Μέθοδος στόχευσης

Οι μέθοδοι στόχευσης ορίζουν πού μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας και ποιοι μπορούν να τις βλέπουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία μεθόδους στόχευσης σε μια ομάδα διαφημίσεων, όπως λέξεις-κλειδιά και διαχειριζόμενες τοποθετήσεις.

Στο Δίκτυο προβολής, για κάθε μεμονωμένη ομάδα διαφημίσεων, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να προσθέσετε μια μέθοδο στόχευσης για την προβολή των διαφημίσεών σας και τον ορισμό προσφορών σε αυτές ή μόνο για τον ορισμό προσφορών. Για παράδειγμα, αν προσθέσετε τοποθετήσεις σε μια ομάδα διαφημίσεων, μπορείτε να ορίσετε μία από τις εξής δύο επιλογές:

  • Προβολή διαφημίσεων μόνο σε αυτές τις τοποθετήσεις (προεπιλογή): Οι διαφημίσεις σας θα στοχεύονται με βάση τη μέθοδο που έχετε επιλέξει και θα εμφανίζονται μόνο αν αντιστοιχίζεται μια από τις τοποθετήσεις που έχετε προσθέσει.
  • Προβολή διαφημίσεων σε όλες τις κατάλληλες τοποθετήσεις: Οι διαφημίσεις σας προβάλλονται με βάση τις υπόλοιπες μεθόδους στόχευσης, αλλά μπορείτε να ορίσετε προσφορές σε αυτήν τη μέθοδο, για να αυξήσετε τις πιθανότητες προβολής εκεί.

 

Περισσότερα σχετικά με τις επιδράσεις των μεθόδων στόχευσης

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false