Povezivanje Google Analytics i Google Ads računa

Povezivanja Google Analytics entiteta s vašim Google Ads računom može vam pomoći u analiziranju aktivnosti korisnika na vašoj web-lokaciji nakon klika na oglas ili pojavljivanja. 

Ovaj članak pokazuje kako povezati Analytics entitete s Google Ads računom, kao i način uređivanja ili uklanjanja povezanih entiteta. Da biste se dodatno informirali, pročitajte članak O povezivanju Google Analyticsa i Google Adsa/0}.

Prije početka

Da biste povezali Google Ads i Google Analytics, trebate administrativni pristup Google Ads računu i "Dopuštenja za uređivanje" na Google Analytics računu. Za prekidanje veze i uređivanje postojeće veze u Google Adsu potreban je samo administrativni pristup Google Ads računu.

Ako imate problema s povezivanjem tih računa, upotrijebite alat za rješavanje problema.

Upute

Povezivanje Google Analytics entiteta s Google Ads računima

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata  u gornjem desnom kutu računa. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 3. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 4. Prikazat će se popis entiteta Google Analyticsa kojima imate pristup. Stupac “Status” prikazuje je li entitet povezan s Google Adsom. (Ako vam se ovdje ne prikaže Analytics entitet, provjerite imate li dopuštenje za "uređivanje" za taj entitet.)
 5. U stupcu "Radnje" kliknite vezu pored entiteta koje želite povezati s Google Adsom. Možete povezati željeni broj entiteta.
 6. Sada će se prikazati jedan od dva sljedeća zaslona:
  • Ako entitet koji ste odabrati ima samo jedan vlasnički pregled, onda ćete vidjeti samo naziv tog vlasničkog pregleda. Odaberite opciju Uvezi mjerne podatke web-lokacije da biste mogli vidjeti podatke Google Analyticsa u Google Ads izvješćima.
  • Ako entitet ima više vlasničkih pregleda, vidjet ćete popis vlasničkih pregleda koje možete povezati. Za svaki vlasnički pregled možete učiniti sljedeće:
   • Povezivanje: učinit ćete podatke o klikovima i troškovima Google Adsa dostupnima u Analyticsu, a Analytics ciljeve i transakcije dostupnima za uvoz u Google Ads. Povežite željeni broj vlasničkih pregleda. 
   • Uvesti mjerne podatke za web-lokaciju: (preporučeno) odaberite jedan vlasnički pregled iz kojeg želite uvesti mjerne podatke o angažmanu na web-lokaciji. Taj vlasnički pregled služi za pregled mjernih podataka o angažmanu na web-lokaciji u stupcima za izvješćivanje Google Analyticsa na vašem računu. Morat ćete dodati stupce Google Analyticsa u izvješća Google Adsa.
 7. Kliknite Spremi.

Kako uređivati ili ukloniti povezane Analytics entitete

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Postavljanje" kliknite Povezani računi.
 4. U odjeljku "Google Analytics" kliknite Pojedinosti
 5. Prikazat će se popis entiteta Google Analyticsa kojima imate pristup. 
  • Da biste promijenili koji su vlasnički pregledi povezani ili vlasnički pregled iz kojeg se uvoze mjerni podaci web-lokacije, kliknite ikonu olovke Uređivanje uz podatke u stupcu "Vlasnički pregledi". Kliknite Spremi da biste potvrdili promjene.
  • Da biste poništili vezu entiteta i Google Ads računa, kliknite Poništi vezu u stupcu "Radnje".
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem