Specifikationer for uploadede displayannoncer

Displayannoncer fanger folks opmærksomhed på tværs af de flere end to millioner websites og apps, der udgør Google Displaynetværket. Google Ads giver dig flere muligheder for at oprette responsive displayannoncer og tilpassede uploadede displayannoncer. I denne artikel beskrives størrelses- og målspecifikationerne for annoncer, der kan uploades på Google Displaynetværket. Få flere oplysninger om, hvordan du uploader dine egne displayannoncer

Før du begynder

Tjek, at upload af tilpassede displayannoncer er den bedste løsning for dig. Ellers kan du vælge at oprette responsive displayannoncer, som er displayannoncer, der kan bruges stort set overalt på Displaynetværket. Hvis du vælger at uploade dine egne annoncer, kan det stadig være en god idé at uploade aktiver, så der kan oprettes interaktive displayannoncer på de positioner, hvor dine tilpassede displayannoncer måske ikke passer. Få flere oplysninger om, hvordan du opretter din egen responsive displayannonce

Husk! Du kan vise flere forskellige typer annoncer (altså ikke bare displayannoncer) via samme Google Ads-konto og, i visse tilfælde, via samme kampagne. Få flere oplysninger om de annonceformater, der er tilgængelige i forskellige kampagnetyper

Tip! Nogle annoncestørrelser vises kun i bestemte regioner. Få flere oplysninger om regionale tilgængelige annoncestørrelser

Specifikationer

Billedannoncer med og uden animation

Filtyper

 
Formater GIF, JPG, PNG
Maks. størrelse 150 kB

Annoncestørrelser

 
Kvadrat og rektangel  
200 × 200 Lille kvadrat
240 × 400 Lodret rektangel
250 × 250 Kvadrat
250 × 360 Tredobbelt bredformat
300 × 250 Indlejret rektangel
336 × 280 Stort rektangel
580 × 400 Netboard
Skyskraber  
120 × 600 Skyskraber
160 × 600 Bred skyskraber
300 × 600 Halvsidesannonce
300 × 1.050 Stående format
Leaderboard  
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Topbanner
970 × 90 Stort leaderboard
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama
Mobil  
300 × 50 Banner til mobilenheder
320 × 50 Banner til mobilenheder
320 × 100 Stort mobilbanner
*Annoncer med animation (gif) Animationslængde og -hastighed:
Animationslængden må maksimalt være 30 sekunder
Animationer kan loopes, men de skal stoppe efter 30 sekunder
Afspilningshastigheden for gif-annoncer med animation skal være under 5 FPS

AMP HTML-annoncer

Du kan oprette annoncer ved hjælp af AMP (Accelerated Mobile Pages). AMP HTML-annoncer indlæses hurtigere end almindelige annoncer, hvilket gør dem ideelle til mobilenheder. Få flere oplysninger om AMP HTML-annoncer

AMP HTML-annoncer, der oprettes i Google Web Designer

Dimensioner/metatags

Dimensionerne for alle AMP HTML-annoncer skal angives med et <meta>-tag i dokumentets <head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

De understøttede annoncedimensioner er de samme som for HTML5-annoncer.

ZIP-pakke med et primært aktiv

Du kan uploade en ZIP-fil med et enkelt HTML-dokument (det "primære aktiv") og op til 39 medieaktiver. Den komprimerede ZIP-fils samlede størrelse må maksimalt være 150 kB (153.600 bytes).

Regler for primære aktiver Alle AMP HTML-annoncer skal overholde reglerne for AMP HTML-annonceformatet. Du kan validere dine annoncer ved hjælp af det offentlige AMP-valideringsværktøj.
Webadresser Som udgangspunkt skal alle webadresser svare til aktiver i ZIP-pakken. Der er dog følgende tre undtagelser:
 • AMP-kørsel og tilpassede elementer
 • Tilpassede skrifttyper i et <link rel="stylesheet">-elements href
 • Integrerede data: Webadresser 

Relative stier skal være relative til det primære aktivs sti og afspejle strukturen i ZIP-filen. Absolutte stier er ikke tilladt.

Understøttede AMP-komponenter
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: Billeder skal være relative referencer til aktiver i ZIP-filen
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: CSS-klassenavne må ikke bruges andre steder i dokumentet. Eksempelvis er følgende ikke tilladt:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: Billeder skal være relative referencer til aktiver i ZIP-filen
 • amp-layout
Tilpassede udgange Tilpassede udgange ved brug af enten <amp-ad-exit> eller <a href> er ikke tilladt. Der skal kunne klikkes på hele din annonce.
Ikke-tilladte værdier Elementer må ikke have følgende klassenavne:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Der må ikke bruges "AMP" som hændelsesmål for en hændelseshandling, f.eks. som angivet her:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Hændelser af typen "tap" er heller ikke tilladt.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

HTML5-annoncer

Du kan oprette interaktive og engagerende annoncer for Google Displaynetværket med HTML5. Du kan også vælge at knytte HTML5-annoncer til dine appkampagner. Gennemgå nedenstående krav for at finde frem til, om HTML5-annoncer er det rette valg for dig. Få flere oplysninger om HTML5-annoncer og spilbare annoncer til appkampagner

Krav til brug af HTML5-annoncer

Du bør kunne få adgang til HTML5-annoncer på din Google Ads-konto, når din konto opfylder følgende krav:

 • Kontoen har været aktiv i mere end 90 dage.
 • Kontoen har et samlet forbrug set over hele dens levetid på over 9.000 USD.
 • Kontoen har en god historik mht. overholdelse af politikker.

Husk! Overholdelse af ovenstående krav er ikke nogen garanti for, at der er adgang til brug af HTML5-annoncer.

Hvis HTML5-annoncer ikke er tilgængelige på din konto, kan du anmode om adgang ved at udfylde formularen Anmod om HTML5-adgang. Inden du indsender din anmodning, skal du sikre dig, at din konto opfylder nedenstående kriterier for kvalifikation. Du får en statusopdatering via mail inden for syv hverdage efter datoen for indsendelse af ansøgningen.

 • Kontoen har en god historik mht. overholdelse af politikker.
 • Kontoen har en god betalingshistorik.
 • Det samlede forbrug i hele kontoens levetid er over 1.000 USD (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta).

For at sikre, at du fortsat har adgang til brug af HTML5-annoncer, skal du sørge for ikke at overtræde vores politikker og opretholde en god historik med hensyn til overholdelse af politikker.

Mens du venter på godkendelse af din ansøgning, kan du bruge andre muligheder, f.eks. uploadede AMP HTML-annoncer eller responsive displayannoncer.

Sørg for at overholde specifikationerne for displayannoncer.

Hvis du allerede har oprettet en HTML5-annonce, kan du tjekke din annonce ved hjælp af HTML5-valideringsværktøjet i Google Ads.

Alle HTML5-annoncer

Filtyper

Formater: ZIP-filer, der indeholder HTML samt eventuelt CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG og SVG

Understøttede annoncestørrelser

 
Kvadrat og rektangel  
200 × 200 Lille kvadrat
240 × 400 Lodret rektangel
250 × 250 Kvadrat
250 × 360 Tredobbelt bredformat
300 × 250 Indlejret rektangel
336 × 280 Stort rektangel
580 × 400 Netboard
Skyskraber  
120 × 600 Skyskraber
160 × 600 Bred skyskraber
300 × 600 Halvsidesannonce
300 × 1.050 Stående format
Leaderboard  
468 × 60 Banner
728 × 90 Leaderboard
930 × 180 Topbanner
970 × 90 Stort leaderboard
970 × 250 Billboard
980 × 120 Panorama
Mobil  
300 × 50 Mobilbanner
320 × 50 Mobilbanner
320 × 100 Stort mobilbanner
Understøttet filstørrelse

600 kB eller derunder

HTML5-annoncer, som er oprettet med Google Web Designer
Annoncemiljø Når du opretter din annonce i Google Web Designer, skal du angive miljøet "Google Ads".
Statiske og dynamiske annoncer

HTML5-annoncer kan være enten statiske eller dynamiske. Med dynamiske annoncer bruges oplysninger i et datafeed til at afgøre, hvilke billeder, hvilken tekst og hvilke andre oplysninger der skal vises.

Hvis du vil oprette en dynamisk annonce, skal du oprette den ved hjælp af pladsholderelementer for hvert billede eller hver tekstdel, der skal genereres dynamisk, og derefter binde dataobjekter til hvert element. Når datafeedet ændres, afspejles ændringerne automatisk i de elementer, der er bundet til dataene.

Understøttede komponenter
 • 360°-galleri
 • Karruselgalleri
 • Gallerinavigation
 • iFrame
 • Billedknap
 • Billedeffekt
 • Partikeleffekter
 • Spritesheet
 • Antal stjerner
 • Strygbart galleri
 • Berøringsområde
 • Overgangsgalleri
Udgiv via Google Ads I Google Web Designer:
 1. Klik på knappen Publish.
 2. Vælg Udgiv lokalt.
 3. Upload den derved genererede ZIP-fil til Google Ads.
Begrænsninger
 • Alle billeder, der bruges i HTML5-annoncer, skal være lokale billeder, ikke henviste billeder, og de skal være en del af de aktiver, som ZIP-filen består af.
 • Udvidelige annoncer understøttes ikke.
 • Timer og flere afslutninger understøttes ikke for miljømæssige målretningshandlinger.
 • Lokale lagringsmetoder kan ikke bruges i HTML5-annoncer.
 • Kun Google-webskrifttyper understøttes. Andre webskrifttyper understøttes ikke.
   

Alle andre HTML5-annoncer

HTML-krav HTML5-annoncer skal indeholde:
 • <!DOCTYPE html>-erklæring
 • <html>-tag
 • <body>-tag
 • Metatag med annonceformatets størrelse inde i <head>-tagget. Eksempel:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Eksplicitte afslutningstags (indlejrede afslutningstags accepteres ikke):

 • Eksempel på gyldige afslutningstags: <path></path>
 • Eksempel på, hvad der ikke må bruges: <path> eller <path />

Du kan alternativt uddrage den indlejrede svg til en separat fil.

Krav til upload Der skal refereres til al kode og alle aktiver med en relativ sti til de ressourcer, der er inkluderet i ZIP-filen. Eksterne referencer er ikke tilladt med undtagelse af referencer til:

Vær opmærksom på, at en ZIP-mappe maksimalt må indeholder 40 filer.

Vigtigt! UTF-8 skal bruges til ikke-ASCII-tegn

Regionalt tilgængelige annoncestørrelser

I nedenstående tabel kan du se flere billedannoncestørrelser, som du kan bruge, alt efter hvilket område du viser din annonce i.

Annoncetype Mål Størrelsesgrænse Regional brug
PL-billboard 750 x 100 150 kB Polen
Dobbelt PL-billboard 750 x 200 150 kB Polen
Tredobbelt PL-billboard 750 x 300 150 kB Polen
Lodret rektangel 240 x 400 150 kB Rusland
Panorama 980 x 120 150 kB Sverige
Topbanner 930 x 180 150 kB Danmark
Tredobbelt bredformat 250 x 360 150 kB Sverige
Netboard 580 x 400 150 kB Norge
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
false
true
true
73067
false