Κατάσταση προβολής (πρώην κατάσταση καταλληλότητας): Ορισμός

Μια κατάσταση που εκχωρείται σε όλες τις διαφημίσεις, προκειμένου να δηλώνεται για ποια είδη κοινού είναι κατάλληλη η διαφήμιση και ο ιστότοπος. Οι διαφημίσεις "με αυστηρούς περιορισμούς" και "με μέτριους περιορισμούς" υπόκεινται σε διαφορετικούς περιορισμούς σχετικά με το πού και πότε μπορούν να εμφανίζονται.

Κάθε φορά που δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια διαφήμιση, η Google την ελέγχει, για να βεβαιωθεί ότι η διαφήμιση συμμορφώνεται με τις πολιτικές διαφημίσεων. Όταν η διαφήμισή σας ελεγχθεί, θα της εκχωρηθεί μια κατάσταση προβολής, ανάλογα με το περιεχόμενο της διαφήμισης και του ιστοτόπου σας.

Οι δύο καταστάσεις προβολής αναφέρονται σε διαφημίσεις με αυστηρούς περιορισμούς και με μέτριους περιορισμούς. Αν στη διαφήμιση δεν έχει εκχωρηθεί κάποια κατάσταση προβολής, αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο επιτρέπεται σύμφωνα με την πολιτική. Έχετε υπόψη ότι μπορεί να εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί προβολής σύμφωνα με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις.

Η κατάσταση προβολής που εκχωρείται στη διαφήμισή σας επηρεάζει τα σημεία, καθώς και τις χώρες όπου μπορεί να εμφανίζεται η διαφήμιση. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις που υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς δεν εμφανίζονται καθόλου σε συγκεκριμένες χώρες και, στις χώρες στις οποίες εμφανίζονται, περιορίζονται μόνο σε αναζητήσεις που θεωρείται ότι έχουν σεξουαλικό χαρακτήρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική σεξουαλικού περιεχομένου.

Δείτε την κατάσταση έγκρισης της διαφήμισής σας, ανατρέχοντας στη στήλη Κατάσταση, στην καρτέλα Διαφημίσεις της σελίδας Καμπάνιες. Οι διαφημίσεις που μπορούν να προβάλλονται σε όλα τα είδη κοινού θα εμφανίζονται με την κατάσταση Εγκρίθηκε, ενώ άλλες καταστάσεις προβολής έχουν πιο συγκεκριμένες ετικέτες, όπως Εγκρίθηκε (με αυστηρούς περιορισμούς) και Εγκρίθηκε (με μέτριους περιορισμούς).

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού