Σύνδεση λογαριασμών Google Play και Google Ads

Όταν συνδέετε τον λογαριασμό σας Google Ads με τον λογαριασμό προγραμματιστή Google Play, μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις στους χρήστες της εφαρμογής σας, χωρίς να ρυθμίσετε μια ετικέτα επαναληπτικού μάρκετινγκ. Για εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη χρέωση για αγορές σε άλλες εφαρμογές, μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπών, για να παρακολουθείτε αυτόματα πότε κάποιος που έκανε κλικ σε κάποια από τις διαφημίσεις σας κάνει μια αγορά στην εφαρμογή σας Android, χωρίς να προσθέσετε κώδικα παρακολούθησης μετατροπών στην εφαρμογή σας.

Σε αυτό το άρθρο θα δείτε πώς μπορείτε να συνδέσετε λογαριασμούς προγραμματιστή Google Play από τον λογαριασμό σας Google Ads. Επίσης, καλύπτεται η διαχείριση των αιτημάτων σύνδεσης και των συνδεδεμένων λογαριασμών στον λογαριασμό σας Google Ads. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της σύνδεσης, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με τη σύνδεση λογαριασμών Google Play και Google Ads.

Πριν ξεκινήσετε

Οδηγίες

Παρακάτω μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

 • αποστολή αιτημάτων σύνδεσης σε λογαριασμούς προγραμματιστή Google Play
 • έγκριση αιτημάτων σύνδεσης από λογαριασμούς προγραμματιστή Google Play
 • επανάληψη αποστολής ή ακύρωση αιτημάτων σύνδεσης
 • αποσύνδεση λογαριασμού Google Ads και λογαριασμού προγραμματιστή Google Play
 • Παρακολούθηση καταστάσεων σύνδεσης.

Αποστολή αιτήματος σύνδεσης

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα Google Play, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες
 5. Αν δεν έχετε συνδέσει ακόμα λογαριασμούς, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση. Αν έχετε ήδη συνδεδεμένους λογαριασμούς, κάντε κλικ στο κουμπί "συν" , για να δημιουργήσετε ένα νέο αίτημα σύνδεσης.
 6. Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κατόχου του λογαριασμού προγραμματιστή Google Play που θέλετε να συνδέσετε.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή.

Έγκριση αιτημάτων σύνδεσης από λογαριασμούς προγραμματιστή Google Play

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα Google Play, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες
 5. Εντοπίστε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να εγκρίνετε το αίτημα σύνδεσης. 
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση ή Απόρριψη. Αν απορρίψετε ένα αίτημα και, στη συνέχεια, αλλάξετε γνώμη, θα πρέπει να αποσταλεί νέο αίτημα σύνδεσης είτε από εσάς είτε από τον κάτοχο του λογαριασμού προγραμματιστή Google Play.

Ακύρωση αιτημάτων σύνδεσης 

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα Google Play, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες
 5. Εντοπίστε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να ακυρώσετε την πρόσκληση σύνδεσης.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ακύρωση.

Τύπος σύνδεσης Πρόσβαση σε δεδομένα και λογαριασμό

Ο τύπος σύνδεσης Πρόσβαση σε δεδομένα και λογαριασμό θα καταργηθεί σύντομα με την κυκλοφορία του νέου Play Console. Οι υπάρχουσες συνδέσεις δεδομένων και πρόσβασης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά στο κλασικό Play Console, όταν διατίθενται. Στη συνέχεια θα λειτουργούν όπως οι συνδέσεις μόνο για δεδομένα.

Αποσύνδεση λογαριασμού Google Ads από λογαριασμούς προγραμματιστή Google Play

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο].
 3. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένοι λογαριασμοί.
 4. Στην ενότητα Google Play, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες.
 5. Εντοπίστε τον λογαριασμό που θέλετε να αποσυνδέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Αποσύνδεση.

Παρακολούθηση καταστάσεων σύνδεσης

Ακολουθούν οι καταστάσεις που μπορεί να εμφανίζονται στη στήλη Κατάσταση της σελίδας Συνδεδεμένοι λογαριασμοί για το Google Play.

 • Απαιτείται η έγκρισή σας: Ο κάτοχος λογαριασμού από αυτόν τον λογαριασμό προγραμματιστή Google Play έστειλε αίτημα σύνδεση με τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε το αίτημα.
 • Αναμένεται έγκριση από το Google Play: Το αίτημά σας παραδόθηκε στον λογαριασμό προγραμματιστή Google Play. Αυτή η κατάσταση θα ενημερωθεί, όταν ο κάτοχος του λογαριασμού αποδεχτεί ή απορρίψει το αίτημα σύνδεσης.
 • Συνδεδεμένος: Ο λογαριασμός σας στο Google Ads είναι συνδεδεμένος με αυτόν τον λογαριασμό προγραμματιστή Google Play και έχουν ενεργοποιηθεί οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ για τις εφαρμογές στον λογαριασμό.
 • Μη συνδεδεμένος: Ο λογαριασμός Google Ads και ο λογαριασμός προγραμματιστή Google Play δεν είναι συνδεδεμένοι, επειδή το αίτημα σύνδεσης απορρίφθηκε από τον κάτοχο του λογαριασμού προγραμματιστή Google Play ή επειδή οι λογαριασμοί αποσυνδέθηκαν από τον χρήστη του λογαριασμού Google Ads ή από τον κάτοχο του λογαριασμού προγραμματιστή Google Play. Για να συνδέσετε ξανά τους λογαριασμούς, στείλτε ένα νέο αίτημα σύνδεσης στον κάτοχο του λογαριασμού Play.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false