Κωδικός προσφοράς Google Ads (κουπόνι)

Πρόκειται για χρηματική πίστωση, επίσης γνωστή και ως κουπόνι, που μπορεί να προστεθεί στο λογαριασμό ενός διαφημιζόμενου, εφόσον αυτός πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Η Google ή οι συνεργάτες μας θα προσφέρουν περιστασιακά κωδικούς προσφοράς, ώστε να ενθαρρύνουν νέους διαφημιζόμενους να ξεκινήσουν με το Google Ads.

  • Οι περισσότεροι κωδικοί πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 14 ημερών από την αρχική δημιουργία του λογαριασμού Google Ads.
  • Η Google δεν αποδέχεται ούτε αντικαθιστά κωδικούς προσφοράς που έχουν λήξει.
  • Οι κωδικοί προσφοράς λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με τις ρυθμίσεις πληρωμής, όπως οι αυτόματες ή οι μη αυτόματες πληρωμές.
  • Για να χρησιμοποιήσετε τους περισσότερους κωδικούς προσφορών, ο λογαριασμός σας θα πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για κάθε προσφορά διαφέρουν, επομένως μην παραλείψετε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες στο υλικό της προσφοράς.

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε κωδικούς προσφοράς
Δείτε πώς να διορθώνετε προβλήματα με τους κωδικούς προσφοράς

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού