Đánh giá hiệu suất quảng cáo trên Mạng hiển thị

Graph

Khi sử dụng các trang Quảng cáo và phần mở rộngVị trí, bạn có thể xem các số liệu thống kê chi tiết để đánh giá hiệu quả hoạt động của Quảng cáo hiển thị hình ảnh. 

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách:

 • Xem những nơi mà Quảng cáo hiển thị hình ảnh xuất hiện
 • Phân tích những đối tượng mà chiến dịch tiếp cận bằng cách sử dụng lần hiển thị, lần nhấp và chuyển đổi
 • Xác định những đối tượng và lựa chọn nhắm mục tiêu nào đang hoạt động hiệu quả

Mẹo:

Hãy cố gắng dành mỗi tuần một giờ hoặc hơn để phân tích hiệu suất của Quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Thông tin chi tiết cơ bản

Hãy đảm bảo quảng cáo của bạn đang hiển thị

Bạn có thể kiểm tra xem quảng cáo đang chạy hay bị tạm dừng trên trang Quảng cáo & tiện ích.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hiển thị trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Quảng cáo & tiện ích trong menu trang.
 4. Cột “Trạng thái” sẽ cho biết liệu quảng cáo của bạn có đang hiển thị hay không. Nếu quảng cáo không hiển thị, bạn sẽ thấy nguyên nhân và những gì có thể làm để khắc phục sự cố.
Hãy xem danh sách các trang web mà quảng cáo xuất hiện

Bạn có thể xem trang web, video và ứng dụng nào đã hiển thị quảng cáo của mình bằng cách dùng trang “Nơi quảng cáo hiển thị”.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong menu trang, chọn Vị trí.
 3. Nhấp vào Nơi quảng cáo hiển thị.

Bạn sẽ thấy tất cả vị trí, bao gồm cả các phương pháp nhắm mục tiêu tự động như từ khóa, chủ đề, tiếp thị lại và đối tượng. Bạn cũng sẽ thấy mọi vị trí thủ công đã chọn.  

Những điều cần xem xét:

 • Vị trí đã hoạt động tốt và vị trí mà quảng cáo có thể hiển thị thường xuyên hơn khi tăng giá thầu.
 • Vị trí hoạt động kém cần loại trừ, dựa vào việc các vị trí đó như thế nào so với các vị trí khác của bạn. Đôi khi, lý do khiến quảng cáo của bạn xuất hiện trên một vị trí nào đó có thể không rõ ràng ngay lập tức, nhưng hiệu suất so sánh là một đánh giá hữu ích về việc liệu một vị trí có cần được loại trừ hay không.

Lưu ý: Một số URL mà bạn thấy có thể vẫn chưa hoàn chỉnh. Có thể do URL quá dài hoặc có chứa thông tin riêng tư của người xem vị trí đó như tên người dùng hoặc mật khẩu. Khi điều này xảy ra, URL được rút ngắn bằng cách sử dụng dấu ba chấm và có thể bị cắt bớt một phần, có khả năng đưa bạn đến một trang khác với trang mà quảng cáo được hiển thị.

Ví dụ

Một công ty tổ chức hoạt động ngoài trời có chiến dịch Đi bộ dã ngoại tại Yosemite. Họ sử dụng các vị trí được quản lý và muốn tìm các trang web bổ sung để nhắm mục tiêu bằng cách phân tích số lần hiển thị (h.thị) và chuyển đổi. Họ có thể phân tích các chỉ số này bằng cách truy cập trang Vị trí.

Vị trí Loại Chiến dịch H.thị Chuyển đổi
half-dome-hikes.com Trang web Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 1.500 20
adventure-hikes.com Trang web Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 1.500 25
yosemite-power-drinks.com Trang web Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 3.000 2
hikes-for-kids.com Trang web Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 2.000 0

Trong trang Vị trí hiển thị quảng cáo, trang web half-dome-hikes.com đang hoạt động tốt, vì vậy người quản lý tài khoản thêm trang web này làm vị trí được quản lý cho chiến dịch. Mặt khác, vị trí tự động yosemite-power-drinks.comhikes-for-kids.com đang hoạt động kém. Các vị trí này cũng đang hướng đến những người không phải đối tượng mục tiêu của công ty, do đó người quản lý tài khoản loại trừ các vị trí này.

Xem quảng cáo của bạn có đang nhận được các lần hiển thị và lần nhấp hay không

Tìm hiểu xem quảng cáo của bạn có nhận được lần hiển thị, lần nhấp hay các yếu tố khác từ trang Quảng cáo & tiện ích không.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hiển thị trong bảng điều hướng. 
 3. Nhấp vào Quảng cáo & tiện ích trong menu trang.

Những điều cần xem xét:

 • Mức độ khác nhau của các quảng cáo khi so sánh về hiệu suất
 • Định dạng quảng cáo nào (hình ảnh, video, văn bản) hoạt động tốt hơn

Ví dụ

Chiến dịch Đi bộ dã ngoại tại Yosemite này có hai quảng cáo khác nhau.

Quảng cáo Chiến dịch Nhấp chuột Chuyển đổi
Half dome ad
núi Half dome
Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 150 20
Hiker ad
Người đi bộ dã ngoại
Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 150 5

Quảng cáo núi Half dome nhận được nhiều chuyển đổi hơn so với quảng cáo Người đi bộ dã ngoại, vì vậy, người quản lý tài khoản quyết định xóa quảng cáo thứ hai khỏi chiến dịch này.

Xác định những lựa chọn nhắm mục tiêu quảng cáo đang thu được kết quả
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hiển thị trong bảng điều hướng.
 3. Chọn chiến dịch của bạn.
 4. Nhấp vào bất kỳ trang nào: Từ khóa, Đối tượng, Nhân khẩu học, Chủ đề hoặc Vị trí.

Những điều cần xem xét:

 • Xóa phương pháp nhắm mục tiêu không hoạt động tốt hoặc hạn chế đối tượng của bạn quá nhiều.
 • Xác định các phương pháp nhắm mục tiêu làm cho quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí thích hợp nhất và trước đối tượng bạn nhắm đến.

Ví dụ

Người quản lý tài khoản sử dụng các chủ đề rộng như Đi bộ dã ngoại & cắm trại để nhắm mục tiêu quảng cáo cho chiến dịch Đi bộ đã ngoại tại Yosemite. Tuy nhiên, vị trí mà các quảng cáo này xuất hiện dựa trên nhắm mục tiêu theo chủ đề không liên quan như anh ta mong muốn. Vì vậy, người quản lý quyết định sử dụng trang Đối tượng để tiếp cận một số khách hàng nhất định. Từ trang Đối tượng, anh ta chọn Nhắm mục tiêu và sử dụng đối tượng chung sở thích cho “Những người say mê hoạt động ngoài trời” và “Những người tìm kiếm cảm giác mạnh”.

Mẹo:  

Để xem nhắm mục tiêu theo đối tượng của bạn đang hoạt động như thế nào, hãy nhấp vào Đối tượng trong menu trang và cuộn xuống cuối bảng hiệu suất. Bạn sẽ thấy chỉ số dựa trên nhắm mục tiêu theo đối tượng của mình. Tìm hiểu thêm về tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo theo mối quan tâm của đối tượng và cách thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo đối tượng vào nhóm quảng cáo.

Tìm hiểu nhóm nhân khẩu học nào đang xem quảng cáo của bạn

Khám phá các nhóm mà bạn đang tiếp cận từ trang Nhân khẩu học. Bạn sẽ thấy các thống kê này, ngay cả khi bạn chưa thêm nhắm mục tiêu nhân khẩu học.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch hiển thị trong bảng điều hướng.
 3. Nhấp vào Nhân khẩu học  trong trình đơn trang và chọn chiến dịch của bạn.
 4. Nhấp vào các trang Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng con cái, Thu nhập hộ gia đình, Kết hợp hoặc Loại trừ để xem số liệu thống kê về hiệu quả hoạt động.

Những điều cần xem xét:

 • Nhóm nhân khẩu học có số lượt chuyển đổi cao
 • Nhóm nhân khẩu học có giá mỗi hành động (CPA) thấp
 • Những đối tượng nhất định mà bạn muốn tiếp cận thông qua quảng cáo và các phương pháp nhắm mục tiêu

Ví dụ

Chiến dịch Đi bộ dã ngoại tại Yosemite này quảng cáo các chuyến du lịch có liên quan đến tất cả các nhóm tuổi.

Độ tuổi Chiến dịch Tỷ lệ nhấp
18-24 Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 0,26%
25-34 Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 0,20%
35-44 Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 0,16%
45-54 Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 0,16%
55-64 Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 0,14%
Chưa xác định Đi bộ dã ngoại tại Yosemite 0,15%

Người quản lý tài khoản nhận thấy tỷ lệ nhấp cao hơn ở những người có nhóm tuổi 18 - 24. Vì những người trong nhóm tuổi này có xu hướng nhấp vào quảng cáo trong chiến dịch này thường xuyên hơn so với các nhóm tuổi khác nên anh ta quyết định xem xét lại quảng cáo và nhắm mục tiêu để thu hút các nhóm tuổi khác.

Lưu ý:

Nếu loại trừ những người trong danh mục "không xác định", bạn có thể đang loại trừ một số đối tượng mục tiêu của mình.

Tìm hiểu thêm về cách tiếp cận những người có độ tuổi và giới tính cụ thể

Dữ liệu và biểu đồ hiệu suất tùy chỉnh 

Dưới biểu tượng báo cáo ở đầu màn hình của bạn , bạn sẽ tìm thấy các cách mới để xem và phân tích dữ liệu hiệu quả hoạt động của quảng cáo. 

Có ba công cụ báo cáo chính:

Báo cáo cho phép bạn tạo nhiều biểu đồ hoặc bảng khác nhau để xem dữ liệu hiệu suất. Bạn có thể kết hợp nhiều chỉ số tùy chỉnh, xem thông tin chi tiết về các yếu tố như lần hiển thị, nhắm mục tiêu và chuyển đổi. Các báo cáo này có thể được lưu để tham khảo trong tương lai. 

Tìm hiểu thêm về công cụ báo cáo

Báo cáo đã xác định trước (trước đây là Thứ nguyên) cho phép bạn xem dữ liệu hiệu suất cơ bản từ một bộ các chỉ số đã chọn mà bạn có thể tinh chỉnh thêm.

Tìm hiểu thêm về báo cáo đã xác định trước.

Trang tổng quan được thiết kế để giúp bạn truy cập những dữ liệu hữu ích nhất ở cùng một nơi. Bạn có thể sử dụng Báo cáo để kéo và thả các biểu đồ và bảng đã lưu do bạn thực hiện vào nhiều ngăn trên trang tổng quan, tạo biểu đồ mới, tạo Thẻ điểm để xem thông tin tóm tắt về dữ liệu hiệu quả hoạt động và thêm nội dung ghi chú.

Tìm hiểu thêm về Trang tổng quan.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false