Εγκρίθηκε: Ορισμός

Μια κατάσταση που δίνεται σε διαφημίσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και μπορούν να προβληθούν.

Προκειμένου να εγκριθούν, οι διαφημίσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads. Για να βρείτε την κατάσταση μιας διαφήμισης, δείτε τη στήλη "Κατάσταση".

Γιατί μπορεί να μην βλέπετε τη διαφήμισή σας

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης διαφημίσεων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας