Hodnocení reklamy

Hodnota, pomocí které se určuje, zda se reklama zobrazí, a pokud ano, tak na jakém místě (místo na stránce vzhledem k ostatním reklamám). Hodnocení reklamy se počítá na základě výše nabídky, kvality reklamy v okamžiku aukce (včetně očekávané míry prokliku, relevance reklam a dojmu ze vstupní stránky), limitů hodnocení reklamy, kontextu vyhledávání určitého uživatele (například jeho lokalita, zařízení, čas vyhledávání, charakter vyhledávacích dotazů, ostatní reklamy a výsledky vyhledávání, které se na stránce zobrazí, a další signály a atributy uživatelů) a očekávaného účinku rozšíření a dalších formátů reklamy.

  • Při odhadu očekávaného vlivu rozšíření a formátů reklamy bereme v úvahu faktory, jako je relevance, míra prokliku a nápadnost formátů či rozšíření na stránce s výsledky vyhledávání. I když vaši konkurenti podají vyšší nabídku, můžete díky vysoce relevantním klíčovým slovům a reklamám získat vyšší pozici a za nižší cenu.
  • Hodnocení reklamy přepočítáváme pokaždé, když je vaše reklama způsobilá k zobrazení a soutěží v aukci. Pozice reklamy tak může kolísat v závislosti na momentální konkurenci, kontextu vyhledávání uživatele a vaší kvalitě.

Další informace o hodnocení a pozici reklam

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory