Ads
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה של החשבון.
 3. בקטע 'הגדרה', לוחצים על חשבונות מקושרים.
 4. בקטע "Google Play", לוחצים על פרטים.
 5. מאתרים את החשבון שאת הקישור אליו רוצים לבטל ולוחצים על ניתוק הקישור.

מעקב אחרי סטטוסים של קישור

ריכזנו כאן את הסטטוסים השונים שמוצגים בעמודה 'סטטוס' בדף 'חשבונות מקושרים' בנוגע לקישור של חשבון Google Play.

 • ממתין לאישורכם: המשתמש שמוגדר כבעלים של חשבון המפתח הזה ב-Google Play ביקש קישור לחשבון Google Ads שלכם. ניתן לאשר את הבקשה או לדחות אותה.
 • ממתין לאישור Google Play: הבקשה שלכם נשלחה לחשבון המפתח ב-Google Play. הסטטוס הזה יתעדכן ברגע שהבעלים של החשבון יאשר או ידחה את הבקשה לקישור.
 • מקושר: חשבון Google Ads שלכם מקושר לחשבון המפתח הזה ב-Google Play ורשימות הרימרקטינג של האפליקציות שקיימות בחשבון מופעלות.
 • לא מקושר: אין קישור בין חשבון Google Ads לחשבון המפתח ב-Google Play. יכולות להיות לכך 2 סיבות: הבעלים של חשבון המפתח ב-Google Play דחה את בקשת הקישור; המשתמש ב-Google Ads או הבעלים של חשבון המפתח ב-Google Play ביטלו את הקישור. כדי לקשר מחדש בין החשבונות, יש לשלוח בקשת קישור חדשה לבעלים של חשבון Play.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה