Ιστορικό αλλαγών

Ένα εργαλείο που καταγράφει τις αλλαγές που έχετε κάνει στο λογαριασμό σας κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές, όπως πότε θέσατε την καμπάνια σας σε παύση ή ποιος προσέθεσε μια λέξη-κλειδί, καθώς και τα ποσά των προηγούμενων προϋπολογισμών σας.

  • Μπορείτε να προβάλετε όλες τις αλλαγές για ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών, να φιλτράρετε τα αποτελέσματα κατά τύπο αλλαγής (όπως τις προσαρμογές προϋπολογισμού ή τις επεξεργασίες σε λέξεις-κλειδιά) ή να δείτε τις αλλαγές για μια συγκεκριμένη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων.
  • Το εργαλείο ιστορικού αλλαγών εμφανίζει κάθε αλλαγή εντός ενός χρονικού πλαισίου, σύμφωνα με τα δεδομένα του λογαριασμού σας (όπως εμφανίσεις, κλικ, μετατροπές, αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και κόστος). Συγκρίνετε τις αλλαγές σας με το χρονικό πλαίσιο των δεδομένων απόδοσης, για να μάθετε ποιες αλλαγές μπορεί να συνέβαλαν στις αλλαγές της απόδοσής σας.
  • Εάν έχετε παραχωρήσει σε άλλα άτομα πρόσβαση στο λογαριασμό σας με τα δικά τους στοιχεία σύνδεσης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, για να δείτε ποιος έκανε κάθε αλλαγή.
  • Μπορείτε να βρείτε το Ιστορικό αλλαγών στο μενού "Εργαλεία" ή να μεταβείτε απευθείας στο εργαλείο στη διεύθυνση ads.google.com/ch/ChangeHistory.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ιστορικό αλλαγών
Δείτε περισσότερα άρθρα

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας