Povezivanje proizvoda: povezivanje Google Analytics (Universal Analytics) entiteta s Google Adsom

U ovom se članku govori o povezivanju Universal Analytics entiteta s vašim Google Ads računom. Universal Analytics odnosi se na prethodnu generaciju Analyticsa. To je bila zadana vrsta entiteta za web-lokacije prije 14. listopada 2020.

Universal Analytics entiteti razlikuju se od Google Analytics 4 entiteta (prethodno poznati kao entiteti Aplikacija i web). Saznajte više o o povezivanju Google Analytics 4 entiteta s Google Adsom.

Ako imate Universal Analytics entitet iz Google Analyticsa, taj entitet možete povezati sa svojim Google Ads računom. Povezivanje Universal Analytics entiteta s Google Ads računom može vam pomoći u analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji nakon klika na oglas ili pojavljivanja.

U ovom je članku prikazano kako povezati Universal Analytics entitet s Google Ads računom, kao i način uređivanja ili uklanjanja povezanih entiteta.

Da biste vidjeli titlove na svojem jeziku, uključite titlove na YouTubeu. Odaberite ikonu postavki Slika ikone postavki YouTubea pri dnu playera videozapisa, a zatim u odjeljku Titlovi odaberite svoj jezik.


Prije nego što započnete

Da biste povezali Universal Analytics entitete s Google Adsom, trebate imati administrativni pristup Google Ads računu i dopuštenja za uređivanje za Google Analytics entitet. Za prekidanje veze ili uređivanje postojeće veze u Google Adsu potreban je samo administrativni pristup Google Ads računu.

Upute

Povezivanje Google Analytics (Universal Analytics) entiteta s Google Adsom

 1. Na Google Ads računu, kliknite ikonu administratora Admin Icon.
 2. Kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku Od Googlea pronađite Google Analytics (UA), a zatim kliknite Pojedinosti.
 4. Prikazat će se popis Universal Analytics entiteta kojima imate pristup. Stupac Status prikazuje je li entitet povezan s Google Adsom. (Ako ne vidite entitet, provjerite imate li dopuštenje za uređivanje za taj entitet.)
 5. U stupcu Radnje kliknite Veza pored entiteta koje želite povezati s Google Adsom. Možete povezati željeni broj entiteta.
 6. Uvoz mjernih podataka web-lokacije ili povezanih stranica za izradu izvješća iz Analyticsa u Google Ads:
  1. Ako entitet koji ste odabrali ima samo jednu stranicu za izradu izvješća, onda ćete vidjeti samo naziv te stranice za izradu izvješća. Odaberite Uvoz mjernih podataka web-lokacije da biste vidjeli podatke Analyticsa u Google Ads izvješćima.
  2. Ako entitet ima više stranica za izradu izvješća, vidjet ćete popis stranica za izradu izvješća koje možete povezati. Za svaku stranicu za izradu izvješća možete učiniti sljedeće:
   1. Povezivanje: učinit ćete podatke o klikovima i troškovima Google Adsa dostupnima u Analyticsu, a Analytics ciljeve i transakcije dostupnima za uvoz u Google Ads. Možete povezati željeni broj stranica za izradu izvješća.
   2. Uvoz mjernih podataka za web-lokaciju: (preporučeno) odaberite jednu stranicu za izradu izvješća iz koje želite uvesti mjerne podatke o angažmanu na web-lokaciji. Ta stranica za izradu izvješća služi za pregled mjernih podataka o angažmanu na web-lokaciji u stupcima za izvješćivanje Analyticsa vašeg računa. Napominjemo da ćete u svoja Google Ads izvješća morati dodati stupce Analyticsa. U većini slučajeva za uvoz podataka Analyticsa trebat će nešto manje od sat vremena, no za veće račune može biti potrebno i dulje vrijeme. Nakon uvoza podataka u Google Ads izvješća možete dodati stupce Analyticsa.
 7. Kliknite Spremi.

Prekidanje veze Google Analytics (Universal Analytics) entiteta s Google Adsom

 1. Na Google Ads računu, kliknite ikonu administratoraAdmin Icon.
 2. Kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku Postavljanje kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku Vaši povezani računi i proizvodi pronađite Google Analytics (UA), a zatim kliknite Upravljanje i povezivanje.
 5. Prikazat će se popis Analytics entiteta kojima imate pristup.
  • Da biste promijenili koje su stranice za izradu izvješća povezane ili stranicu za izradu izvješća s koje su mjerni podaci web-lokacije uvezeni, kliknite ikonu olovke Uredi pored podataka u stupcu Stranice za izradu izvješća. Da biste spremili izmjene, kliknite Spremi.
  • Da biste poništili vezu entiteta i Google Ads računa, kliknite Poništi vezu u stupcu Radnje.

Nakon što prekinete vezu Analytics entiteta:

 • Podaci o sesijama za Google Ads (kao što su klikovi, pojavljivanja, CPC itd.) i dalje će biti dostupni u Google Ads izvješćima, ali nove sesije proizašle iz klikova na Google Ads računima nakon što uklonite entitet prikazivat će se u izvješćima kao (nije postavljeno).
 • Zatvorit će se popisi za remarketing koji se temelje na vezi.
 • Ciljevi ili transakcije više se neće uvoziti iz Analyticsa u Google Ads.

Imate li poteškoća?

Rješavanje problema s povezivanjem

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Ostvarite bolje poslovne rezultate pomoću Google Analyticsa.

Uz Google Analytics možete prikazivati bolje Google Ads kampanje. Iskoristite Google Analytics za poticanje poduzimanja većeg broja radnji koje su najvažnije za vašu tvrtku.

Upotreba Google Analyticsa bez dodatnih troškova

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
302791199846945843
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true