Δίκτυο Google

Όλα τα μέρη όπου μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων Google, των ιστότοπων που συνεργάζονται μαζί μας και άλλων τοποθετήσεων, όπως είναι οι εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα.

  • Το Δίκτυο Google χωρίζεται σε ομάδες, για να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο επί της τοποθεσίας όπου θέλετε να εμφανίζεται η διαφήμισή σας:
    • Το Δίκτυο αναζήτησης: σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης Google, άλλοι ιστότοποι Google, όπως Χάρτες και Αγορές, καθώς και συνεργαζόμενοι ιστότοποι αναζήτησης που εμφανίζουν διαφημίσεις.
    • Το Δίκτυο εμφάνισης: ιστότοποι Google, όπως είναι το YouTube, το Blogger και το Gmail, καθώς και χιλιάδες συνεργαζόμενοι ιστότοποι στο Διαδίκτυο.
  • Από προεπιλογή, ορίζονται νέες διαφημιστικές καμπάνιες για την προβολή διαφημίσεων σε ολόκληρο το δίκτυο, προκειμένου οι διαφημίσεις σας να έχουν τη μέγιστη δυνατή προβολή.
  • Αν διαπιστώσετε ότι δεν έχετε καλή απόδοση επένδυσης από κάποια περιοχή του δικτύου, μπορείτε να εξαιρέσετε μεμονωμένους ιστότοπους στο Δίκτυο εμφάνισης ή να αλλάξετε τις επιλογές δικτύου της διαφημιστικής καμπάνιας σας, για να συμμετάσχετε ή να εξαιρεθείτε από κάθε δίκτυο.

Περισσότερα σχετικά με το Δίκτυο Google
Περισσότερα σχετικά με το Δίκτυο εμφάνισης Περισσότερα σχετικά με το Δίκτυο αναζήτησης

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού