Hodnocení reklamy

Hodnota, pomocí které se určuje, zda se reklama zobrazí, a pokud ano, tak na jakém místě (místo na stránce vzhledem k ostatním reklamám). Hodnocení reklamy se počítá na základě výše vaší nabídky, kvality reklamy v okamžiku aukce (včetně očekávané míry prokliku (CTR), relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky), limitu minimálního hodnocení reklamy, konkurenceschopnosti aukce, kontextu vyhledávání daného uživatele (například polohy uživatele, zařízení, času vyhledávání, povahy vyhledávacích dotazů, dalších reklam a výsledků vyhledávání zobrazovaných na stránce a dalších uživatelských signálů a atributů) a očekávaného účinku podkladu a dalších formátů reklamy.

  • Při odhadu očekávaného vlivu podkladu a formátů reklamy bereme v úvahu faktory, jako je relevance, míra prokliku a nápadnost formátů či podkladu na stránce s výsledky vyhledávání. I když vaši konkurenti podají vyšší nabídku, můžete díky vysoce relevantním klíčovým slovům a reklamám získat vyšší pozici a za nižší cenu.
  • Hodnocení reklamy přepočítáváme pokaždé, když je vaše reklama způsobilá k zobrazení a soutěží v aukci. Pozice reklamy tak může kolísat v závislosti na momentální konkurenci, kontextu vyhledávání uživatele a vaší kvalitě.
  • V maximálně výkonných kampaních platí, že pokud se vyhledávací dotaz uživatele nevztahuje na způsobilé klíčové slovo ve vyhledávání (včetně vyhledávacích dotazů s opravenými překlepy), bude vybrána kampaň s nejvyšším hodnocením reklamy. Další informace o maximálně výkonných kampaních

Související odkaz

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
3292479194861424082
true