Προϋπολογισμός λογαριασμού

Μια επιλογή που σας επιτρέπει να καθορίσετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που μπορεί να δαπανήσει ο λογαριασμός σας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Διατίθεται στους διαφημιζόμενους που χρησιμοποιούν τη ρύθμιση πληρωμής της μηνιαίας τιμολόγησης.

Σημείωση: Οι προϋπολογισμοί λογαριασμού ήταν παλαιότερα γνωστοί ως εντολές προϋπολογισμού.

  • Για να δείτε την κατάσταση οποιουδήποτε προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου του ποσού δαπανών που απομένει στον προϋπολογισμό, μεταβείτε στις σελίδες "Χρέωση" και κάντε κλικ στην επιλογή Προϋπολογισμοί λογαριασμού
  • Ο λογαριασμός σας θα σταματήσει να προβάλλει διαφημίσεις, αν ο προϋπολογισμός σας εξαντληθεί ή αν φτάσει η ημερομηνία λήξης που έχετε ορίσει για τον προϋπολογισμό. Ελέγχετε τακτικά τους προϋπολογισμούς λογαριασμού, ώστε να διασφαλίσετε ότι οι διαφημίσεις σας θα συνεχίσουν να προβάλλονται.
  • Αν ορίσετε το ποσό του προϋπολογισμού σε "Απεριόριστο", η συνολική δαπάνη δεν θα περιορίζεται από τον προϋπολογισμό λογαριασμού, αλλά από τον ημερήσιο προϋπολογισμό που έχετε ορίσει για κάθε καμπάνια.
  • Αν ένας προϋπολογισμός διαθέτει ημερομηνία λήξης και καθορισμένο ποσό, η ημερήσια δαπάνη θα συνεχίσει να ελέγχεται από τους ημερήσιους προϋπολογισμούς, αλλά το ποσό του προϋπολογισμού θα αποτελεί ένα πρόσθετο όριο για το καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εντολές προϋπολογισμού

Τρόπος δημιουργίας προϋπολογισμών λογαριασμού

Μάθετε σχετικά με τη μηνιαία τιμολόγηση

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας