Σύνδεσμος σε βάθος

 

Ένας τύπος URL προορισμού σε μια διαφήμιση που μεταφέρει τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη σελίδα σε μια εφαρμογή.

  • Για διαφημίσεις στον ιστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή διεύθυνση URL προορισμού, όπως www.example.com, για να οδηγείτε τους χρήστες στη σελίδα προορισμού του ιστότοπού σας. Για να οδηγήσετε τους χρήστες απευθείας σε μια σελίδα προϊόντος στον συγκεκριμένο ιστότοπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό URL που περιλαμβάνει λίγο περισσότερες πληροφορίες: www.example.com/product_1234. Για τις εφαρμογές για κινητά, αυτές οι διευθύνσεις URL ονομάζονται "σύνδεσμοι σε βάθος".
  • Σε διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη διεύθυνση URL προορισμού έναν σύνδεσμο που απλώς ανοίγει την εφαρμογή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν σύνδεσμο σε βάθος, που οδηγεί τους χρήστες απευθείας σε μια συγκεκριμένη οθόνη στην εφαρμογή. Σε αυτούς τους συνδέσμους επιτρέπεται η χρήση παραμέτρων παρακολούθησης.
  • Οι σύνδεσμοι σε βάθος δεν ρυθμίζονται αυτόματα κατά τη δημιουργία της εφαρμογής σας και λειτουργούν διαφορετικά σε iOS και Android. Για καμπάνιες αφοσίωσης σε εφαρμογές στο Δίκτυο αναζήτησης, δημιουργούμε ένα URI εφαρμογής χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο σε βάθος, ώστε οι διαφημίσεις σας να είναι συμβατές με την Αναζήτηση Google.

 

 

Πώς εμφανίζονται οι σύνδεσμοι σε βάθος

Οι σύνδεσμοι σε βάθος συνήθως αποτελούνται από δύο μέρη: το τμήμα συνδυασμού και το τμήμα κεντρικού υπολογιστή και διαδρομής. Τα URI εφαρμογών, που είναι αναμορφωμένοι σύνδεσμοι σε βάθος, συμπεριλαμβάνουν ένα τρίτο μέρος: το αναγνωριστικό πακέτου εφαρμογής. Το URL μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει μια παράμετρο παρακολούθησης.

  • Το αναγνωριστικό πακέτου εφαρμογής είναι το μοναδικό αναγνωριστικό της εφαρμογής σας. Πολλοί προγραμματιστές δημιουργούν ένα αναγνωριστικό πακέτου χρησιμοποιώντας τον τομέα διαδικτύου της εφαρμογής γραμμένο αντίστροφα. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές που εκδίδονται από την Google ξεκινούν με "com.google".
  • Ο συνδυασμός είναι ένα τμήμα του συνδέσμου, που προσδιορίζει ποια εφαρμογή θα ανοίξει. Για την εφαρμογή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό "http" ή έναν προσαρμοσμένο συνδυασμό που μπορεί να ξεκινά με το όνομα της εφαρμογής ή του ιστοτόπου.
  • Το τμήμα κεντρικός υπολογιστής και διαδρομή προσδιορίζει τη μοναδική τοποθεσία στην εφαρμογή όπου υπάρχει το περιεχόμενό σας. Για την εφαρμογή σας, θα προσδιορίσετε την τοποθεσία όπου θα μεταβαίνουν οι χρήστες όταν κάνουν κλικ στη διαφήμιση ή τι θα πρέπει να συμβαίνει όταν ανοίγει η εφαρμογή.
  Σύνδεσμος σε βάθος URI εφαρμογής
Ορισμός Οι Σύνδεσμοι σε βάθος προσδιορίζουν μια τοποθεσία σε μια εφαρμογή, η οποία αντιστοιχεί με το περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε. Το URI εφαρμογής είναι μια μορφή του συνδέσμου σε βάθος η οποία συμβάλλει στη ενσωμάτωση της εφαρμογής σας στην Αναζήτηση Google. Θα βλέπετε αυτήν τη μορφή όταν επεξεργάζεστε τις διαφημίσεις σας.
Μορφή {scheme}://{host_path} android-app://{package_id}/{scheme}/{host_path}
Παράδειγμα exampleapp://productid_1234 android-app://com.example.android/exampleapp/productid_1234

Περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των διαφημίσεων αφοσίωσης σε εφαρμογές
Περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση συνδέσμων σε βάθος, στον ιστότοπο προγραμματιστών.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false