Špecifikácie nahraných obsahových reklám

V tomto článku sú popísané špecifikácie veľkostí a rozmerov reklám, ktoré môžete nahrať do Obsahovej siete Google.

Obsahové reklamy pútajú pozornosť ľudí na viac ako dvoch miliónoch webov a aplikácií v Obsahovej sieti Google. Google Ads vám umožňuje vytvárať obsahové reklamy niekoľkými spôsobmi – pomocou responzívnych obsahových reklám a nahraných obsahových reklám. Môžete nahrať vlastné obsahové reklamy alebo použiť responzívne reklamy.

Skôr než začnete

Uistite sa, že nahrávanie vlastných obsahových reklám je pre vás tou najlepšou voľbou. Ak nie, môžete v rámci responzívnych obsahových reklám vytvoriť obsahové reklamy, ktoré sa môžu v Obsahovej sieti zobrazovať takmer kdekoľvek. Ak nahrávate vlastné reklamy, ešte stále môžete nahrať podklady na vytvorenie a zobrazovanie responzívnych obsahových reklám tam, kde sa možno vaše vlastné obsahové reklamy nezobrazia.

Majte na pamäti, že okrem obsahových reklám môžete v rámci rovnakého účtu Google Ads (a niekedy aj rovnakej kampane) zobrazovať viacero druhov reklám. Prečítajte si ďalšie informácie o rôznych typoch kampaní a formátoch reklamy, ktoré sú k dispozícii.

Poznámka: Niektoré veľkosti reklám sa zobrazia iba v určitých regiónoch.

Špecifikácie

Animované a neanimované obrázkové reklamy

Typy súborov

 
Formáty GIF, JPG, PNG
Max. veľkosť 150 kB

Veľkosti reklamy

 
Štvorcové a obdĺžnikové  
200 × 200 Malý štvorec
240 × 400 Zvislý obdĺžnik
250 × 250 Štvorec
250 × 360 Trojité širokouhlé zobrazenie
300 × 250 Vložený obdĺžnik
336 × 280 Veľký obdĺžnik
580 × 400 Netboard
Skyscraper  
120 × 600 Skyscraper
160 × 600 Široký skyscraper
300 × 600 Polstránková reklama
300 × 1 050 Na výšku
Leaderboard  
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Horný banner
970 × 90 Veľký leaderboard
970 × 250 Bilbord
980 × 120 Panoráma
Mobil  
300 × 50 Mobilný banner
320 × 50 Mobilný banner
320 × 100 Veľký mobilný banner
* Animované reklamy (GIF) Dĺžka a rýchlosť animácie:
Dĺžka animácie nesmie presiahnuť 30 sekúnd.
Animácie sa môžu cyklicky opakovať, no po 30 sekundách sa musia zastaviť.
Animované reklamy vo formáte GIF musia byť pomalšie než 5 sním./s.

Reklamy vo formáte AMP HTML

Reklamy môžete vytvárať vo formáte AMP (Accelerated Mobile Pages). Reklamy vo formáte AMP HTML sa načítavajú rýchlejšie ako bežné reklamy, čo ich predurčuje ako ideálne pre mobilné zariadenia. Ďalšie informácie

 

Reklamy vo formáte AMP HTML vytvorené v aplikácii Google Web Designer

Dimenzie/metaznačky

Dimenzie všetkých reklám vo formáte AMP HTML musia byť deklarované pomocou značky <meta> v značke <head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Podporované dimenzie reklamy sú rovnaké ako v prípade formátu HTML5.

Balík primárnych podkladov vo formáte ZIP

Môžete nahrať súbor ZIP obsahujúci jeden dokument HTML (primárny podklad) a až 39 mediálnych podkladov. Celková veľkosť komprimovaného súboru ZIP nesmie presiahnuť 150 kB (153 600 B).

Pravidlá pre primárne podklady Všetky reklamy vo formáte AMP HTML musia dodržiavať pravidlá formátu pre reklamy vo formáte AMP HTML. Ak chcete svoje reklamy overiť, použite verejný nástroj na overenie stránok AMP.
Webové adresy Všetky webové adresy musia zodpovedať podkladom v balíku. Existujú iba tieto tri výnimky:
 • kód runtime AMP a vlastné prvky,
 • vlastné písma v atribúte href prvku <link rel="stylesheet">,
 • vložené údaje: webové adresy. 

Relatívne cesty musia byť relatívne voči ceste primárneho podkladu, pričom musia odzrkadľovať štruktúru súboru ZIP. Absolútne cesty nie sú povolené.

Podporované komponenty vo formáte AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: obrázky musia byť relatívnymi odkazmi na podklady v balíku vo formáte ZIP
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: názvy triedy CSS sa nesmú používať inde v dokumente, napríklad nasledujúci formát by bol zakázaný:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="Moje písmo" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: obrázky musia byť relatívnymi odkazmi na podklady v balíku vo formáte ZIP
 • amp-layout
Vlastné ukončenia Vlastné ukončenia používajúce prvok <amp-ad-exit> alebo <a href> nie sú povolené. Na celú vašu reklamu bude možné kliknúť.
Zakázané hodnoty Podklady nesmú mať žiadny z nasledujúcich názvov triedy:
 • amp-carousel-slide,
 • amp-carousel-button,
 • amp-carousel-button-next,
 • amp-carousel-button-prev.

Akcia udalosti nemôže používať ako cieľ udalosti AMP ako v nasledujúcom prípade, ktorý je zakázaný:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Zakázané sú tiež udalosti kategórie „tap“ (klepnutie).

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

 

Reklamy vo formáte HTML5

 

Požiadavky na používanie reklám vo formáte HTML5

Prístup k reklamám vo formáte HTML5 môžete v účte Google Ads získať po vytvorení dostatočnej histórie účtu na našej platforme a splnení nasledujúcich požiadaviek:

 • Účet bol vytvorený pred viac ako 90 dňami.
 • Celkové výdavky od vytvorenia účtu sú vyššie ako 9 000 USD.
 • Účet má dlhodobú históriu dodržiavania pravidiel.

Upozorňujeme, že splnenie uvedených požiadaviek vždy nezaručuje prístup k reklamám vo formáte HTML5.

Ak reklamy vo formáte HTML5 nie sú vo vašom účte dostupné, o prístup môžete požiadať prostredníctvom tohto formulára. Pred odoslaním žiadosti sa uistite, že váš účet spĺňa nižšie uvedené podmienky oprávnenosti. E‑mailové upozornenie s aktuálnym stavom žiadosti dostanete do siedmich pracovných dní od odoslania žiadosti.

 • Účet má dlhodobú históriu dodržiavania pravidiel.
 • Účet má dobrú platobnú históriu.
 • Celkové výdavky od vytvorenia účtu sú vyššie ako 1 000 USD.

Ak si chcete zachovať prístup k reklamám vo formáte HTML5, neporušujte naše pravidlá a udržte si dlhodobú históriu ich dodržiavania.

Medzičasom môžete využívať iné možnosti, ako sú nahrané reklamy vo formáte AMP HTML alebo responzívne obsahové reklamy.

Uistite sa, že dodržiavate správne špecifikácie obsahových reklám.

 

Ak vytvárate kampaň na aplikáciu, prečítajte si informácie o reklamách vo formáte HTML5 pre kampane na aplikácie.

Skontrolujte svoje reklamy pomocou nástroja HTML5 Validator služby Google Ads.

Všetky reklamy HTML5

Typy súborov

Formáty: súbor ZIP obsahujúci súbory vo formáte HTML a voliteľne vo formátoch CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Podporované veľkosti reklamy

 
Štvorcové a obdĺžnikové  
200 × 200 Malý štvorec
240 × 400 Zvislý obdĺžnik
250 × 250 Štvorec
250 × 360 Trojité širokouhlé zobrazenie
300 × 250 Vložený obdĺžnik
336 × 280 Veľký obdĺžnik
580 × 400 Netboard
Skyscraper  
120 × 600 Skyscraper
160 × 600 Široký skyscraper
300 × 600 Polstránková reklama
300 × 1 050 Na výšku
Leaderboard  
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Horný banner
970 × 90 Veľký leaderboard
970 × 250 Bilbord
980 × 120 Panoráma
Mobil  
300 × 50 Mobilný banner
320 × 50 Mobilný banner
320 × 100 Veľký mobilný banner
Podporovaná veľkosť súboru
 • 150 kB alebo menej
Reklamy vo formáte HTML5 vytvorené v aplikácii Google Web Designer
Prostredie reklamy Pri vytváraní reklám v aplikácii Google Web Designer musíte ako prostredie určiť možnosť Google Ads.
Statické a dynamické reklamy

Reklamy HTML5 môžu byť statické aj dynamické. Dynamické reklamy určujú na základe informácií v informačnom kanáli, ktoré obrázky, text a iné informácie sa budú zobrazovať.

Ak chcete vytvoriť dynamickú reklamu, vytvorte reklamu s prvkami zástupných symbolov pre každý obrázok alebo text, ktorý sa má dynamicky generovať, a potom na každý prvok naviažte údajové objekty. Pri zmene údajového kanála sa tieto zmeny automaticky premietnu do prvkov naviazaných na údaje.

Podporované komponenty
 • Prvok iFrame
 • Posúvacia galéria
 • Otáčacia galéria
 • Galéria 360°
 • Navigácia galérie
 • Obrázkové tlačidlo
 • Hárok s bitmapovými obrázkami
 • Efekty so vzhľadom častíc
 • Galéria prechodov
 • Hodnotenie hviezdičkami
 • Dotyková oblasť
Zverejnenie pre Google Ads V aplikácii Google Web Designer:
 1. Kliknite na tlačidlo Publish (Zverejniť).
 2. Vyberte Publish locally (Zverejniť miestne).
 3. Výsledný súbor ZIP nahrajte do Google Ads.
Obmedzenia
 • Rozbaliteľné reklamy nie sú podporované.
 • Všetky obrázky použité v reklamách vo formáte HTML5 musia byť miestne obrázky (a nie obrázky z externých zdrojov) a mali by byť zároveň aj súčasťami podkladov, z ktorých sa skladá príslušný súbor ZIP.
 • Podporované sú iba webfonty Googlu. Iné webfonty nie sú podporované.
 • V prípade akcií zacielenia na prostredie nie sú podporované časovače ani viaceré možnosti ukončenia.
 • Spôsoby ukladania prostredníctvom miestnych úložísk nie je možné použiť v reklamách vo formáte HTML5.

 

Všetky ostatné reklamy vo formáte HTML5

Požiadavky na kód HTML Reklamy vo formáte HTML5 musia zahŕňať:
 • deklaráciu <!DOCTYPE html>,
 • značku <html>,
 • značku <body>,
 • metaznačku veľkosti formátu reklamy v značke <head>. Príklad:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Explicitné značky ukončenia (vložené značky ukončenia nebudú prijaté):

 • príklad platných značiek ukončenia: <path></path>;
 • príklad, čo nerobiť: <path> alebo <path />.

Prípadne môžete vloženú značku SVG umiestniť do samostatného súboru.

Požiadavky týkajúce sa nahrávania Na všetok kód a podklady je potrebné odkazovať pomocou relatívnych ciest k zdrojom uvedeným v súbore ZIP. Nie sú povolené žiadne externé odkazy s výnimkou odkazov na:
 

Keď nahrávate priečinok vo formáte .zip, môžete doň zahrnúť maximálne 40 súborov.

Na čo treba pamätať

V prípade znakov mimo kódovania ASCII musíte použiť kódovanie UTF-8.

Veľkosti reklám dostupné len v určitých regiónoch

Nižšie uvádzame ďalšie veľkosti obrázkových reklám, ktoré môžete používať v závislosti od regiónu, v ktorom reklamu zobrazujete. 

Typ reklamy Rozmer Obmedzenie veľkosti Použitie podľa regiónu
Bilbord PL 750x100 150 kB Poľsko
Dvojitý bilbord PL 750x200 150 kB Poľsko
Trojitý bilbord PL 750x300 150 kB Poľsko
Zvislý obdĺžnik 240x400 150 kB Rusko
Panoráma 980x120 150 kB Švédsko
Horný banner 930x180 150 kB Dánsko
Trojité širokouhlé zobrazenie 250x360 150 kB Švédsko
Netboard 580x400 150 kB Nórsko
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false