Knytt sammen Google Analytics- og Google Ads-kontoer

Hvis du knytter sammen et Google Analytics-område og Google Ads-kontoen din, blir det enklere å analysere kundeaktivitet på nettstedet ditt etter annonseklikk eller visninger. 

I denne artikkelen viser vi hvordan du knytter Analytics-områder sammen med Google Ads-kontoen din, samt hvordan du endrer eller fjerner tilknyttede områder. Du finner mer bakgrunnsinformasjon i artikkelen der vi forklarer hvordan du kan knytte Google Analytics sammen med Google Ads.

Før du begynner

Hvis du vil knytte Google Ads sammen med Google Analytics, må du ha administratortilgang til den aktuelle Google Ads-kontoen og redigeringstillatelse i den aktuelle Google Analytics-kontoen. For å fjerne eller endre en eksisterende tilknytning fra Google Ads trenger du bare administratortilgang til den aktuelle Google Ads-kontoen.

Hvis du har problemer med å knytte sammen disse kontoene, kan du bruke feilsøkingsprogrammet.

Veiledning

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Sånn knytter du Google Analytics-områder sammen med Google Ads-kontoer


 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulmenyen (), og velg så Tilknyttede kontoer.
 3. Klikk på Se detaljer under «Google Analytics». Deretter ser du en liste over Google Analytics-områdene du har tilgang til. (Hvis det ikke er oppført noe Analytics-område, sjekker du at du har redigeringstillatelse for dette området.)
 4. Klikk på Konfigurer linken ved siden av området du vil knytte til AdWords. Velg et område for bedriften du markedsfører gjennom AdWords. (Du kan knytte til flere områder.) Hvis du allerede har knyttet til et område, vises «Rediger» i stedet for «Konfigurer linken».
 5. Nå åpnes et av de to skjermbildene som er beskrevet nedenfor:
  • Hvis du valgte et område som bare har ett datautvalg, ser du navnet på dette datautvalget. Velg Import av beregninger for aktivitet på nettsteder for å se Google Analytics-data i AdWords-rapportene. (For å kunne legge til disse dataene i rapportene, må du også følge veiledningen for å legge til Google Analytics-kolonner i AdWords-rapportene.)
  • Hvis området har flere datautvalg, vises en liste over datautvalgene fra dette området som du kan knytte rapportene til. To innstillinger er tilgjengelige:
   • Link (Tilknytt): Tilknytt så mange datautvalg du ønsker. Klikk- og kostnadsdata fra AdWords blir tilgjengelig i Analytics, og mål- og transaksjonsdata fra Analytics kan importeres til AdWords.
   • Import av nettstedsberegninger: (Anbefalt) Velg ett datautvalg du ønsker å importere beregninger for nettstedsengasjement fra. Selv om dette er valgfritt, anbefaler vi at du velger en visning som skal brukes for presentasjon av beregninger for nettstedsengasjement i Google Analytics-rapporteringskolonnene for kontoen din.
  Hvis AdWords-kontoen din administreres av en AdWords-managerkonto som er knyttet til dette området, ser du også en kolonne som viser hvilke visninger som er knyttet til den aktuelle managerkontoen.
 6. Klikk på Lagre.

Du kan gjenta denne prosessen for eventuelle andre områder du vil tilknytte.

Slik redigerer eller fjerner du tilknyttede Analytics-områder

Når du har opprettet en tilknytning til et Analytics-område, kan du legge til eller fjerne visninger, endre innstillinger eller fjerne tilknytningen til området. Du må ha redigeringstillatelse for Analytics eller administratortilgang for AdWords for å kunne redigere eller fjerne tilknytninger.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulmenyen (), og velg så Tilknyttede kontoer.
 3. Klikk på Se detaljer under «Google Analytics».
 4. Deretter ser du en liste over Google Analytics-områdene du har tilgang til. Klikk på Rediger ved siden av området du vil redigere eller fjerne tilknytningen for.
  • Slik redigerer du: Deaktiver linker til alle datautvalg du vil fjerne tilknytningen for, eller endre hvilket datautvalg som skal brukes for beregninger for nettstedsengasjement.
  •  Slik fjerner du en tilknytning: Klikk på Fjern linken.
 5. Klikk på Lagre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?