Quy cách của quảng cáo hiển thị đã tải lên

Quảng cáo hiển thị thu hút sự chú ý của mọi người trên 2 triệu trang web và ứng dụng trong Mạng Hiển thị của Google. Google Ads cung cấp cho bạn một số cách để tạo quảng cáo hiển thị thích ứng và quảng cáo hiển thị đã tải lên tuỳ chỉnh. Bài viết này mô tả thông số kích cỡ và kích thước của những quảng cáo mà bạn có thể tải lên Mạng Hiển thị của Google. Tìm hiểu thêm về cách tải quảng cáo hiển thị của riêng bạn lên

Trước khi bắt đầu

Hãy đảm bảo rằng việc tải quảng cáo hiển thị tuỳ chỉnh lên là lựa chọn tốt nhất với bạn. Nếu không, bạn cũng có thể tạo quảng cáo hiển thị sẽ phù hợp với hầu hết mọi vị trí trên Mạng Hiển thị bằng cách sử dụng quảng cáo hiển thị thích ứng. Nếu chọn tải quảng cáo của chính mình lên, bạn vẫn nên tải các thành phần lên để tạo quảng cáo hiển thị thích ứng ở những không gian không vừa với quảng cáo hiển thị tuỳ chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách tạo quảng cáo hiển thị thích ứng của riêng bạn

Xin lưu ý rằng bạn có thể chạy nhiều loại quảng cáo, không chỉ quảng cáo hiển thị, từ cùng một tài khoản Google Ads (và từ cùng một chiến dịch trong một số trường hợp). Tìm hiểu thêm về các định dạng quảng cáo có sẵn trong các loại chiến dịch khác nhau

Lưu ý: Một số kích thước quảng cáo sẽ chỉ hiển thị ở những khu vực nhất định. Tìm hiểu thêm về các kích thước quảng cáo có sẵn theo khu vực

Quy cách

Quảng cáo hình ảnh động và tĩnh

Loại tệp

 
Định dạng GIF, JPG, PNG
Kích thước tối đa 150KB

Kích thước quảng cáo

 
Hình vuông và hình chữ nhật  
200 × 200 Hình vuông nhỏ
240 × 400 Hình chữ nhật dọc
250 × 250 Hình vuông
250 × 360 Màn hình rộng gấp ba
300 × 250 Hình chữ nhật trong dòng
336 × 280 Hình chữ nhật lớn
580 × 400 Netboard
Hình chữ nhật đứng  
120 × 600 Hình chữ nhật đứng
160 × 600 Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600 Quảng cáo nửa trang
300 × 1050 Thẳng đứng
Hình chữ nhật dài  
468 × 60 Biểu ngữ
728 × 90 Hình chữ nhật dài
930 × 180 Biểu ngữ đầu trang
970 × 90 Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250 Bảng thông cáo
980 × 120 Toàn cảnh
Di động  
300 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 100 Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động
*Quảng cáo động (GIF) Tốc độ và độ dài ảnh động:
Độ dài ảnh động phải từ 30 giây trở xuống
Hoạt ảnh có thể được lặp lại nhưng phải ngừng sau 30 giây
Quảng cáo GIF động phải chậm hơn 5 FPS

Quảng cáo AMPHTML

Bạn có thể tạo quảng cáo với AMP (Accelerated Mobile Pages). Quảng cáo AMPHTML tải nhanh hơn quảng cáo thông thường. Do đó, đây là loại quảng cáo lý tưởng cho thiết bị di động. Tìm hiểu thêm về quảng cáo AMPHTML

Quảng cáo AMPHTML được tạo trong Google Web Designer

Kích thước/thẻ meta

Kích thước của tất cả quảng cáo AMPHTML phải được khai báo bằng thẻ <meta> trong tài liệu <head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Kích thước quảng cáo được hỗ trợ giống với kích thước cho quảng cáo HTML5.

Gói zip nội dung chính

Bạn có thể tải lên tệp ZIP chứa một tài liệu HTML ("nội dung chính") và tối đa 39 nội dung phương tiện. Tổng kích thước của tệp ZIP nén không được lớn hơn 150KiB (153600 B).

Quy tắc nội dung chính Tất cả quảng cáo AMPHTML phải tuân thủ các quy tắc định dạng quảng cáo AMPHTML. Để xác thực quảng cáo của bạn, hãy sử dụng trình xác thực AMP công khai.
URL Tất cả các URL phải tương ứng với nội dung trong gói, ngoại trừ 3 trường hợp ngoại lệ sau:
 • Thời gian chạy AMP và các yếu tố tùy chỉnh
 • Phông chữ tùy chỉnh trong href của phần tử <link rel="stylesheet">
 • Dữ liệu được nhúng: URL 

Đường dẫn tương đối phải tương ứng với đường dẫn nội dung chính, phản ánh cấu trúc của tệp ZIP. Đường dẫn tuyệt đối không được phép.

Thành phần AMP được hỗ trợ
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: Hình ảnh phải là tham chiếu tương đối đến nội dung trong gói ZIP
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: Tên lớp CSS phải không được sử dụng ở chỗ khác trong tài liệu, ví dụ: các tên sau sẽ bị cấm:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: Hình ảnh phải là tham chiếu tương đối đến nội dung trong gói ZIP
 • amp-layout
Số lần thoát tùy chỉnh Các lần thoát tùy chỉnh, sử dụng <amp-ad-exit> hoặc <a href>, không được phép. Toàn bộ quảng cáo của bạn có thể nhấp được.
Giá trị không được phép Các phần tử không được có bất kỳ tên lớp nào sau đây:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Hành động sự kiện không thể sử dụng "AMP" làm mục tiêu sự kiện, như trong ví dụ sau sẽ bị cấm:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Tương tự, các sự kiện "nhấn" bị cấm.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

Quảng cáo HTML5

Bạn có thể tạo quảng cáo tương tác hấp dẫn cho Mạng Hiển thị của Google bằng HTML5. Bạn cũng có thể chọn kết nối quảng cáo HTML5 với Chiến dịch quảng cáo ứng dụng của mình. Hãy xem xét những yêu cầu bên dưới để xác định xem quảng cáo HTML5 có phù hợp với bạn không. Tìm hiểu thêm về quảng cáo HTML5/quảng cáo có thể chơi cho Chiến dịch quảng cáo ứng dụng

Các yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Bạn sẽ có thể có được quyền sử dụng quảng cáo HTML5 trong tài khoản Google Ads của mình sau khi tài khoản đó đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đã mở hơn 90 ngày.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt thời gian hoạt động trên 9.000 đô la Mỹ.
 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Xin lưu ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu ở trên không phải lúc nào cũng đảm bảo quyền sử dụng quảng cáo HTML5.

Nếu tài khoản của bạn chưa sử dụng được quảng cáo HTML5, bạn có thể đăng ký sử dụng bằng cách điền vào biểu mẫu Đăng ký sử dụng quảng cáo HTML5. Trước khi bạn gửi đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn đáp ứng các yêu cầu bên dưới. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung cập nhật trạng thái trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bạn nộp đơn.

 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Tài khoản có lịch sử thanh toán tốt.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt thời gian hoạt động trên 1.000 đô la Mỹ.

Để có thể liên tục sử dụng quảng cáo HTML5, hãy đảm bảo rằng bạn không vi phạm các chính sách của chúng tôi và có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các lựa chọn khác như quảng cáo AMPHTML đã tải lên hoặc quảng cáo hiển thị thích ứng.

Đảm bảo bạn tuân thủ đúng quy cách của quảng cáo hiển thị.

Nếu đã tạo quảng cáo HTML5, bạn có thể kiểm tra quảng cáo này bằng cách sử dụng trình xác thực HTML5 của Google Ads.

Tất cả quảng cáo HTML5

Loại tệp

Định dạng: Tệp ZIP chứa HTML và có thể chứa CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Kích thước quảng cáo được hỗ trợ

 
Hình vuông và hình chữ nhật  
200 × 200 Hình vuông nhỏ
240 × 400 Hình chữ nhật dọc
250 × 250 Hình vuông
250 × 360 Màn hình rộng gấp ba
300 × 250 Hình chữ nhật nội dòng
336 × 280 Hình chữ nhật lớn
580 × 400 Netboard
Hình chữ nhật đứng  
120 × 600 Hình chữ nhật đứng
160 × 600 Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600 Quảng cáo nửa trang
300 × 1050 Dọc
Hình chữ nhật dài  
468 × 60 Biểu ngữ
728 × 90 Hình chữ nhật dài
930 × 180 Biểu ngữ đầu trang
970 × 90 Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250 Bảng thông cáo
980 × 120 Toàn cảnh
Thiết bị di động  
300 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 100 Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động
Kích thước tệp được hỗ trợ

600 KB trở xuống

Quảng cáo HTML5 được tạo trong Google Web Designer
Môi trường quảng cáo Khi tạo quảng cáo trong Google Web Designer, bạn phải chỉ định môi trường "Google Ads".
Quảng cáo tĩnh và động

Quảng cáo HTML5 có thể ở cả dạng tĩnh và động. Quảng cáo động sử dụng thông tin trong nguồn cấp dữ liệu để xác định hình ảnh, văn bản và thông tin nào khác sẽ được hiển thị.

Để tạo quảng cáo động, bạn tạo một quảng cáo sử dụng các phần tử giữ chỗ cho mỗi phần của hình ảnh hoặc văn bản bạn muốn tạo động, sau đó liên kết các đối tượng dữ liệu với mỗi phần tử. Khi nguồn cấp dữ liệu thay đổi, các phần tử được liên kết với dữ liệu sẽ tự động phản ánh những nội dung thay đổi đó.

Thành phần được hỗ trợ
 • Thư viện 360°
 • Thư viện băng chuyền
 • Thành phần điều hướng trong thư viện
 • iFrame
 • Nút hình ảnh
 • Hiệu ứng hình ảnh
 • Hiệu ứng hạt
 • Chuỗi hình ảnh
 • Điểm xếp hạng theo sao
 • Thư viện có thể vuốt
 • Khu vực nhấn
 • Thư viện ảnh chuyển tiếp
Cách xuất bản trên Google Ads Trong Google Web Designer:
 1. Nhấp vào nút Xuất bản.
 2. Chọn Xuất bản nội bộ.
 3. Tải tệp ZIP đã tạo lên Google Ads.
Các điểm hạn chế
 • Tất cả hình ảnh dùng trong quảng cáo HTML5 phải là hình ảnh cục bộ, không phải hình ảnh được tham chiếu và phải là một trong những thành phần của tệp ZIP.
 • Quảng cáo có thể mở rộng không được hỗ trợ.
 • Đối với các hành động mục tiêu trong môi trường, bộ tính giờ và nhiều điểm thoát không được hỗ trợ.
 • Không thể sử dụng phương pháp lưu trữ cục bộ trong quảng cáo HTML5.
 • Chỉ hỗ trợ phông chữ web của Google. Không hỗ trợ các phông chữ web khác.
   

Tất cả quảng cáo HTML5 khác

Yêu cầu về HTML Quảng cáo HTML5 phải bao gồm:
 • Khai báo <!DOCTYPE html>
 • Thẻ <html>
 • Thẻ <body>
 • Thẻ meta có kích thước định dạng quảng cáo trong thẻ <head>. Ví dụ:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Thẻ kết thúc rõ ràng (không được dùng thẻ kết thúc cùng dòng):

 • Ví dụ về thẻ kết thúc hợp lệ: <path></path>
 • Ví dụ về thẻ không hợp lệ: <path> hoặc <path />

Ngoài ra, bạn có thể trích xuất svg cùng dòng vào một tệp riêng.

Yêu cầu cần đáp ứng để tải lên Tất cả các mã và thành phần phải được tham chiếu bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối đến các tài nguyên có trong tệp ZIP. Không được sử dụng nguồn tham chiếu bên ngoài, ngoại trừ tham chiếu tới:

Xin lưu ý rằng thư mục ZIP không được chứa quá 40 tệp.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải sử dụng UTF-8 cho ký tự không phải ASCII.

Kích thước quảng cáo có sẵn theo khu vực

Bảng sau bao gồm nhiều kích thước quảng cáo dạng hình ảnh hơn mà bạn có thể sử dụng, tuỳ thuộc vào khu vực mà bạn hiển thị quảng cáo.

Loại quảng cáo Kích thước Giới hạn kích thước Sử dụng theo vùng
Biển quảng cáo PL 750x100 150KB Ba Lan
Biển quảng cáo PL gấp đôi 750x200 150KB Ba Lan
Biển quảng cáo PL gấp ba 750x300 150KB Ba Lan
Hình chữ nhật dọc 240x400 150KB Nga
Toàn cảnh 980x120 150KB Thụy Điển
Biểu ngữ đầu trang 930x180 150KB Đan Mạch
Màn hình rộng gấp ba 250x360 150KB Thụy Điển
Netboard 580x400 150KB Na uy

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính