Povezivanje Google Analytics i Google Ads računa

Povezivanja Google Analytics entiteta s vašim Google Ads računom može vam pomoći u analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji nakon klika na oglas ili pojavljivanja. 

U ovom je članku opisano kako povezati Analytics entitete s Google Ads računom, kao i način uređivanja ili uklanjanja povezanih entiteta. Da biste se dodatno informirali, pročitajte članak O povezivanju Google Analyticsa i Google Adsa/0}.

Prije nego što započnete

Da biste povezali Google Ads i Google Analytics, trebate administrativni pristup Google Ads računu i "Dopuštenja za uređivanje" na Google Analytics računu. Za prekidanje veze i uređivanje postojeće veze u Google Adsu potreban je samo administrativni pristup Google Ads računu.

Ako imate problema s povezivanjem tih računa, upotrijebite alat za rješavanje problema.

Upute

Povezivanje Google Analytics entiteta s Google Ads računima

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata  u gornjem desnom kutu računa. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 4. Prikazat će se popis Google Analytics entiteta kojima imate pristup. Stupac "Status" prikazuje je li entitet povezan s Google Adsom. (Ako vam se ovdje ne prikaže Analytics entitet, provjerite imate li dopuštenje za "uređivanje" za taj entitet.)
 5. U stupcu "Radnje" kliknite vezu pored entiteta koje želite povezati s Google Adsom. Možete povezati željeni broj entiteta.
 6. Sada će se prikazati jedan od dva sljedeća zaslona:
  • Ako entitet koji ste odabrati ima samo jednu stranicu za izradu izvješća, onda ćete vidjeti samo naziv te stranice za izradu izvješća. Odaberite opciju Uvezi mjerne podatke web-lokacije da biste mogli vidjeti podatke Google Analyticsa u Google Ads izvješćima.
  • Ako entitet ima više stranica za izradu izvješća, vidjet ćete popis stranica za izradu izvješća koje možete povezati. Za svaku stranicu za izradu izvješća možete učiniti sljedeće:
   • Povezivanje: učinit ćete podatke o klikovima i troškovima Google Adsa dostupnima u Analyticsu, a Analytics ciljeve i transakcije dostupnima za uvoz u Google Ads. Povežite željeni broj stranica za izradu izvješća. 
   • Uvoz mjernih podataka za web-lokaciju: (preporučeno) odaberite jednu stranicu za izradu izvješća s koje želite uvesti mjerne podatke angažmana na web-lokaciji. Ta stranica služi za pregled mjernih podataka angažmana na web-lokaciji u stupcima za izvješćivanje Google Analyticsa na vašem računu. Napominjemo da ćete morati dodati stupce Google Analyticsa u izvješća Google Adsa. U većini slučajeva za uvoz podataka Google Analyticsa trebat će nešto manje od sat vremena, no za veće račune može biti potrebno i dulje. Nakon uvoza podataka možete dodati stupce Google Analyticsa u izvješća Google Adsa.
 7. Kliknite Spremi.

Uređivanje ili uklanjanje povezanih entiteta Analyticsa

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 5. Prikazat će se popis Google Analytics entiteta kojima imate pristup. 
  • Da biste promijenili koje su stranice za izradu izvješća povezane ili stranicu za izradu izvješća s koje su uvezeni mjerni podaci web-lokacije, kliknite ikonu olovke Uredi pored podataka u stupcu "Stranice za izradu izvješća". Kliknite Spremi da biste potvrdili promjene.
  • Da biste poništili vezu entiteta i Google Ads računa, kliknite Poništi vezu u stupcu "Radnje".
Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem