Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR): Ορισμός

Ένας λόγος που δείχνει πόσο συχνά κάνουν τελικά κλικ στη διαφήμιση ή στη δωρεάν καταχώριση προϊόντος τα άτομα που την έχουν δει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), για να υπολογίσετε τον βαθμό απόδοσης των λέξεων-κλειδιών, των διαφημίσεων και των δωρεάν καταχωρίσεων.

  • Το CTR είναι ο αριθμός των κλικ που λαμβάνει η διαφήμιση, διαιρούμενος με τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισης: κλικ ÷ εμφανίσεις = CTR. Για παράδειγμα, αν λάβατε 5 κλικ και 100 εμφανίσεις, τότε το CTR θα είναι 5%.
  • Καθεμία από τις διαφημίσεις, τις καταχωρίσεις και τις λέξεις-κλειδιά έχει το δικό της CTR, το οποίο μπορείτε να δείτε στον λογαριασμό σας.
  • Ένα υψηλό CTR είναι μια καλή ένδειξη ότι οι χρήστες θεωρούν τις διαφημίσεις και τις καταχωρίσεις σας χρήσιμες και συναφείς. Το CTR συνυπολογίζεται, επίσης, στο αναμενόμενο CTR της λέξης-κλειδιού, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της κατάταξης διαφήμισης. Έχετε υπόψη ότι ένα καλό CTR προκύπτει σε σχέση με το προϊόν που διαφημίζετε και με τα δίκτυα στα οποία το διαφημίζετε.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CTR, για να υπολογίσετε ποιες διαφημίσεις, καταχωρίσεις και λέξεις-κλειδιά εξασφαλίζουν αποτελέσματα για εσάς και ποιες πρέπει να βελτιωθούν. Όσο περισσότερες λέξεις-κλειδιά, διαφημίσεις και καταχωρίσεις σχετίζονται μεταξύ τους και με την επιχείρησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να κάνει ο χρήστης κλικ στη διαφήμιση ή στην καταχώρισή σας αφότου αναζητήσει τη φράση λέξεων-κλειδιών.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού