Pridanie demografického zacielenia do reklamnej skupiny

Prostredníctvom demografického zacielenia v službe Google Ads môžete osloviť zákazníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa budú nachádzať v demografických skupinách, ktoré zvolíte. Ak vaša firma napríklad poskytuje služby špecifickému okruhu zákazníkov v určitej skupine, reklamy môžete zobrazovať zákazníkom na základe ich pohlavia, vekovej skupiny, rodičovského stavu alebo príjmovej skupiny domácnosti.

V tomto článku vám ukážeme, ako môžete zamerať reklamy a zacieliť tak na zákazníkov v určitých demografických skupinách.

Ako demografické zacielenie ovplyvňuje, komu sa zobrazujú vaše reklamy

Keď používate demografické zacielenie, vaše reklamy budeme zobrazovať na základe demografických údajov, ktoré odhadneme alebo získame od vlastníkov webov, prípadne z profilov Google. Ak obmedzíte zacielenie na niektoré demografické skupiny, vaše reklamy sa môžu zobrazovať zúženému publiku. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako Google určuje demografické údaje.

Skôr než začnete

Demografické zacielenie môžete pridávať do reklamných skupín v kampaniach Google Ads vo Vyhľadávacej sieti, v Obsahovej sieti alebo vo videokampaniach. Ak chcete získať ďalšie informácie o fungovaní demografického zacielenia, prečítajte si článok o demografickom zacielení.

Pripomíname, že podrobné demografické údaje, ako napríklad informácie o vlastníctve domu alebo bytu a vzdelanie, sú dostupné ako publiká. Prečítajte si, ako pridať zacielenie na publikum do reklamnej skupiny alebo kampane.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.

  • V prípade kampaní v Obsahovej sieti kliknite na kartu Obsahová sieť a kliknite na tlačidlo + Zacielenie.
  • V prípade kampaní vo Vyhľadávacej sieti kliknite na kartu Publikum a potom na tlačidlo + Zacielenie.
  • V prípade videokampaní, postupujte podľa týchto pokynov.
 3. Vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať demografické kategórie.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Pridať zacielenie a po kliknutí na položku Demografické údaje aktualizujte svoje demografické zacielenie. Pripomíname, že kampane vo Vyhľadávacej sieti sú predvolene zacielené na všetky demografické kategórie. Výber jednotlivých demografických kritérií zrušte iba v prípade, že chcete vylúčiť zobrazovanie reklamy pre týchto používateľov.
 5. Vyberte reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať demografické kategórie. Pod položkou Demografické údaje začiarknite políčka konkrétnych demografických údajov, na ktoré chcete zacieliť:

  • Pohlavie,
  • Vek,
  • Rodičovský stav (len kampane v Obsahovej sieti a videokampane),
  • Príjem domácnosti (videokampane, v súčasnosti k dispozícii iba v USA, Japonsku, Austrálii a na Novom Zélande).
 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 7. Po dokončení aktualizácie všetkých nastavení zacielenia kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie cenovej ponuky pre konkrétnu demografickú skupinu

Nastavením konkrétnej cenovej ponuky pre určitú demografickú skupinu môžete dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií (NI) alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa vaše reklamy zobrazia používateľom, ktorí si skôr kúpia vaše produkty. Ak chcete nastaviť cenovú ponuku pre publikum, ktoré ste už pridali do svojej reklamnej skupiny, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Vlastné cenové ponuky pre kampane v Obsahovej sieti

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane a potom na kartu Obsahová sieť.
 3. Kliknite na kartu Demografické údaje.
 4. Vyberte spôsob demografického zacielenia.
 5. Kliknite na tlačidlo Zobrazenie reklamnej skupiny.
 6. Ak chcete vykonať zmeny v skupinách individuálne, v stĺpci Max. CZK alebo Max. CTZ kliknite na sumu cenovej ponuky pre danú skupinu (tento stĺpec sa zobrazí, ak ste pre tento spôsob zacielenia povolili vlastné cenové ponuky).
 7. Ak chcete vykonať zmeny vo viacerých skupinách súčasne, začiarknite políčka vedľa príslušných skupín, v ponuke Upraviť kliknite na možnosť Zmena max. ponúk CZK…, Zmeniť max. ponuky CTZ... alebo Zmeniť úpravu cenovej ponuky...
 8. Zadajte novú cenovú ponuku alebo úpravu cenovej ponuky a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úpravy cenových ponúk pre kampane vo Vyhľadávacej sieti

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane a potom kliknite na kartu Publikum.
 3. Kliknite na kartu Demografické údaje.
 4. Kliknutím na položku Pohlavie alebo Vek vyberte spôsob demografického zacielenia.
 5. Kliknite na tlačidlo Zobrazenie reklamnej skupiny.
 6. Ak chcete vykonať zmeny, kliknite na sumu cenovej ponuky v stĺpci Úprava cenovej ponuky pre dané publikum. 
 7. Ak chcete vykonať zmeny vo viacerých segmentoch publika naraz, začiarknite políčka vedľa týchto segmentov a potom v ponuke Upraviť kliknite na položku Zmeniť úpravu cenovej ponuky.
 8. Zadajte novú úpravu cenovej ponuky a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Kopírovanie demografického zacielenia do reklamnej skupiny

Po nastavení demografického zacielenia môžete kopírovať svoje zacielenie do ďalších reklamných skupín. Najprv bude potrebné kopírovať požadované zacielenie. Potom ho môžete prilepiť do novej reklamnej skupiny.

Kopírovanie demografického zacielenia:

 1. Kampane v Obsahovej sieti:

  1. Kliknite na kartu Obsahová sieť.
  2. Kliknite na kartu Demografické údaje.
 2. Kampane vo Vyhľadávacej sieti:

  1. Kliknite na kartu Publikum.
  2. Kliknite na kartu Demografické údaje.
 3. Podľa toho, aký typ zacielenia chcete skopírovať, kliknite na karty Vek, Pohlavie alebo Rodičovský stav.
 4. Začiarknite políčko vedľa zacielenia, ktoré chcete kopírovať.
 5. V ponuke Upraviť kliknite na položku Kopírovať (v počítačoch so systémom Windows stlačte klávesy CTRL-C, na počítačoch Mac zase klávesy Command-C).

Prilepenie kopírovaného demografického zacielenia:

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, do ktorej chcete prilepiť demografické zacielenie.
 4. Začiarknite políčko vedľa názvu reklamnej skupiny, do ktorej chcete demografické zacielenie prilepiť.
 5. V ponuke Upraviť kliknite na položku Prilepiť (alebo stačte klávesy CTRL-V v počítačoch so systémom Windows alebo klávesy Command-V v počítačoch Mac).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory