Povezivanje Google Analytics i Google Ads računa

Povezivanja Google Analytics entiteta s vašim Google Ads računom može vam pomoći u analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji nakon klika na oglas ili pojavljivanja. 

U ovom je članku opisano kako povezati Analytics entitete s Google Ads računom, kao i način uređivanja ili uklanjanja povezanih entiteta. Da biste se dodatno informirali, pročitajte članak O povezivanju Google Analyticsa i Google Adsa/0}.

Prije nego što započnete

Da biste povezali Google Ads i Google Analytics, trebate administrativni pristup Google Ads računu i "Dopuštenja za uređivanje" na Google Analytics računu. Za prekidanje veze i uređivanje postojeće veze u Google Adsu potreban je samo administrativni pristup Google Ads računu.

Ako imate problema s povezivanjem tih računa, upotrijebite alat za rješavanje problema.

Upute

Povezivanje Google Analytics entiteta s Google Ads računima

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata  u gornjem desnom kutu računa. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 4. Prikazat će se popis Google Analytics entiteta kojima imate pristup. Stupac "Status" prikazuje je li entitet povezan s Google Adsom. (Ako vam se ovdje ne prikaže Analytics entitet, provjerite imate li dopuštenje za "uređivanje" za taj entitet.)
 5. U stupcu "Radnje" kliknite vezu pored entiteta koje želite povezati s Google Adsom. Možete povezati željeni broj entiteta.
 6. Sada će se prikazati jedan od dva sljedeća zaslona:
  • Ako entitet koji ste odabrati ima samo jednu stranicu za izradu izvješća, onda ćete vidjeti samo naziv te stranice za izradu izvješća. Odaberite opciju Uvezi mjerne podatke web-lokacije da biste mogli vidjeti podatke Google Analyticsa u Google Ads izvješćima.
  • Ako entitet ima više stranica za izradu izvješća, vidjet ćete popis stranica za izradu izvješća koje možete povezati. Za svaku stranicu za izradu izvješća možete učiniti sljedeće:
   • Povezivanje: učinit ćete podatke o klikovima i troškovima Google Adsa dostupnima u Analyticsu, a Analytics ciljeve i transakcije dostupnima za uvoz u Google Ads. Povežite željeni broj stranica za izradu izvješća. 
   • Uvoz mjernih podataka za web-lokaciju: (preporučeno) odaberite jednu stranicu za izradu izvješća s koje želite uvesti mjerne podatke angažmana na web-lokaciji. Ta stranica služi za pregled mjernih podataka angažmana na web-lokaciji u stupcima za izvješćivanje Google Analyticsa na vašem računu. Napominjemo da ćete morati dodati stupce Google Analyticsa u izvješća Google Adsa. U većini slučajeva za uvoz podataka Google Analyticsa trebat će nešto manje od sat vremena, no za veće račune može biti potrebno i dulje. Nakon uvoza podataka možete dodati stupce Google Analyticsa u izvješća Google Adsa.
 7. Kliknite Spremi.

Uređivanje ili uklanjanje povezanih entiteta Analyticsa

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 5. Prikazat će se popis Google Analytics entiteta kojima imate pristup. 
  • Da biste promijenili koje su stranice za izradu izvješća povezane ili stranicu za izradu izvješća s koje su uvezeni mjerni podaci web-lokacije, kliknite ikonu olovke Uređivanje pored podataka u stupcu "Stranice za izradu izvješća". Kliknite Spremi da biste potvrdili promjene.
  • Da biste poništili vezu entiteta i Google Ads računa, kliknite Poništi vezu u stupcu "Radnje".
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem