Κατάσταση καμπάνιας: Ορισμός

Μια κατάσταση για την καμπάνια διαφήμισης που περιγράφει εάν οι διαφημίσεις της μπορούν να προβληθούν τη δεδομένη στιγμή.

 • Για καθεμιά από τις διαφημιστικές σας καμπάνιες εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή της στη στήλη Κατάσταση της σελίδας Καμπάνιες.
 • Η κατάσταση μιας καμπάνιας επηρεάζει όλες τις ομάδες διαφημίσεων και τις διαφημίσεις που περιέχει. Για παράδειγμα, όταν θέτετε μια καμπάνια σε παύση, διακόπτεται η προβολή όλων των διαφημίσεων της καμπάνιας.
 • Ακολουθούν οι καταστάσεις καμπάνιας που μπορεί να δείτε:
  • Κατάλληλη. Η καμπάνια είναι ενεργή και μπορεί να εμφανίζει διαφημίσεις.
  • Κατάλληλη (υπό περιορισμούς). Η καμπάνια είναι ενεργή, αλλά εμφανίζει διαφημίσεις μόνο περιστασιακά, λόγω περιορισμών προϋπολογισμού.
  • Ακατάλληλη. Η καμπάνια είναι ανενεργή, επειδή δεν υπάρχουν ομάδες διαφημίσεων, όλες οι ομάδες διαφημίσεων έχουν τεθεί σε παύση ή έχουν διαγραφεί, όλες οι διαφημίσεις έχουν τεθεί σε παύση ή έχουν διαγραφεί ή όλες οι λέξεις-κλειδιά έχουν τεθεί σε παύση ή έχουν διαγραφεί.
  • Σε παύση. Η καμπάνια και οι διαφημίσεις της δεν προβάλλονται, επειδή την έχετε θέσει σε παύση. Μπορείτε να συνεχίσετε την καμπάνια, όποτε θέλετε να προβληθούν οι διαφημίσεις της.
  • Καταργημένη. Η καμπάνια και οι διαφημίσεις της δεν προβάλλονται, επειδή την έχετε διαγράψει οριστικά. Αν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε μια καμπάνια, μην την καταργήσετε. Θέστε τη σε παύση.
  • Ολοκληρώθηκε. Η ημερομηνία λήξης της καμπάνιας έχει παρέλθει, επομένως οι διαφημίσεις της δεν προβάλλονται πλέον. Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης ανά πάσα στιγμή.
  • Σε εκκρεμότητα. Η καμπάνια έχει μελλοντική ημερομηνία έναρξης, με αποτέλεσμα οι διαφημίσεις της να μην έχουν αρχίσει ακόμα να προβάλλονται. Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης ανά πάσα στιγμή, πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
  • Περιορισμένη λόγω προϋπολογισμού. Η καμπάνια είναι ενεργή και μπορεί να προβάλλει διαφημίσεις, αλλά όχι τόσο συχνά όσο θα μπορούσε λόγω περιορισμών στον προϋπολογισμό. Μπορείτε να τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο συννεφάκι δίπλα από αυτήν την κατάσταση, για να δείτε τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού