Knytt sammen Google Analytics- og Google Ads-kontoer

Hvis du knytter sammen et Google Analytics-område og Google Ads-kontoen din, blir det enklere å analysere kundeaktivitet på nettstedet ditt etter annonseklikk eller visninger. 

I denne artikkelen viser vi hvordan du knytter Analytics-områder sammen med Google Ads-kontoen din, samt hvordan du endrer eller fjerner tilknyttede områder. Du finner mer bakgrunnsinformasjon i artikkelen der vi forklarer hvordan du kan knytte Google Analytics sammen med Google Ads.

Før du begynner

Hvis du vil knytte Google Ads sammen med Google Analytics, må du ha administratortilgang til den aktuelle Google Ads-kontoen og redigeringstillatelse i den aktuelle Google Analytics-kontoen. For å fjerne eller endre en eksisterende tilknytning fra Google Ads trenger du bare administratortilgang til den aktuelle Google Ads-kontoen.

Hvis du har problemer med å knytte sammen disse kontoene, kan du bruke dette feilsøkingsverktøyet.

Veiledning

Knytt sammen Google Analytics-områder med Google Ads-kontoer

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre i kontoen. Klikk på Tilknyttede kontoer under «Konfigurasjon».
 3. Klikk på Detaljer under «Google Analytics». 
 4. Du får opp en liste over Google Analytics-områder du har tilgang til. I statuskolonnen kan du se om et område er knyttet til Google Ads. (Hvis det ikke er oppført noe Analytics-område, sjekker du at du har redigeringstillatelse for dette området.)
 5. Klikk på «Tilknytt» ved siden av området du vil knytte til Google Ads, i «Handlinger»-kolonnen. Du kan tilknytte så mange områder du vil.
 6. Nå åpnes et av de to skjermbildene som er beskrevet nedenfor:
  • Hvis området du valgte, bare inneholder én visning, ser du bare navnet på den aktuelle visningen. Velg «Import av beregninger for aktivitet på nettsteder» for å se Google Analytics-data i Google Ads-rapportene.
  • Hvis området inneholder flere visninger, ser du en liste over visningene du kan knytte sammen. Du kan gjøre dette for de ulike visningene:
   • Tilknytte: Klikk- og kostnadsdata fra Google Ads blir tilgjengelige i Analytics, og mål- og transaksjonsdata fra Analytics kan importeres til Google Ads. Du kan tilknytte så mange visninger du ønsker. 
   • Importere beregninger for aktivitet på nettsteder: (Anbefales) Velg én visning du ønsker å importere beregninger for brukernes aktivitet på nettstedet fra. Med denne visningen blir det presentert beregninger for nettstedsengasjement i Google Analytics-rapporteringskolonnene for kontoen din. Vær oppmerksom på at du må legge til Google Analytics-kolonner i Google Ads-rapportene dine. I de fleste tilfeller blir Google Analytics-data importert innen en time, men prosessen kan ta lengre tid for større kontoer. Når dataene er importert, kan du legge til Google Analytics-kolonner i Google Ads-rapportene dine.
 7. Klikk på Lagre.

Endre eller fjern tilknyttede Analytics-områder

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Tilknyttede kontoer under Konfigurasjon.
 4. Klikk på Detaljer under «Google Analytics». 
 5. Du får opp en liste over Google Analytics-områder du har tilgang til. 
  • For å endre hvilke rapporteringsvisninger som er tilknyttet, eller hvilken rapporteringsvisning nettstedsberegningene importeres fra, klikk på blyantikonet Endre ved siden av dataene i «Rapporteringsvisninger»-kolonnen. Klikk på Lagre når du har gjort endringene.
  • For å fjerne tilknytningen mellom et område og Google Ads-kontoen din, klikk på Fjern tilknytningen i «Handlinger»-kolonnen.
Hvis du trenger mer hjelp med Google Analytics i Google Ads, kan du kontakte oss.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt