Κατάσταση καταλληλότητας: Ορισμός

Μια κατάσταση που χαρακτηρίζει όλες τις διαφημίσεις και υποδεικνύει για ποιους τύπους κοινού είναι κατάλληλη η διαφήμιση και ο ιστότοπος. Οι διαφημίσεις που είναι "κατάλληλες για ανηλίκους", "ακατάλληλες για ανηλίκους" και "για ενηλίκους" υπόκεινται σε διαφορετικούς περιορισμούς όσον αφορά το πότε και το πού προβάλλονται.

  • Κάθε φορά που δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε μια διαφήμιση, η Google την ελέγχει, για να βεβαιωθεί ότι η διαφήμιση συμμορφώνεται με τις πολιτικές διαφημίσεων που εφαρμόζουμε. Όταν η διαφήμισή σας ελεγχθεί, θα λάβει μια κατάσταση καταλληλότητας ανάλογα με το περιεχόμενο της διαφήμισης και του ιστοτόπου σας.
  • Οι τρεις καταστάσεις καταλληλότητας είναι κατάλληλο για ανηλίκους, ακατάλληλο για ανηλίκους και για ενηλίκους.
  • Η κατάσταση καταλληλότητας που δίνεται στη διαφήμισή σας επηρεάζει το πού μπορεί να προβληθεί η διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των χωρών όπου μπορεί να προβληθεί. Για παράδειγμα, οι διαφημίσεις για ενηλίκους δεν προβάλλονται καθόλου σε συγκεκριμένες χώρες και σε εκείνες όπου προβάλλονται περιορίζονται στις αναζητήσεις που αφορούν περιεχόμενο "για ενηλίκους". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική κατάστασης καταλληλότητας.
  • Μπορείτε να δείτε την κατάσταση έγκρισης της διαφήμισής σας ανατρέχοντας στη στήλη "Κατάσταση", στην καρτέλα "Διαφημίσεις" της σελίδας "Καμπάνιες". Οι διαφημίσεις που είναι κατάλληλες για ανηλίκους μπορεί να εμφανίζονται με την ένδειξη Εγκρίθηκε, ενώ για άλλες καταστάσεις καταλληλότητας υπάρχουν πιο συγκεκριμένες ενδείξεις Εγκρίθηκε (για ενηλίκους) και Εγκρίθηκε (ακατάλληλη για ανηλίκους).
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας