Τμήμα: Ορισμός

Μια κατηγορία (όπως ο τύπος διαφήμισης ή η ημέρα της εβδομάδας), την οποία μπορείτε να προσθέσετε στους πίνακες και τα διαγράμματα της καμπάνιας σας, προκειμένου να οργανώσετε τα δεδομένα απόδοσης με βάση αυτά τα κριτήρια.

  • Μπορείτε να προσθέσετε τα τμήματα "Συσκευή" και "Ημέρα της εβδομάδας", για να εντοπίσετε τις ημέρες κατά τις οποίες οι πελάτες είναι πιο πιθανό να δουν τη διαφήμισή σας στις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούν.
  • Χρησιμοποιήστε τα τμήματα χρόνου (όπως η ώρα της ημέρας ή συγκεκριμένοι μήνες), για να απομονώσετε αλλαγές στην απόδοση. Για παράδειγμα, αν τμηματοποιήσετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την ημέρα της εβδομάδας και διαπιστώσετε ότι η απόδοση των διαφημίσεών σας είναι πολύ διαφορετική το Σάββατο, μπορείτε να τροποποιήσετε τις προσφορές σας με βάση την αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των χρηστών.
  • Οι διαθέσιμες επιλογές τμηματοποίησης εξαρτώνται από το αν προβάλλετε πίνακες λέξεων-κλειδιών, διαφημίσεων, ομάδων διαφημίσεων ή καμπάνιας.

Σημείωση

Οι στήλες ενδέχεται να μην εμφανίζουν μια τιμή όταν εφαρμόζετε ένα μη συμβατό τμήμα. Για παράδειγμα, τα τμήματα που βασίζονται σε μετατροπές, όπως η "Ενέργεια μετατροπής" και η "Καθυστέρηση μετατροπής" λειτουργούν μόνο με στήλες που σχετίζονται με μετατροπές, όπως οι εξής: "Μετατροπές", "Συνολικές μετατρ." και "Αξία μετατροπής". Ως εκ τούτου, άλλες στήλες, όπως "Κλικ", "Εμφ." και "Κόστος" θα εμφανίζουν μια κενή τιμή "--" όταν εφαρμόζεται ένα τμήμα με βάση τις μετατροπές.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας