21 strategií pro lepší remarketing

Postup nastavení remarketingové kampaně závisí na tom, jaké máte obchodní cíle a jaké typy zákazníků chcete oslovovat. Níže uvádíme tipy a doporučení, které by vám mohly pomoci při plnění vašich cílů a které byste měli mít při nastavování remarketingové kampaně na zřeteli.

Strategie pro remarketingové seznamy

1. Cilte na všechny návštěvníky webových stránek a uživatele aplikace

Nejjednodušším způsobem, jak provádět remarketing, je oslovit uživatele, kteří navštívili váš web nebo použili vaši aplikaci. Doporučeným přístupem je použít „Optimalizovaný seznam Google Ads“, který vám pomůže oslovit návštěvníky webu, uživatele aplikace a další zdroje publika.

2. Používejte strategie nabídek, které optimalizují konverze

Strategie chytrých nabídek Vylepšená CPC (cena za proklik) automaticky upravuje manuální nabídky za kliknutí na základě pravděpodobnosti, s jakou dojde k prodeji či konverzi na vašem webu. Poznámka: Tato možnost se doporučuje, když máte málo konverzí. V opačném případě použijte raději cílovou CPA nebo cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS).

Cílová CPA (cena za akci) je optimalizační nástroj, který vám může pomoci dosáhnout maximální návratnosti investic (ROI) prostřednictvím optimalizace nabídek v reálném čase pro každé jednotlivé zobrazení. S cílovou CPA již nemusíte nastavovat nabídky manuálně, abyste dosáhli vašich cílů.

Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) pomáhá vytvářet zákaznické konverze díky nastavení maximální ceny za proklik a zároveň usiluje o dosažení návratnosti investic, která se rovná vaší cílové ROAS.

Maximalizace konverzí se pokusí získat maximální počet konverzí v rámci stanoveného rozpočtu, a to nezávisle na ROAS nebo cílové CPA.

Strategie manuálního nabízení cen Pokud chcete nabídky remarketingových kampaní raději spravovat ručně, doporučujeme nastavit maximální CPC.

Níže uvádíme pár strategií nabídek, které by vám mohly pomoci zlepšit výkon remarketingových kampaní:

Pokud jste s výkonem své remarketingové kampaně spokojeni, můžete zvážit, zda nezvýšit nabídky. Mohli byste tak oslovit více zákazníků a zlepšit návratnost investic. Zvýšením nabídky můžete získat lepší pozici pro svou reklamu a zvýšit tak šanci na to, že se na webech v Obsahové síti bude uživatelům z remarketingového seznamu pravidelně zobrazovat.

Pokud jste vytvořili remarketingové seznamy s různými délkami trvání členství, můžete výhodně využít správu nabídek. Dejme tomu, že návštěvníky, kteří na váš web zavítali během posledních 30 dnů, chcete oslovit odděleně od uživatelů, kteří navštívili web během posledních sedmi dnů. V takovém případě lze vytvořit dva různé seznamy, každý s jinou délkou trvání, a potom zvýšit nabídky pro ten seznam, který slibuje lepší výsledky.

Příklad

 
Alena provozuje webové stránky zaměřené na prodej elektroniky a ví, že zákazníci s větší pravděpodobností zakoupí televizor v prvním týdnu od návštěvy její stránky s televizory. Nastaví vyšší nabídku pro uživatele, kteří se do jejího seznamu zařadili během posledních sedmi dnů. Lidé, kteří navštívili její web během posledních 30 dnů, si mohou výrobky rovněž zakoupit. V případě těchto zákazníků již ale nechce nastavit tak agresivní nabídku.
Proto vytvoří seznam návštěvníků stránky s televizory, u něhož nastaví délku trvání členství na sedm dní, a na tento seznam cílí s agresivnějšími nabídkami. Vytvoří ale i druhý seznam návštěvníků stránky s televizory, kde nastaví délku trvání členství na 30 dní. Nechce cílit na návštěvníky z posledních 7 dní oběma seznamy, a proto vytvoří vlastní kombinaci, která cílí na seznam s 30denním členstvím, ale vylučuje uživatele ze sedmidenního seznamu. Pro tuto kombinaci pak využije méně agresivní nabídku.

3. Cilte na podobné segmenty publika

Při vytváření kampaně nebo při úpravě možností cílení reklamní sestavy můžete zvolit cílení na podobné segmenty publika. Cílení na podobné segmenty publika umožňuje zobrazit reklamy uživatelům, kteří mají stejné vlastnosti jako uživatelé ve vašich stávajících remarketingových seznamech. Další informace o podobných segmentech publika.

4. Používejte automatické cílení

Kampaně v Obsahové síti používají ve výchozím nastavení konzervativní automatické cílení, které vaše reklamy zobrazuje podobným segmentům publika, na které jste původně cílili. Zásah reklam můžete také rozšířit pomocí agresivního automatického cílení. Další informace o možnostech cílení.

5. Používejte dynamický remarketing

Nástroj pro návrh produktů Google Ads může zobrazovat produkty a služby lidem, kteří si informace o těchto produktech a službách na vašich webových stránkách již prohlíželi. Nástroj pro návrh produktů rozhoduje také o tom, který z typů rozvržení pravděpodobně podá ten nejlepší výkon, a to podle konkrétní osoby a zařízení, které používá. Další informace o dynamickém remarketingu

6. Znovu upoutejte pozornost návštěvníků, kteří opustili nákupní košík

Někdy se stává, že návštěvníci vloží zboží do nákupního košíku, ale nákup potom nedokončí. Protože se tito návštěvníci často výrazně přiblížili rozhodnutí nakoupit, může se jednat o cennou příležitost oslovit je a s nákupem jim pomoci. Abyste toto publikum mohli oslovit, nastavte si cílení remarketingových seznamů na možnost Návštěvníci stránky, kteří nenavštívili žádnou jinou stránku a specifikujte URL adresu stránky s nákupním vozíkem a stránky pro potvrzení objednávky.

Příklad

Alena provozuje internetový obchod s elektronikou. Často se jí stává, že zákazníci naplní své košíky drahými produkty, ale nákup následně nedokončí. Alena tedy vytvoří remarketingovou kampaň navrženou tak, aby tyto zákazníky přiměla k návratu do obchodu a případně i k dokončení nákupu.

7. Dodatečný a následný prodej stávajícím zákazníkům

Zákazníky, kteří již na vašem webu nakoupili, by mohly zajímat i doplňkové produkty nebo služby, které nabízíte.

Vytvoříte-li seznam zákazníků, u nichž již došlo ke konverzi, oslovíte sice jen omezený počet návštěvníků webu, ale půjde o zákazníky, kteří již vaši firmu znají, a v minulosti o její nabídku projevili zájem. Reklamy pro tento seznam je třeba zmíněné skupině zákazníků přizpůsobit.

Remarketingové seznamy lze vytvořit i pro konkrétní produkty. Zákazníkům, kteří si v obchodě prohlíželi určité položky a pak nakoupili, tak můžete zobrazit reklamy na jiný, související produkt.

Příklad

Petr vlastní obchod s potřebami pro zahrádkáře a chce oslovit zákazníky, kteří v minulosti navštívili část jeho webu zaměřenou na semena rostlin a potom si nějaké zboží zakoupili. Petr ví, že zákazníci, kteří si koupili semena rostlin, se často zajímají o produkty pro jejich výživu. Vytvoří tedy remarketingovou kampaň, pomocí níž bude zobrazovat reklamy na související produkty právě stávajícím zákazníkům.

8. Inzerujte různé kategorie produktů

Pokud se chcete zaměřit na různé kategorie produktů, vytvořte samostatný remarketingový seznam pro každou kategorii produktů a názvy kategorií promítněte do adres URL jednotlivých seznamů.

Příklad

Jana vlastní internetový obchod s oděvy a chce, aby se zájemcům o dámské oblečení zobrazovaly jiné remarketingové reklamy než zákazníkům, kteří hledají oblečení pro muže.

Vytvoří proto reklamu, která se bude zobr zákazníkům, kteří navštívili její stránku Dámské oblečení, a jinou reklamu pro zákazníky, kteří navštívili stránku Oblečení pro muže.

9. Oslovte zákazníky během určitého období po nákupu

Jestliže předpokládáte, že někteří zákazníci budou chtít nakoupit u vaší firmy po určité době od jejich prvotní interakce, můžete vytvořit remarketingový seznam s konkrétní délkou trvání členství.

Chcete-li oslovit zákazníky, kteří provedli nákup během posledních 30 až 90 dnů, vytvořte dva remarketingové seznamy: jeden s trváním členství 30 dnů, druhý s trváním 90 dnů. Poté můžete pomocí vlastního seznamu kombinací oslovit všechny zákazníky, kteří jsou v 90denním seznamu, ale v 30denním seznamu nikoli.

Příklad

Marek vlastní web zaměřený na videohry. Ví, že zákazníci, kteří si na jeho webu koupili herní konzoli, si často po 30–90 dnech koupí také videohry. Po uplynutí této lhůty nicméně pravděpodobnost jejich dalšího nákupu prudce klesá. Marek se rozhodne vytvořit remarketingovou kampaň, pomocí které bude zobrazovat reklamy na videohry všem zákazníkům, kteří si v období před 30–90 dny zakoupili konzoli.

Reklamní strategie

10. Přizpůsobte reklamy strategii pro remarketing

Strategie týkající se kreativy je stejně důležitá jako strategie pro remarketingový seznam. Níže naleznete některá obecná doporučení týkající se remarketingových reklam:

  • Měly by být relevantní pro publikum, které chcete oslovit.
  • Měly by svým vzhledem působit podobně jako váš web.
  • Měly by lákat k akci.

Příklad

Janiny remarketingové reklamy zaměřené na návštěvníky sekce dámského oblečení v rámci jejího webu by byly relevantnější, kdyby místo všeobecného sdělení propagovaly například dámské péřové bundy.

11. Používejte responzivní reklamy

Responzivní reklamy mohou automaticky měnit svou velikost, vzhled a formát tak, aby se vešly prakticky do každého reklamního prostoru, který je k dispozici – ať už se jedná o banner na jedné konkrétní webové stránce, nebo o dynamický text kdekoli jinde. Tyto reklamy šetří váš čas a zajišťují, aby se v široké škále různých reklamních prostorů zobrazovaly vždy ty nejvhodnější reklamní formáty. Přečtěte si další informace o responzivních reklamách.
12. Nastavte nabídky podle toho, který seznam má vyšší pravděpodobnost konverze

S vyššími nabídkami můžete oslovit více lidí v remarketingových seznamech a maximalizovat svou viditelnost pro toto cenné publikum. Při rozhodování o výši nabídky zvažte potenciální hodnotu zákazníků v jednotlivých remarketingových seznamech.

Příklady

Radek prodává elektroniku. Protože má z televizorů vyšší zisk než z fotoaparátů, nastaví vyšší nabídky pro remarketingový seznam, který cílí na návštěvníky stránek s televizory, než pro seznam zacílený na stránky s fotoaparáty.

Vytvořil také dvě vlastní kombinace cílené na dvě množiny zákazníků:

  • na zákazníky, kteří navštívili jeho web, ale vůbec nezahájili nákup,
  • na zákazníky, kteří na webu zahájili nákupní proces, ale přerušili jej, aniž by nákup dokončili.

U návštěvníků, kteří již vložili nějaké zboží do nákupních košíků, je vyšší pravděpodobnost, že nákup dokončí, a proto jsou pro něj pravděpodobně cennější. V tomto případě nastaví pro reklamní sestavu přiřazenou k tomuto remarketingovému seznamu vyšší nabídku.

Všeobecné strategie

13. Rozšiřte geografické a jazykové cílení

Protože s pomocí remarketingu můžete oslovit ideální zákazníky, je vhodné jim zobrazit reklamy bez ohledu na to, kde se na webu nacházejí. Návštěvníci vašeho webu mohou hovořit více jazyky a přicházet na web prakticky odkudkoli. Je proto vhodné nastavit cílení kampaně na všechny jazyky.

Při konfiguraci geografického cílení nezapomínejte na to, že byste zákazníky v cílených oblastech měli být schopni obsloužit.

14. Prodlužte délku trvání členství v seznamech a oslovte tak více návštěvníků

Zvýšíte-li délku trvání členství v seznamu (například z 30 na 60 dní), budete moci lépe zaujmout uživatele, kteří navštíví váš web během nastaveného časového období. Ve většině případů bude délka platnosti přímo úměrná počtu uživatelů v seznamu.

15. Zkraťte délku trvání členství v seznamu a oslovte tak pouze uživatele, kteří váš web navštívili nedávno

Konverze ze seznamu lze potenciálně zvýšit tím, že u něj zkrátíte délku trvání členství. Pak oslovíte pouze ty uživatele, od jejichž návštěvy uplynulo jen málo času. Zkrácením délky trvání členství se však může zmenšit počet potenciálních zákazníků, které oslovíte.

16. Omezte počet možných zobrazení vašich reklam návštěvníkům

Omezení frekvence limituje počet zobrazení reklamy danému návštěvníkovi během jednoho dne. Může se tak snížit počet zaznamenaných zobrazení.

17. Naplánujte zobrazování reklam na dobu, kdy je návštěvníci s větší pravděpodobností uvidí

Časový rozvrh reklam umožňuje naplánovat zobrazování reklam na konkrétní hodiny nebo dny v týdnu. Zákazníky tak můžete oslovit v době, kdy budou vzhůru a online.

18. Urychlete zobrazování reklam, aby je návštěvníci viděli co nejdříve poté, co přijdou na váš web

Urychlené zobrazování se snaží zobrazovat reklamy rychleji až do okamžiku vyčerpání rozpočtu. Zákazníky v seznamu tak budete moci oslovit, jakmile si začnou prohlížet weby v Obsahové síti, a zobrazit jim reklamy.

Dlouhodobé strategie

19. Investujte rozpočet na inzerci do webů, které dosahují výsledky

Jestliže na některé weby vynakládáte značné množství prostředků z rozpočtu, ale nedosahujete dostatečného počtu konverzí, aby to podobnou investici ospravedlnilo, můžete pro ně snížit nabídky nebo příslušný web z kampaně vyloučit.

Funkci lze využít i obráceně. Zjistíte-li, že několik webů dosahuje vynikajících výkonů a vykazuje nízkou CPA, můžete pro tyto weby nabídku zvýšit.

Měření konverzí umožňuje zjistit, ke kolika konverzím došlo díky remarketingové kampani. Můžete také vyhodnotit svůj výkon na webech v Obsahové síti, kde se vaše reklamy zobrazily, v porovnání s výkonem ve Vyhledávací síti. To vám pomůže při rozhodování o nabídkách a optimalizaci.

20. Rozšiřte seznam zvýšením návštěvnosti webu

Využívejte doplňkovou online inzertní strategii a přilákejte tak na svůj web další uživatele, které budete moci přidat do seznamu. K tomuto účelu se nejlépe hodí kampaně v Obsahové a Vyhledávací síti.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory