Κατάλληλη: Ορισμός

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μια κατάσταση που αποδίδεται σε διαφημίσεις και προϊόντα τα οποία έχουν ελεγχθεί και μπορούν να προβληθούν. Η διαφήμιση ή το προϊόν συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Google Ads και, επομένως, μπορεί να εμφανιστεί σε όλα τα είδη κοινού.

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις, οι διαφημίσεις ή τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads. Βρείτε μια κατάσταση διαφήμισης ή προϊόντος, ανατρέχοντας στη στήλη Κατάσταση.

Μπορεί να διενεργηθούν επιπλέον έλεγχοι πολιτικής μόλις εγκριθεί η διαφήμιση.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού