Pridanie demografického zacielenia do reklamnej skupiny

S cieľom poskytnúť komplexné a konsolidované zobrazenie publík a zjednodušiť správu a optimalizáciu publík zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

 • Nové prehľady publika
  Podrobné prehľady demografických údajov, segmentov a vylúčení publika sú teraz konsolidované na jednom mieste, na karte Publiká v ľavej navigačnej ponuke na stránke. Na tejto stránke prehľadov môžete publiká aj jednoducho spravovať. Ďalšie informácie o prehľadoch publika
 • Nové výrazy
  V prehľade publika a ďalších častiach účtu Google Ads používame nové výrazy. Napríklad „typy publík“ (zahŕňajú podobné a vlastné publiká, publiká podľa nákupných úmyslov a podľa záujmov) sa teraz nazývajú segmenty publika a „remarketing“ sa teraz označuje ako „vaše údaje“. Ďalšie informácie o aktualizácii výrazov a slovných spojení týkajúcich sa publík

Prostredníctvom demografického zacielenia v službe Google Ads môžete osloviť zákazníkov, u ktorých je pravdepodobné, že sa budú nachádzať vo vybraných demografických segmentoch. Ak vaša firma napríklad poskytuje služby špecifickému okruhu zákazníkov v určitom segmente, reklamy môžete zobrazovať zákazníkom na základe ich pohlavia, vekovej skupiny, rodičovského stavu alebo príjmu domácnosti.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako reklamy zamerať na cieľových zákazníkov v určitých demografických segmentoch.

Ako demografické zacielenie ovplyvňuje, komu sa zobrazujú reklamy

Ak použijete demografické zacielenie, vaše reklamy budeme zobrazovať na základe demografických údajov, ktoré odhadneme alebo získame od vlastníkov webov, prípadne z profilov Google. Ak zacielenie obmedzíte na určité demografické segmenty, vaše reklamy sa môžu zobrazovať užšiemu publiku. Ďalšie informácie o demografickom zacielení

Skôr než začnete

Demografické zacielenie môžete pridávať do reklamných skupín v kampaniach vo vyhľadávaní, obsahových kampaniach, videokampaniach a kampaniach v Gmaile. Ďalšie informácie o demografickom zacielení

Podrobné demografické údaje (napríklad informácie o vlastníctve nehnuteľnosti a vzdelaní) sú dostupné ako segmenty publík. Podrobné demografické segmenty môžete pridať do reklamnej skupiny alebo kampane.

Pokyny

Pridanie demografického segmentu do reklamnej skupiny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na kartu Publiká.
 3. V rozbaľovacej ponuke v module Demografické údaje vyberte Zobrazenie reklamných skupín, aby ste vyfiltrovali požadovanú úroveň prehľadov.
 4. Vyberte kartu demografických údajov:
 5. Začiarknite políčko vedľa konkrétneho demografického segmentu, ktorý chcete zahrnúť v reklamnej skupine.
 6. Kliknite na Upraviť a vyberte Aktivovať.

Nastavenie ponuky pre konkrétny demografický segment

Nastavením konkrétnej ponuky pre určitý demografický segment môžete dosiahnuť vyššiu návratnosť investícií alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že sa vaše reklamy zobrazia používateľom, ktorí si pravdepodobnejšie kúpia vaše výrobky. Nastavte vlastnú ponuku pre obsahovú kampaň alebo prispôsobte úpravu ponuky pre kampaň vo vyhľadávaní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false
false