Thêm tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo

Nhờ tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học trong Google Ads, bạn có thể tiếp cận những khách hàng có khả năng nằm trong các nhóm đối tượng nhân khẩu học mà bạn chọn. Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn phục vụ ăn uống cho một nhóm khách hàng cụ thể, thì bạn có thể hiển thị quảng cáo cho khách hàng theo giới tính, nhóm tuổi, tình trạng con cái hoặc phạm vi thu nhập hộ gia đình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tập trung quảng cáo để nhắm mục tiêu khách hàng trong các nhóm nhân khẩu học nhất định.

Tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học ảnh hưởng thế nào đến đối tượng nhìn thấy quảng cáo của bạn

Khi sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị dựa trên thông tin nhân khẩu học mà chúng tôi phỏng đoán hoặc nhận được từ nhà xuất bản trang web hay hồ sơ trên Google. Nếu bạn giới hạn nhắm mục tiêu đến các nhóm nhân khẩu học nhất định, quảng cáo của bạn có thể tiếp cận đối tượng hạn chế hơn. Tìm hiểu thêm về cách Google xác định thông tin nhân khẩu học.

Trước khi bắt đầu

Bạn có thể thêm tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học vào các nhóm quảng cáo trong Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị, Chiến dịch video và Chiến dịch Gmail. Tìm hiểu thêm về tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.

Nhân khẩu học chi tiết (chẳng hạn như quyền sở hữu nhà và trình độ học vấn) sẽ được cung cấp sẵn dưới dạng các loại đối tượng. Bạn có thể thêm Nhân khẩu học chi tiết vào nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Hướng dẫn

Thêm nhóm đối tượng nhân khẩu học vào nhóm quảng cáo

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
  3. Nhấp vào tên của chiến dịch mà bạn muốn cập nhật.
  4. Nhấp vào tên của nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm nhóm đối tượng nhân khẩu học.
  5. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Nhân khẩu học. Bạn có thể chọn:
  6. Đánh dấu vào hộp bên cạnh nhóm đối tượng nhân khẩu học cụ thể mà bạn muốn bao gồm hoặc loại trừ trong nhóm quảng cáo.
  7. Nhấp vào Chỉnh sửa, rồi chọn Bật. Để loại trừ một nhóm đối tượng nhân khẩu học, hãy chọn Loại trừ khỏi nhóm quảng cáo.

Đặt giá thầu cho một nhóm đối tượng nhân khẩu học cụ thể

Bạn có thể nhận lợi tức đầu tư (ROI) cao hơn hoặc tăng cơ hội hiển thị quảng cáo cho những người có nhiều khả năng mua sản phẩm của bạn hơn bằng cách đặt giá thầu cụ thể cho một nhóm đối tượng nhân khẩu học. Hãy đặt giá thầu tùy chỉnh cho Chiến dịch hiển thị hoặc chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu cho Chiến dịch tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố