Specyfikacje przesyłanych reklam displayowych

Reklamy displayowe przyciągają uwagę klientów w 2 milionach witryn i aplikacji w sieci reklamowej Google. Google Ads daje kilka możliwości tworzenia elastycznych reklam displayowych oraz niestandardowych przesyłanych reklam displayowych. Z tego artykułu dowiesz się, jakie są dopuszczalne rozmiary i limity wielkości różnych rodzajów reklam, które możesz przesłać w sieci reklamowej Google. Dowiedz się więcej o przesyłaniu własnych reklam displayowych

Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy przesyłanie niestandardowych reklam displayowych to dla Ciebie najlepszy wybór. Jeśli nie, możesz również tworzyć elastyczne reklamy displayowe, które dopasują się do praktycznie każdego miejsca docelowego w sieci reklamowej. Nawet jeśli przesyłasz własne reklamy, warto przesyłać zasoby pozwalające tworzyć elastyczne reklamy displayowe w miejscach, do których niestandardowe reklamy displayowe mogą nie pasować. Dowiedz się więcej o tworzeniu własnych elastycznych reklam displayowych

Pamiętaj, że na tym samym koncie Google Ads, a w niektórych przypadkach w tej samej kampanii, możesz wyświetlać wiele rodzajów reklam – nie tylko reklamy displayowe. Dowiedz się więcej o formatach reklam dostępnych w różnych typach kampanii

Wskazówka: niektóre rozmiary reklam będą się wyświetlać tylko w wybranych regionach. Dowiedz się więcej o rozmiarach reklam dostępnych regionalnie

Specyfikacja

Animowane i nieanimowane reklamy graficzne

Typy plików

 
Formaty GIF, JPG, PNG
Maks. rozmiar 150 KB

Rozmiary reklam

 
Kwadratowe i prostokątne  
200 × 200 Mały kwadrat
240 × 400 Pionowy prostokąt
250 × 250 Kwadrat
250 × 360 Potrójny szeroki ekran
300 × 250 Baner śródtekstowy
336 × 280 Duży prostokąt
580 × 400 Netboard
Wieżowiec  
120 × 600 Wieżowiec
160 × 600 Szeroki wieżowiec
300 × 600 Reklama na pół strony
300 × 1050 Pionowy
Długi baner  
468 × 60 Baner
728 × 90 Długi baner
930 × 180 Górny baner
970 × 90 Powiększony długi baner
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama
Na urządzenia mobilne  
300 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 100 Duży baner na urządzenia mobilne
* Animowane reklamy (GIF) Czas trwania i prędkość animacji:
Czas trwania animacji nie może przekraczać 30 sekund
Animacje mogą być zapętlone, ale po 30 sekundach ich wyświetlanie musi się zatrzymać
Animowane reklamy GIF muszą wyświetlać się z prędkością mniejszą niż 5 klatek na sekundę

Reklamy AMP HTML

Możesz tworzyć reklamy, korzystając z AMP (przyspieszonych stron mobilnych). Reklamy AMP HTML ładują się szybciej od zwykłych reklam, dzięki czemu są idealnym wyborem na urządzenia mobilne. Dowiedz się więcej o reklamach AMP HTML

Reklamy AMP HTML utworzone w aplikacji Google Web Designer

Wymiary i metatagi

Wymiary wszystkich reklam AMP HTML muszą być zadeklarowane w tagu <meta> w sekcji <head> dokumentu:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Obsługiwane wymiary reklam są takie same jak w przypadku reklam HTML5.

Pakiet ZIP z zasobem podstawowym

Możesz przesłać plik ZIP zawierający jeden dokument HTML („zasób podstawowy”) i maksymalnie 39 zasobów multimedialnych. Całkowity rozmiar skompresowanego pliku ZIP nie może przekraczać 150 KB (153 600 B).

Zasady dotyczące zasobu podstawowego Wszystkie reklamy AMP HTML muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi formatu reklamy AMP HTML. Aby zweryfikować poprawność reklam, użyj publicznego narzędzia do sprawdzania reklam AMP.
Adresy URL Wszystkie adresy URL muszą odpowiadać zasobom w pakiecie. Od tej reguły są trzy wyjątki:
 • środowisko uruchomieniowe AMP i elementy niestandardowe,
 • niestandardowe czcionki w atrybucie „href” elementu <link rel="stylesheet">,
 • umieszczone dane: adresy URL. 

Ścieżki względne muszą być względne wobec ścieżki zasobu podstawowego i powielać strukturę pliku ZIP. Ścieżki bezwzględne nie są dozwolone.

Obsługiwane komponenty AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: obrazy muszą wykorzystywać odwołania względne do zasobów w pakiecie ZIP
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: nazwy klas CSS nie mogą być używane w innym miejscu dokumentu, niedozwolony byłby na przykład następujący ciąg:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: obrazy muszą wykorzystywać odwołania względne do zasobów w pakiecie ZIP
 • amp-layout
Wyjścia niestandardowe Wyjścia niestandardowe korzystające z elementów <amp-ad-exit> lub <a href> są niedozwolone. Cała powierzchnia reklamy będzie klikalna.
Niedozwolone wartości Elementy nie powinny wykorzystywać następujących nazw klas:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

W akcji zdarzenia nie można użyć „AMP” jako celu zdarzenia. Poniższy przykład pokazuje niedozwoloną komendę:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Niedozwolone są także zdarzenia typu „kliknij”.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

Reklamy HTML5

Język HTML5 pozwala tworzyć atrakcyjne interaktywne reklamy w sieci reklamowej Google. Takie reklamy można też połączyć z kampaniami promującymi aplikacje. Aby ustalić, czy reklamy HTML5 to odpowiedni wybór dla Ciebie, zapoznaj się z wymaganiami podanymi poniżej. Dowiedz się więcej o reklamach HTML5 i reklamach demonstracyjnych gier w kampaniach promujących aplikacje

Warunki korzystania z reklam HTML5

Dostęp do tworzenia reklam HTML5 możesz uzyskać na koncie Google Ads, gdy spełnia ono te wymagania:

 • Od daty utworzenia konta minęło 90 dni.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 9000 USD.
 • Brak przypadków nieprzestrzegania zasad na koncie.

Pamiętaj, że spełnienie powyższych wymagań nie zawsze zapewnia dostęp do tworzenia reklam HTML5.

Jeśli opcja tworzenia reklam HTML5 jest na Twoim koncie niedostępna, możesz przesłać prośbę o dostęp do tworzenia reklam HTML5. Przed wysłaniem prośby upewnij się, że Twoje konto spełnia podane niżej kryteria kwalifikacji. W ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku otrzymasz e-maila z odpowiedzią.

 • Brak przypadków nieprzestrzegania zasad na koncie.
 • Brak przypadków zalegania z płatnościami.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 1000 USD.

Aby utrzymać ciągły dostęp do tworzenia reklam HTML5, dbaj o zgodność z naszymi zasadami.

Do tego czasu możesz korzystać z innych opcji, np. z przesyłanych reklam AMP HTML lub elastycznych reklam displayowych.

Upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich specyfikacji reklam displayowych.

Jeśli masz już reklamę HTML5, możesz ją sprawdzić za pomocą Walidatora HTML5 Google Ads.

Wszystkie reklamy HTML5

Typy plików

Formaty: archiwum ZIP z plikami HTML i opcjonalnie plikami CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Obsługiwane rozmiary reklam

 
Kwadratowe i prostokątne  
200 × 200 Mały kwadrat
240 × 400 Pionowy prostokąt
250 × 250 Kwadrat
250 × 360 Potrójny szeroki ekran
300 × 250 Baner śródtekstowy
336 × 280 Duży prostokąt
580 × 400 Netboard
Wieżowiec  
120 × 600 Wieżowiec
160 × 600 Szeroki wieżowiec
300 × 600 Reklama na pół strony
300 × 1050 Pionowy
Długi baner  
468 × 60 Baner
728 × 90 Długi baner
930 × 180 Górny baner
970 × 90 Powiększony długi baner
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama
Na urządzenia mobilne  
300 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 100 Duży baner na urządzenia mobilne
Obsługiwany rozmiar pliku

600 KB lub mniej

Reklamy HTML5 utworzone w aplikacji Google Web Designer
Środowisko reklamowe Podczas tworzenia reklamy w aplikacji Google Web Designer należy wybrać środowisko „Google Ads”.
Reklamy statyczne i dynamiczne

Reklamy HTML5 mogą być statyczne lub dynamiczne. W reklamach dynamicznych obrazy, tekst i inne dane do wyświetlenia są wybierane na podstawie informacji z pliku danych.

Aby utworzyć reklamę dynamiczną, wstaw zmienne w miejscu każdego obrazu lub tekstu, który ma być generowany dynamicznie, a następnie powiąż obiekty danych z każdą ze zmiennych. Gdy dane ulegną zmianie, powiązane z nimi zmienne automatycznie to odzwierciedlą.

Obsługiwane komponenty
 • Galeria 360°
 • Galeria obrotowa
 • Nawigacja po galeriach
 • iFrame
 • Przycisk Obraz
 • Efekt graficzny
 • Efekty cząstek
 • Arkusz sprite
 • Liczba gwiazdek
 • Galeria przesuwana
 • Obszar kliknięcia
 • Galeria przejść
Publikowanie w Google Ads W aplikacji Google Web Designer:
 1. Kliknij przycisk Publikuj.
 2. Wybierz Lokalnie.
 3. Prześlij powstały plik ZIP do Google Ads.
Ograniczenia
 • Wszystkie obrazy użyte w reklamach HTML5 muszą być zapisane lokalnie, nie mogą być odsyłaczami do obrazów i powinny znajdować się wśród zasobów w pliku ZIP.
 • Reklamy rozwijane nie są obsługiwane.
 • W przypadku działań w środowisku docelowym zegar ani wiele wyjść nie są obsługiwane.
 • W reklamach HTML5 nie można używać lokalnych metod zapisu.
 • Obsługiwane są tylko czcionki internetowe Google. Inne czcionki internetowe nie są obsługiwane.
   

Wszystkie pozostałe reklamy HTML5

Wymagania dla HTML Reklamy HTML5 muszą zawierać:
 • Deklaracja <!DOCTYPE html>
 • Tag <html>
 • Tag <body>
 • Metatag rozmiaru formatu reklamy w tagu <head>; przykład:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Wyraźne tagi końcowe (wbudowane tagi końcowe nie są dozwolone):

 • Przykład prawidłowych tagów końcowych: <path></path>
 • Przykład nieprawidłowych tagów końcowych: <path> lub <path />

Można również wyodrębnić wbudowany plik SVG do oddzielnego pliku.

Wymagania przy przesyłaniu Wszelkie odwołania do kodu i zasobów muszą mieć postać ścieżki względnej do zasobów w pliku ZIP. Wszelkie odwołania do zewnętrznych elementów są niedozwolone. Wyjątki:

Pamiętaj, że folder ZIP może zawierać maksymalnie 40 plików.

Ważne: w przypadku znaków innych niż ASCII należy zastosować kodowanie UTF-8.

Rozmiary reklam dostępne regionalnie

W tabeli znajdziesz więcej rozmiarów reklam graficznych do stosowania w zależności od regionu, w którym są one wyświetlane.

Typ reklamy Wymiary Limit rozmiaru pliku Użycie regionalne
Billboard PL 750 x 100 150 KB Polska
Podwójny billboard PL 750 x 200 150 KB Polska
Billboard potrójny PL 750 x 300 150 KB Polska
Pionowy prostokąt 240 x 400 150 KB Rosja
Panorama 980 x 120 150 KB Szwecja
Górny baner 930 x 180 150 KB Dania
Potrójny szeroki ekran 250 x 360 150 KB Szwecja
Netboard 580 x 400 150 KB Norwegia

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Osiąganie celów marketingowych dzięki Google Ads

Specjalnie opracowane narzędzia Google Ads pomogą Ci w pełni wykorzystać potencjał marketingu online. Dowiedz się więcej z historii sukcesu innych firm i zobacz, co można osiągnąć za pomocą kampanii dostosowanych do celów.

Rozpocznij

lub zadzwoń pod numer 1 855 500 2754

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne