Liên kết sản phẩm: Liên kết một tài sản Google Analytics (Universal Analytics) với Google Ads

Bài viết này đề cập đến việc liên kết thuộc tính Universal Analytics với tài khoản Google Ads của bạn. Universal Analytics là phiên bản cũ của Analytics. Đây là loại thuộc tính mặc định cho các trang web trước ngày 14 tháng 10 năm 2020.

Thuộc tính Universal Analytics khác với thuộc tính Google Analytics 4 (trước đây gọi là Thuộc tính web và ứng dụng). Tìm hiểu thêm về cách liên kết thuộc tính Google Analytics 4 với Google Ads.

Nếu có một tài sản Universal Analytics trong Google Analytics, thì bạn có thể liên kết tài sản này với tài khoản Google Ads. Nhờ liên kết tài sản Universal Analytics với tài khoản Google Ads, bạn có thể phân tích hoạt động của khách hàng trên trang web của bạn sau khi họ nhấp vào quảng cáo hoặc sau khi quảng cáo hiển thị.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn liên kết một tài sản Universal Analytics với tài khoản Google Ads, cũng như chỉnh sửa hoặc xoá những tài sản đã liên kết.

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng "Cài đặt" Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


Trước khi bắt đầu

Để liên kết tài sản Universal Analytics với Google Ads, bạn cần có quyền quản trị đối với tài khoản Google Ads và "quyền Chỉnh sửa" đối với tài sản Google Analytics. Để hủy liên kết hoặc chỉnh sửa một mối liên kết hiện có trên Google Ads, bạn chỉ cần có quyền truy cập quản trị đối với tài khoản Google Ads.

Hướng dẫn

Liên kết tài sản Google Analytics (Universal Analytics) với Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản đã liên kết.
 4. Trong mục "Từ Google", hãy tìm "Google Analytics (UA)", sau đó nhấp vào Chi tiết.
 5. Bạn sẽ thấy danh sách những tài sản Universal Analytics mà bạn có quyền truy cập. Cột “Trạng thái” cho biết một tài sản có được liên kết với Google Ads hay không. (Nếu bạn không thấy tài sản nào đó, hãy đảm bảo bạn có quyền "Chỉnh sửa" đối với tài sản đó.)
 6. Trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Liên kết bên cạnh tài sản mà bạn muốn liên kết với Google Ads. Bạn có thể liên kết bao nhiêu tài sản tùy thích.
 7. Nhập chỉ số trang web hoặc chế độ xem đường liên kết từ Analytics vào Google Ads:
  1. Nếu tài sản bạn chọn chỉ có một chế độ xem, thì bạn sẽ chỉ thấy tên của chế độ xem đó. Hãy chọn Nhập chỉ số trang web để xem dữ liệu Analytics trong các báo cáo của Google Ads.
  2. Nếu tài sản này có nhiều chế độ xem thì bạn sẽ thấy một danh sách chứa những chế độ xem mà bạn có thể liên kết. Đối với mỗi chế độ xem, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:
   1. Liên kết: Sau khi liên kết, dữ liệu về lượt nhấp và chi phí trên Google Ads sẽ được cung cấp trong Analytics. Ngoài ra, bạn có thể nhập dữ liệu giao dịch và mục tiêu trong Analytics vào Google Ads. Bạn không bị giới hạn số lượng chế độ xem có thể liên kết.
   2. Nhập chỉ số trang web: (Được đề xuất) Chọn một chế độ xem mà bạn muốn nhập chỉ số tương tác trên trang web. Chế độ xem này sẽ được dùng để hiển thị chỉ số tương tác trên trang web trong các cột báo cáo của Analytics cho tài khoản của bạn. Xin lưu ý rằng bạn cần phải thêm các cột trong Analytics vào báo cáo của Google Ads. Trong hầu hết các trường hợp, quá trình nhập dữ liệu Analytics sẽ mất chưa đến 1 giờ, nhưng các tài khoản lớn hơn có thể cần nhiều thời gian hơn. Sau khi dữ liệu được nhập, bạn có thể thêm các cột trong Analytics vào báo cáo của Google Ads.
 8. Nhấp vào Lưu.

Huỷ liên kết một tài sản Google Analytics (Universal Analytics) khỏi Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục "Thiết lập", hãy nhấp vào Tài khoản đã liên kết.
 4. Trong mục "Các tài khoản và sản phẩm đã liên kết", hãy tìm "Google Analytics (UA)", sau đó nhấp vào Quản lý và liên kết.
 5. Bạn sẽ thấy danh sách những tài sản Analytics mà bạn có quyền truy cập.
  1. Để thay đổi chế độ xem được liên kết hoặc chế độ xem được dùng để nhập chỉ số trang web, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh dữ liệu trong cột "Chế độ xem". Để lưu các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu.
  2. Để huỷ liên kết một tài sản khỏi tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào Huỷ liên kết trong cột "Hành động".

Sau khi bạn huỷ liên kết một tài sản Analytics:

 • Dữ liệu về phiên cho Google Ads (như lượt nhấp, lượt hiển thị, CPC, v.v.) sẽ vẫn có trong báo cáo của Google Ads, nhưng những phiên mới được tạo từ lượt nhấp trong tài khoản Google Ads sau khi bạn xoá tài sản này sẽ hiển thị là "(không được đặt)" trong báo cáo.
 • Những danh sách tái tiếp thị dựa trên việc liên kết này sẽ bị đóng.
 • Dữ liệu mục tiêu hoặc giao dịch của Analytics sẽ không được nhập vào Google Ads nữa.

Bạn đang gặp sự cố?

Khắc phục vấn đề về việc liên kết

Nếu bạn cần được trợ giúp thêm về Google Analytics trong Google Ads, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Dùng Google Analytics để cải thiện kết quả kinh doanh.

Google Analytics có thể giúp bạn chạy các chiến dịch hiệu quả hơn trên Google Ads. Hãy dùng Google Analytics để thúc đẩy thêm những hành động quan trọng nhất đối với công việc kinh doanh của bạn.

Dùng Google Analytics mà không tốn phí

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false