Prepojenie vlastníctva v službe Google Analytics (Universal Analytics) s účtom Google Ads

Tento článok sa týka prepojenia vlastníctva v službe Universal Analytics s účtom Google Ads. Universal Analytics je predchádzajúcou generáciou služby Analytics. Do 14. októbra 2020 išlo o predvolený typ vlastníctva pre weby.

Vlastníctva v službe Universal Analytics sa líšia od vlastníctiev v službe Google Analytics 4 (v minulosti známe ako vlastníctva typu aplikácia a web). Prečítajte si viac o prepojení vlastníctiev v službe Google Analytics 4 s účtom Google Ads.

Ak máte vlastníctvo v službe Universal Analytics zo služby Google Analytics, môžete ho prepojiť s účtom Google Ads. Prepojenie vlastníctva v službe Universal Analytics s účtom Google Ads vám pomáha analyzovať aktivitu zákazníkov na webe po kliknutí na reklamu alebo zobrazení reklamy.

V tomto článku vám ukážeme, ako prepojiť vlastníctvo v službe Universal Analytics s účtom Google Ads a ako upraviť alebo odstrániť prepojené vlastníctva.

Google Ads Help: Link Google Analytics properties to your Google Ads account

Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť vlastníctva v službe Universal Analytics s účtom Google Ads, budete potrebovať prístup pre správcu k účtu Google Ads a povolenia na úpravy k vlastníctvu v službe Google Analytics. Na odpojenie alebo úpravu existujúceho prepojenia zo služby Google Ads je potrebný iba prístup pre správcu k účtu Google Ads.

Pokyny

Prepojenie vlastníctva v službe Google Analytics (Universal Analytics) s účtom Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. V sekcii Google Analytics (UA) kliknite na Podrobnosti.
 5. Zobrazí sa zoznam vlastníctiev v službe Universal Analytics, ku ktorým máte prístup. V stĺpci Stav je uvedené, či je vlastníctvo prepojené s účtom Google Ads. (Ak sa vlastníctvo nezobrazuje, skontrolujte, či preň máte povolenie na úpravy.)
 6. V stĺpci Akcie kliknite na Prepojiť vedľa vlastníctiev, ktoré chcete prepojiť so službou Google Ads. Prepojiť môžete ľubovoľný počet vlastníctiev.
 7. Importujte metriky webu alebo prepojte zobrazenia zo služby Analytics do služby Google Ads:
  • Ak má vybrané vlastníctvo len jedno zobrazenie, zobrazí sa názov tohto zobrazenia. Údaje služby Analytics zobrazíte v prehľadoch služby Google Ads výberom položky Importovať metriky webu.
  • Ak má vlastníctvo viacero zobrazení, zobrazí sa zoznam zobrazení, ktoré môžete prepojiť. Pre každé zobrazenie máte k dispozícii tieto možnosti:
   • Prepojiť: v službe Analytics budete mať k dispozícii údaje o kliknutiach a nákladoch v službe Google Ads a ciele a transakcie služby Analytics zas budú k dispozícii na importovanie do služby Google Ads. Prepojiť môžete ľubovoľný počet zobrazení.
   • Importovať metriky webu: (odporúčané) vyberte jedno zobrazenie, z ktorého chcete importovať metriky interakcií s webom. Toto zobrazenie bude slúžiť na uvádzanie metrík interakcií s webom v stĺpcoch prehľadov služby Analytics vo vašom účte. Pripomíname, že bude potrebné pridať stĺpce služby Analytics do prehľadov služby Google Ads.Vo väčšine prípadov sa údaje zo služby Analytics importujú do hodiny, ale v prípade väčších účtov to môže trvať dlhšie. Po importovaní údajov môžete pridať stĺpce služby Analytics do prehľadov služby Google Ads.
 8. Kliknite na Uložiť.

Odpojenie vlastníctva v službe Google Analytics (Universal Analytics) od služby Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. V sekcii Google Analytics (UA) kliknite na Podrobnosti.
 5. Zobrazí sa zoznam vlastníctiev v službe Analytics, ku ktorým máte prístup.
  • Ak chcete zmeniť prepojenie zobrazení alebo zobrazenie, z ktorého sú importované metriky webu, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť vedľa údajov v stĺpci Zobrazenia. Zmeny uložte kliknutím na Uložiť.
  • Ak chcete vlastníctvo odpojiť od účtu Google Ads, kliknite na Odpojiť v stĺpci Akcie.

Po odpojení vlastníctva v službe Analytics:

 • Údaje relácií pre Google Ads (ako napríklad kliknutia, zobrazenia, CZK atď.) budú naďalej k dispozícii v prehľadoch služby Google Ads. Avšak nové relácie pochádzajúce z kliknutí v účtoch Google Ads sa po odstránení vlastníctva budú v prehľadoch zobrazovať ako (nenastavené).
 • Remarketingové zoznamy, ktoré sú výsledkom tohto prepojenia, budú zrušené.
 • Ciele ani transakcie sa už z účtu Analytics nebudú importovať do účtu Google Ads.

Máte problémy?

Oprava problému s prepojením

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s prepojením účtov Google Analytics a Google Ads, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false