Φίλτρα αποθέματος: Ορισμός

Ένας προαιρετικός τρόπος για να εξαιρέσετε την εμφάνιση συγκεκριμένων προϊόντων του λογαριασμού σας στο Google Merchant Center για τις διαφημίσεις Αγορών προϊόντων.

Από προεπιλογή, το Google αντιστοιχίζει τις αναζητήσεις των χρηστών με συναφή προϊόντα από ολόκληρο το απόθεμα προϊόντων σας στο Google Merchant Center. Όταν χρησιμοποιείτε φίλτρα, για να προσδιορίσετε μια κατάλληλη ομαδοποίηση προϊόντων, το Google θα εμφανίζει μόνο τα προϊόντα του λογαριασμού στο Google Merchant Center που αντιστοιχούν στις ομάδες προϊόντων που έχετε προσδιορίσει.

Τα φίλτρα είναι προαιρετικά και ορίζονται σε επίπεδο καμπάνιας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού