Länka Google Analytics- och Google Ads-konton

Om du länkar en Google Analytics-egendom till ditt Google Ads-konto kan du analysera kundaktivitet på din webbplats efter ett annonsklick eller en exponering. 

I den här artikeln beskrivs hur du länkar Analytics-egendomar till ditt Google Ads-konto, samt hur du redigerar och tar bort länkade egendomar. Mer bakgrundsinformation finns i Om att länka Google Analytics och Google Ads.

Innan du börjar

När du vill länka Google Ads och Google Analytics behöver du administrativ åtkomst till ett Google Ads-konto och redigeringsbehörigheter till ett Google Analytics-konto. Om du vill ta bort eller redigera en länk från Google Ads behöver du bara administrativ åtkomst till Google Ads-kontot.

Om du har problem att länka kontona använder du Felsökningsverktyget.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Så här länkar du Google Analytics-egendomar till AdWords-konton


 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på kugghjulsmenyn () och välj Länkade konton.
 3. Klicka på Visa information under Google Analytics. Det visas en lista över de Google Analytics-egendomar du har åtkomst till. (Om du saknar en viss Analytics-egendom här bör du kontrollera att du har behörighet att redigera egendomen.)
 4. Klicka på Ställ in länk bredvid den egendom som du vill länka till AdWords. Välj en egendom för företaget du annonserar om med AdWords. (Du kan länka flera stycken.) Om du redan har länkat en egendom visas Redigera i stället för Ställ in länk.
 5. Nu ser du en av de två skärmar som beskrivs nedan:
  • Om egendomen du valde har en enda vy ser du namnet på bara den vyn. Välj Importera mätvärden för webbplatsen om du vill kunna se Google Analytics-data i AdWords-rapporter. (Om du vill lägga till uppgifterna i rapporterna måste du dessutom följa anvisningarna för hur du lägger till Google Analytics-kolumner i AdWords-rapporter.)
  • Om egendomen har flera vyer ser du en lista över vyerna från egendomen som du kan länka till. Det finns två inställningar:
   • Länka: Länka så många vyer du vill. Klick- och kostnadsdata från AdWords blir tillgänglig i Analytics och mål och transaktioner från Analytics blir tillgängliga i AdWords.
   • Importera mätvärden för webbplatsen: (Rekommenderas) Välj en vy som du vill importera mätvärden för webbplatsengagemang från. Vi rekommenderar att du väljer en vy som ska användas för att visa mätvärden för webbplatsengagemang i rapportkolumnerna i Google Analytics i ditt konto.
  Om ditt AdWords-konto hanteras av ett AdWords-förvaltarkonto som är länkat till den här egendomen ser du också en kolumn med de vyer som är länkade till förvaltarkontot.
 6. Klicka på Spara.

Upprepa åtgärden för alla andra egendomar som du vill länka.

Så här redigerar du eller tar bort länkade Analytics-egendomar

När du har skapat en länk till en Analytics-egendom kan du lägga till eller ta bort vyer, ändra inställningar och ta bort länken till egendomen helt och hållet. Du måste ha redigeringsbehörighet i Analytics eller administrativ åtkomst i AdWords för att kunna redigera eller ta bort en länk.

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på kugghjulsmenyn () och välj Länkade konton.
 3. Klicka på Visa information under Google Analytics.
 4. Det visas en lista över de Google Analytics-egendomar du har åtkomst till. Klicka på Redigera bredvid egendomen som du vill redigera eller ta bort länken till.
  • Om du vill redigera: Inaktivera länkar till alla vyer som du vill ta bort länken till, eller ändra vilken vy du vill använda för mätvärden för webbplatsengagemang.
  •  Om du vill ta bort länken: Klicka på Ta bort länk.
 5. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?