Prepojenie účtov Google Analytics a Google Ads

Po prepojení vlastníctva služby Google Analytics s účtom Google Ads môžete analyzovať aktivitu zákazníkov na vašom webe po kliknutí na reklamu alebo jej zobrazení. 

V tomto článku vám ukážeme, ako prepojiť vlastníctva služby Analytics s vaším účtom Google Ads a upraviť alebo odstrániť prepojené vlastníctva. Ďalšie informácie nájdete v článku o prepojení služieb Google Analytics a Google Ads.

Skôr než začnete

Ak chcete prepojiť služby Google Ads a Google Analytics, budete potrebovať prístup pre správcu k účtu Google Ads a povolenia na úpravy v účte Google Analytics. Na zrušenie a úpravu existujúceho prepojenia zo služby Google Ads je potrebný iba prístup pre správcu k účtu Google Ads.

V prípade akýchkoľvek problémov s prepojením týchto účtov si prečítajte, ako problém vyriešiť.

Pokyny

Prepojenie vlastníctiev služby Google Analytics s účtami Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča . V sekcii Nastavenie kliknite na možnosť Prepojené účty.
 3. V časti Google Analytics kliknite na položku Podrobnosti
 4. Zobrazí sa zoznam vlastníctiev služby Google Analytics, ku ktorým máte prístup. V stĺpci Stav je uvedené, či vlastníctvo je prepojené so službou Google Ads. (Ak sa určité vlastníctvo služby Analytics nezobrazuje, uistite sa, že máte pre toto vlastníctvo povolenie na vykonávanie úprav.)
 5. V stĺpci Akcie kliknite na položku Prepojiť vedľa vlastníctiev, ktoré chcete prepojiť so službou Google Ads. Prepojiť môžete ľubovoľný počet vlastníctiev.
 6. Teraz sa vám zobrazí niektorá z dvoch obrazoviek uvedených nižšie:
  • Ak má vybraté vlastníctvo len jedno zobrazenie, zobrazí sa názov tohto zobrazenia. Údaje služby Google Analytics budete môcť v prehľadoch služby Google Ads zobraziť, keď vyberiete možnosť Importovať metriky webu.
  • Ak má vlastníctvo viacero zobrazení, zobrazí sa zoznam zobrazení, ktoré môžete prepojiť. Pre každé zobrazenie máte k dispozícii tieto možnosti:
   • Prepojiť: v službe Analytics budete mať k dispozícii údaje o kliknutiach a nákladoch v službe Google Ads a ciele a transakcie Analytics zas budú k dispozícii na import do služby Google Ads. Prepojiť môžete ľubovoľný počet zobrazení. 
   • Importovať metriky webu: (odporúčané) vyberte jedno zobrazenie, z ktorého chcete importovať metriky interakcií s webom. Toto zobrazenie sa použije na zobrazenie metrík interakcií s webom v stĺpcoch vytvárania prehľadov služby Google Analytics vášho účtu. Pripomíname, že bude potrebné pridať stĺpce služby Google Analytics do prehľadov služby Google Ads.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava alebo odstránenie prepojených vlastníctiev služby Analytics

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Prepojené účty.
 4. V časti Google Analytics kliknite na položku Podrobnosti
 5. Zobrazí sa zoznam vlastníctiev služby Google Analytics, ku ktorým máte prístup. 
  • Ak chcete zmeniť prepojenie zobrazení alebo zobrazenie, z ktorého sú importované metriky webu, kliknite na ikonu ceruzky Upraviť vedľa údajov v stĺpci Zobrazenia. Po vykonaní zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.
  • Ak chcete vlastníctvo odpojiť od účtu Google Ads, kliknite na Odpojiť v stĺpci Akcie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory