Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR): Ορισμός

Ένα ποσοστό που δείχνει πόσο συχνά κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας όσοι την έχουν δει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), για να μετρήσετε τον βαθμό απόδοσης των λέξεων-κλειδιών και των διαφημίσεών σας.

  • Το CTR είναι ο αριθμός των κλικ που λαμβάνει η διαφήμιση, διαιρούμενος με τον αριθμό των εμφανίσεων της διαφήμισης: κλικ ÷ εμφανίσεις = CTR. Για παράδειγμα, αν λάβατε 5 κλικ και 100 εμφανίσεις, τότε το CTR θα είναι 5%.
  • Καθεμιά από τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά έχει το δικό της CTR, το οποίο μπορείτε να δείτε στον λογαριασμό σας.
  • Ένα υψηλό CTR είναι μια καλή ένδειξη ότι οι χρήστες θεωρούν τις διαφημίσεις σας συναφείς και χρήσιμες. Το CTR συνυπολογίζεται, επίσης, στο αναμενόμενο CTR της λέξης-κλειδιού, το οποίο και αποτελεί στοιχείο της Κατάταξης διαφήμισης. Έχετε υπόψη ότι ένα καλό CTR προκύπτει σε σχέση με το προϊόν που διαφημίζετε και με τα δίκτυα στα οποία το διαφημίζετε.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CTR, για να μετρήσετε ποιες διαφημίσεις και λέξεις-κλειδιά είναι επιτυχημένες και ποιες χρειάζεται να βελτιωθούν. Όσο περισσότερο οι λέξεις-κλειδιά και οι διαφημίσεις σχετίζονται μεταξύ τους και με την επιχείρησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να κάνει κλικ ο χρήστης στη διαφήμισή σας μετά από αναζήτηση για τη φράση λέξεων-κλειδιών.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας