Κατάταξη διαφήμισης

H τιμή που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η θέση της διαφήμισής σας (το σημείο της σελίδας στο οποίο εμφανίζεται η διαφήμιση σε σχέση με άλλες διαφημίσεις) και για να κριθεί αν η διαφήμισή σας θα εμφανιστεί ή όχι. Η κατάταξη διαφήμισης υπολογίζεται με βάση το ποσό προσφοράς, την ποιότητα της διαφήμισης κατά τη δημοπρασία (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, της συνάφειας διαφημίσεων και της εμπειρίας σελίδας προορισμού), τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης, την ανταγωνιστικότητα της δημοπρασίας, το περιβάλλον της αναζήτησης του χρήστη (για παράδειγμα, την τοποθεσία και τη συσκευή του χρήστη, τον χρόνο αναζήτησης, τη φύση των όρων αναζήτησης, τις άλλες διαφημίσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και ιδιότητες του χρήστη) και την αναμενόμενη επίδραση των στοιχείων και άλλων μορφών διαφήμισης.

  • Κατά την εκτίμηση της αναμενόμενης επίδρασης των στοιχείων και των μορφών διαφήμισης, λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως η συνάφεια, οι αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και το κατά πόσο ξεχωρίζουν τα στοιχεία ή οι μορφές αυτές στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Έτσι, ακόμα και αν οι ανταγωνιστές σας υποβάλλουν υψηλότερες προσφορές από εσάς, μπορείτε και πάλι να εξασφαλίσετε μια υψηλότερη θέση με χαμηλότερη τιμή, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά συναφείς λέξεις-κλειδιά και διαφημίσεις.
  • Η κατάταξη της διαφήμισής σας υπολογίζεται εκ νέου κάθε φορά που η διαφήμιση είναι κατάλληλη για προβολή και ανταγωνίζεται άλλες διαφημίσεις σε δημοπρασία. Συνεπώς, η θέση της διαφήμισής σας μπορεί κάθε φορά να μεταβάλλεται ανάλογα με τους ανταγωνιστές σας, το περιβάλλον της αναζήτησης του χρήστη και την ποιότητα της διαφήμισής σας κατά τη συγκεκριμένη στιγμή.
  • Στις καμπάνιες μέγιστης απόδοσης, αν το ερώτημα αναζήτησης ενός χρήστη δεν είναι πανομοιότυπο με μια κατάλληλη λέξη-κλειδί αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένου του όρου αναζήτησης με διορθωμένη ορθογραφία), τότε θα επιλεχθεί η καμπάνια ή η διαφήμιση με την υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις καμπάνιες μέγιστης απόδοσης

Σχετικός σύνδεσμος

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
73067