Łączenie usługi Google Analytics z kontem Google Ads

Połączenie usługi Google Analytics z kontem Google Ads pozwoli Ci analizować aktywność klientów na Twojej stronie po kliknięciu lub wyświetleniu reklamy. 

W tym artykule pokazujemy, jak połączyć usługi Analytics z kontem Google Ads oraz jak edytować lub usuwać połączone usługi. Więcej informacji znajdziesz w artykule o łączeniu usługi Google Analytics z kontem Google Ads.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć konta Google Ads i Google Analytics, musisz mieć dostęp administracyjny do konta Google Ads i uprawnienia do edytowania na koncie Google Analytics. Aby rozłączyć usługi lub edytować istniejące połączenie z kontem Google Ads, potrzebujesz tylko dostępu administracyjnego do konta Google Ads.

Jeśli masz problemy z połączeniem kont, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów.

Instrukcje

Jak połączyć usługi Google Analytics z kontami Google Ads

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 3. W sekcji „Google Analytics” kliknij Szczegóły
 4. Zobaczysz listę usług Google Analytics, do których masz dostęp. Kolumna „Stan” pokazuje, czy dana usługa jest połączona z Google Ads. (Jeśli nie widzisz usługi Analytics, sprawdź, czy masz uprawnienia do edycji).
 5. W kolumnie „Czynności” kliknij Połącz obok usług, które chcesz połączyć z Google Ads. Możesz połączyć dowolną liczbę usług.
 6. Wyświetli się jeden z dwóch opisanych niżej ekranów:
  • Jeżeli wybrana usługa ma jeden widok danych, wyświetli się tylko nazwa tego widoku. Wybierz Zaimportuj dane witryny, aby zobaczyć dane Google Analytics w raportach Google Ads.
  • Jeśli usługa ma wiele widoków danych, zobaczysz listę widoków, które możesz połączyć. Dla każdego widoku danych można wykonać następujące czynności:
   • Połącz: dzięki temu dane o kliknięciach i kosztach z Google Ads będą dostępne w Analytics, a cele i transakcje z Analytics będą dostępne w Google Ads. Połącz dowolną liczbę widoków danych. 
   • Zaimportuj dane witryny: (zalecane) wybierz jeden widok danych, z którego chcesz importować dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie. Ten widok będzie przedstawiać dane o zaangażowaniu użytkowników w witrynie w kolumnach raportowania Google Analytics na Twoim koncie. Pamiętaj, że musisz dodać kolumny Google Analytics do raportów Google Ads.
 7. Kliknij Zapisz.

Jak edytować lub usuwać połączone usługi Analytics

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Konfiguracja” kliknij Połączone konta.
 4. W sekcji „Google Analytics” kliknij Szczegóły
 5. Zobaczysz listę usług Google Analytics, do których masz dostęp. 
  • Aby edytować połączone widoki danych lub widok, z którego są importowane dane witryny, kliknij ikonę ołówka Edytuj obok danych w kolumnie „Widoki danych”. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.
  • Aby odłączyć usługę od konta Google Ads, kliknij Odłącz w kolumnie „Działania”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem