Specyfikacje przesyłanych reklam displayowych

Z tego artykułu dowiesz się, jakie są dopuszczalne rozmiary i limity wielkości różnych rodzajów reklam, które możesz przesłać w sieci reklamowej Google.

Reklamy displayowe przyciągają uwagę klientów w dwóch milionach witryn i aplikacji w sieci reklamowej Google. Google Ads pozwala tworzyć reklamy displayowe na kilka sposobów – jako elastyczne reklamy displayowe i przesyłane reklamy displayowe. Możesz przesłać niestandardowe reklamy displayowe lub użyć reklam elastycznych.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, czy przesyłanie niestandardowych reklam displayowych to najlepszy wybór dla Ciebie. Jeśli nie, możesz również tworzyć elastyczne reklamy displayowe, które dopasują się do praktycznie każdego miejsca docelowego w sieci reklamowej. Nawet jeśli przesyłasz własne reklamy, warto przesyłać zasoby pozwalające utworzyć elastyczne reklamy displayowe w miejscach, do których niestandardowe reklamy displayowe mogą nie pasować.

Pamiętaj, że na tym samym koncie Google Ads, a w niektórych przypadkach w tej samej kampanii, możesz wyświetlać wiele rodzajów reklam – nie tylko reklamy displayowe. Dowiedz się więcej o różnych typach kampanii i dostępnych formatach reklam.

Uwaga: niektóre rozmiary reklam będą się wyświetlać tylko w wybranych regionach.

Specyfikacje

Animowane i nieanimowane reklamy graficzne

Typy plików

 
Formaty GIF, JPG, PNG
Maks. rozmiar 150 KB

Rozmiary reklam

 
Kwadratowe i prostokątne  
200 × 200 Mały kwadrat
240 × 400 Pionowy prostokąt
250 × 250 Kwadrat
250 × 360 Potrójny szeroki ekran
300 × 250 Baner śródtekstowy
336 × 280 Duży prostokąt
580 × 400 Netboard
Wieżowiec  
120 × 600 Wieżowiec
160 × 600 Szeroki wieżowiec
300 × 600 Reklama na pół strony
300 × 1050 Pionowy
Długi baner  
468 × 60 Baner
728 × 90 Długi baner
930 × 180 Górny baner
970 × 90 Powiększony długi baner
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama
Na urządzenia mobilne  
300 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 100 Duży baner na urządzenia mobilne
* Animowane reklamy (GIF) Czas trwania i prędkość animacji:
Czas trwania animacji nie może przekraczać 30 sekund
Animacje mogą być zapętlone, ale po 30 sekundach ich wyświetlanie musi się zatrzymać
Animowane reklamy GIF muszą wyświetlać się z prędkością mniejszą niż 5 klatek na sekundę

Reklamy AMP HTML

Możesz tworzyć reklamy, korzystając z AMP (przyspieszonych stron mobilnych). Reklamy AMP HTML ładują się szybciej od zwykłych reklam, dzięki czemu są idealnym wyborem na urządzenia mobilne. Więcej informacji

 

Reklamy AMP HTML utworzone w aplikacji Google Web Designer

Wymiary i metatagi

Wymiary wszystkich reklam AMP HTML muszą być zadeklarowane w tagu <meta> w sekcji <head> dokumentu:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Obsługiwane wymiary reklam są takie same jak w przypadku reklam HTML5.

Pakiet ZIP z zasobem podstawowym

Możesz przesłać plik ZIP zawierający jeden dokument HTML („zasób podstawowy”) i maksymalnie 39 zasobów multimedialnych. Całkowity rozmiar skompresowanego pliku ZIP nie może przekraczać 150 KB (153 600 B).

Zasady dotyczące zasobu podstawowego Wszystkie reklamy AMP HTML muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi formatu reklamy AMP HTML. Aby zweryfikować poprawność reklam, użyj publicznego narzędzia do sprawdzania reklam AMP.
Adresy URL Wszystkie adresy URL muszą odpowiadać zasobom w pakiecie. Od tej reguły są trzy wyjątki:
 • środowisko uruchomieniowe AMP i elementy niestandardowe,
 • niestandardowe czcionki w atrybucie „href” elementu <link rel="stylesheet">,
 • umieszczone dane: adresy URL. 

Ścieżki względne muszą być względne wobec ścieżki zasobu podstawowego i powielać strukturę pliku ZIP. Ścieżki bezwzględne nie są dozwolone.

Obsługiwane komponenty AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: obrazy muszą wykorzystywać odwołania względne do zasobów w pakiecie ZIP
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: nazwy klas CSS nie mogą być używane w innym miejscu dokumentu, niedozwolony byłby na przykład następujący ciąg:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: obrazy muszą wykorzystywać odwołania względne do zasobów w pakiecie ZIP
 • amp-layout
Wyjścia niestandardowe Wyjścia niestandardowe korzystające z elementów <amp-ad-exit> lub <a href> są niedozwolone. Cała powierzchnia reklamy będzie klikalna.
Niedozwolone wartości Elementy nie powinny wykorzystywać następujących nazw klas:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

W akcji zdarzenia nie można użyć „AMP” jako celu zdarzenia. Poniższy przykład pokazuje niedozwoloną komendę:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Niedozwolone są także zdarzenia typu „kliknij”.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

 

Reklamy HTML5

 

Warunki korzystania z reklam HTML5

Dostęp do reklam HTML5 na koncie Google Ads uzyskasz, gdy Twoje konto wygeneruje wystarczającą historię na naszej platformie i spełni następujące wymagania:

 • Od daty utworzenia konta minęło 90 dni.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 9000 USD.
 • Konto ma dobrą historię przestrzegania zasad.

Pamiętaj, że spełnienie powyższych wymagań nie zawsze zapewnia dostęp do reklam HTML5.

Jeśli reklamy HTML5 są niedostępne na Twoim koncie, możesz złożyć wniosek o dostęp, korzystając z tego formularza. Przed złożeniem wniosku upewnij się, że Twoje konto spełnia kryteria kwalifikacyjne wymienione poniżej. Otrzymasz powiadomienie e-mail z aktualizacją stanu w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

 • Konto ma dobrą historię przestrzegania zasad.
 • Konto ma dobrą historię płatności.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 1000 USD.

Aby utrzymać ciągły dostęp do reklam HTML5, dbaj o zgodność z naszymi zasadami i dobrą historię ich przestrzegania.

Do tego czasu możesz korzystać z innych opcji, np. z reklam AMP HTML lub elastycznych reklam displayowych.

Upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich specyfikacji przesyłanych reklam displayowych.

 

Jeśli chcesz utworzyć kampanię promującą aplikację, dowiedz się więcej o reklamach HTML5 w kampaniach promujących aplikacje.

Sprawdź reklamy, korzystając z Walidatora HTML5 Google Ads.

Wszystkie reklamy HTML5

Typy plików

Formaty: archiwum ZIP z plikami HTML i opcjonalnie plikami CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG

Obsługiwane rozmiary reklam

 
Kwadratowe i prostokątne  
200 × 200 Mały kwadrat
240 × 400 Pionowy prostokąt
250 × 250 Kwadrat
250 × 360 Potrójny szeroki ekran
300 × 250 Baner śródtekstowy
336 × 280 Duży prostokąt
580 × 400 Netboard
Wieżowiec  
120 × 600 Wieżowiec
160 × 600 Szeroki wieżowiec
300 × 600 Reklama na pół strony
300 × 1050 Pionowy
Długi baner  
468 × 60 Baner
728 × 90 Długi baner
930 × 180 Górny baner
970 × 90 Powiększony długi baner
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama
Na urządzenia mobilne  
300 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 50 Baner na urządzenia mobilne
320 × 100 Duży baner na urządzenia mobilne
Obsługiwany rozmiar pliku
 • 150 KB lub mniej
Reklamy HTML5 utworzone w aplikacji Google Web Designer
Środowisko reklamowe Podczas tworzenia reklamy w aplikacji Google Web Designer należy wybrać środowisko „Google Ads”.
Reklamy statyczne i dynamiczne

Reklamy HTML5 mogą być statyczne lub dynamiczne. W reklamach dynamicznych obrazy, tekst i inne dane do wyświetlenia są wybierane na podstawie informacji z pliku danych. 

Utworzenie reklamy dynamicznej wymaga wstawienia elementów zastępczych w miejscu każdego obrazu i tekstu, który ma być generowany dynamicznie, a następnie powiązania obiektów danych z każdym z elementów. Gdy plik danych ulegnie zmianie, elementy powiązane z danymi automatycznie odzwierciedlą te zmiany.

Obsługiwane komponenty
 • iFrame
 • Galeria przesuwana
 • Galeria obrotowa
 • Galeria 360°
 • Nawigacja po galeriach
 • Przycisk Obraz
 • Arkusz sprite
 • Efekty cząstek
 • Galeria przejść
 • Oceny w gwiazdkach
 • Obszar kliknięcia
Publikowanie w Google Ads W aplikacji Google Web Designer:
 1. Kliknij przycisk Publikuj.
 2. Wybierz Lokalnie.
 3. Prześlij powstały plik ZIP do Google Ads.
Ograniczenia
 • Reklamy rozwijane nie są obsługiwane.
 • Wszystkie obrazy użyte w reklamach HTML5 muszą być zapisane lokalnie, nie mogą być odsyłaczami do obrazów i powinny znajdować się wśród materiałów w pliku ZIP.
 • Obsługiwane są tylko czcionki internetowe Google. Inne czcionki nie są obsługiwane.
 • W przypadku działań w środowisku docelowym nie jest obsługiwany zegar ani wiele wyjść.
 • W reklamach HTML5 nie można używać lokalnych metod zapisu.

 

Wszystkie pozostałe reklamy HTML5

Wymagania dla HTML Reklamy HTML5 muszą zawierać:
 • Deklaracja <!DOCTYPE html>
 • Tag <html>
 • Tag <body>
 • Metatag rozmiaru formatu reklamy w tagu <head>; przykład:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Wyraźne tagi końcowe (wbudowane tagi końcowe nie są dozwolone):

 • Przykład prawidłowych tagów końcowych: <path></path>
 • Przykład nieprawidłowych tagów końcowych: <path> lub <path />

Można również wyodrębnić wbudowany plik svg do oddzielnego pliku.

Wymagania przy przesyłaniu Wszelkie odwołania do kodu i zasobów muszą mieć postać ścieżki względnej do zasobów w pliku ZIP. Wszelkie odwołania do zewnętrznych elementów są niedozwolone. Wyjątki:
 

Maksymalna liczba plików w przesyłanym folderze ZIP to 40.

Pamiętaj

W przypadku znaków innych niż ASCII należy zastosować kodowanie UTF-8.

Rozmiary reklam dostępne regionalnie

Poniżej znajdziesz więcej rozmiarów reklam graficznych, które możesz zastosować w zależności od regionu, w którym wyświetlasz reklamy. 

Typ reklamy Rozmiar Limit wielkości pliku Użycie regionalne
Billboard PL 750 x 100 150 KB Polska
Podwójny billboard PL 750 x 200 150 KB Polska
Billboard potrójny PL 750 x 300 150 KB Polska
Pionowy prostokąt 240 x 400 150 KB Rosja
Panorama 980 x 120 150 KB Szwecja
Górny baner 930 x 180 150 KB Dania
Potrójny szeroki ekran 250 x 360 150 KB Szwecja
Netboard 580 x 400 150 KB Norwegia
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false