Priamy odkaz

 

Ide o typ koncovej webovej adresy v reklame, ktorá ľudí presmeruje na konkrétnu stránku aplikácie.

  • Ak chcete ľudí presmerovať na vstupnú stránku svojho webu, môžete v prípade reklám na webe použiť jednoduchú cieľovú webovú adresu, ako napr. www.example.com. Ak ste chceli ľudí presmerovať rovno na stránku produktu na tomto webe, mohli ste použiť odlišnú webovú adresu s trocha viac informáciami: www.example.com/product_1234. V prípade mobilných aplikácií sa tieto webové adresy nazývajú priame odk.
  • Ako koncovú webovú adresu v reklamách na interakciu s aplikáciou môžete uviesť odkaz iba na otvorenie aplikácie alebo priamy odkaz, ktorý ľudí presmeruje rovno na konkrétnu obrazovku vo vašej aplikácii. Tieto odkazy majú povolené sledovacie parametre.
  • Priame odkazy nie sú automaticky nastavené pri vytvorení aplikácie a ich fungovanie je odlišné pre iOS a Android. V prípade kampaní vo Vyhľadávacej sieti na interakciu s aplikáciou vytvoríme pomocou priameho odkazu URI aplikácie, aby boli vaše reklamy kompatibilné s Vyhľadávaním Google.

 

 

Zobrazovanie priamych odkazov

Priame odkazy zvyčajne tvoria dve časti: schémahostiteľ a cesta. Identifikátory URI aplikácie sú reformátovanými priamymi odkazmi s treťou časťou: identifikátorom balíka aplikácie. Webová adresa môže obsahovať parameter sledovania.

  • Identifikátor balíka aplikácie je jedinečný identifikátor vašej aplikácie. Mnohí vývojári vytvárajú identifikátor balíka použitím názvu internetovej domény aplikácie v obrátenom poradí. Aplikácie zverejnené spoločnosťou Google napríklad začínajú reťazcom „sk.google“.
  • Schéma je časť odkazu identifikujúca aplikáciu, ktorá sa má spustiť. Pre svoju aplikáciu môžete použiť reťazec „http“ alebo vlastnú schému, ktorá môže začínať názvom aplikácie alebo webovej stránky.
  • Hostiteľ a cesta špecifikujú jedinečné umiestnenie v aplikácii, kde existuje váš obsah. V rámci aplikácie určíte, kam budú ľudia presmerovaní po kliknutí na vašu reklamu alebo čo sa má stať, keď aplikáciu otvoria.
  Priamy odkaz Identifikátor URI aplikácie
Definícia Priame odkazy špecifikujú umiestnenie v aplikácii zhodné s obsahom, ktorý chcete zobraziť. Identifikátor URI aplikácie je formát priameho odkazu, ktorý pomáha integrovať vašu reklamu do Vyhľadávania Google. Tento formát uvidíte, keď budete upravovať svoje reklamy.
Formát {scheme}://{host_path} android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}
Príklad exampleapp://productid_1234 android-app://com.example.android/exampleapp/productid_1234

Ďalšie informácie o fungovaní reklám na interakciu s aplikáciou
Ďalšie informácie o nastavení priamych odkazov na našom webe pre vývojárov

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka