Hodnocení reklamy

Hodnocení reklamy je množina hodnot, které určují, zda se vaše reklamy mohou zobrazovat, a pokud ano, kde se na stránce zobrazí v porovnání s reklamami ostatních inzerentů. Skóre hodnocení reklamy se vypočítává na základě mnoha faktorů, včetně výše nabídky, kvality vašich reklam a vstupní stránky, minimálních hodnocení reklamy, konkurenceschopnosti aukce, kontextu vyhledávání uživatele (například polohy uživatele, zařízení, času vyhledávání, povahy vyhledávacích dotazů, dalších reklam a výsledků vyhledávání, které se na stránce zobrazují, a dalších uživatelských signálů a atributů) a očekávaného dopadu podkladů a dalších formátů reklamy.

  • Při odhadu očekávaného vlivu podkladů a formátů reklamy bereme v úvahu faktory, jako je relevance, míra prokliku a nápadnost podkladů či formátů na stránce s výsledky vyhledávání. I když vaši konkurenti podají vyšší nabídku, můžete díky vysoce relevantním klíčovým slovům a reklamám získat vyšší pozici a za nižší cenu.
  • V každé aukci se nejprve vypočítá hodnocení reklamy, které určuje, zda se reklama může zobrazit, a druhé hodnocení reklamy určuje, jak si vaše reklama vede v porovnání s ostatními způsobilými reklamami. Pozice reklamy se může neustále měnit v závislosti na konkurenci, kontextu vyhledávání uživatele a aktuální kvalitě.
  • V maximálně výkonných kampaních platí, že pokud se vyhledávací dotaz uživatele nevztahuje na způsobilé klíčové slovo ve vyhledávání (včetně vyhledávacích dotazů s opravenými překlepy), bude vybrána kampaň s nejvyšším hodnocením reklamy. Další informace o maximálně výkonných kampaních

Související odkaz

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka