Relevance reklamy

Stav klíčového slova vyjadřuje, jak úzce dané klíčové slovo souvisí s reklamami.

  • Tento stav vyjadřuje, jak úzce dané klíčové slovo odpovídá sdělení v reklamách. Pokud například uživatel ve vyhledávání použije vaše klíčové slovo a zobrazí se vaše reklama, působí reklama jako přímo relevantní k vyhledávání uživatele?
  • Existují tři stupně hodnocení: nadprůměrné, průměrné a podprůměrné.
    • Hodnocení Průměrné či Nadprůměrné znamená, že ve srovnání s ostatními klíčovými slovy v programu Google Ads nejsou s relevancí reklamy k danému klíčovému slovu žádné závažné problémy.
    • Hodnocení Podprůměrné znamená, že reklama nebo klíčové slovo možná nejsou dostatečně konkrétní nebo reklamní sestava pokrývá příliš mnoho témat. Zkuste reklamní sestavy tematicky vymezit přesně tak, aby reklamy úzce souvisely pouze s menší skupinou klíčových slov.
  • Pomocí tohoto hodnocení můžete odhalit klíčová slova, která dostatečně nesouvisejí s vašimi reklamami a nemohou tak dosahovat dobrých výsledků.
  • Klíčové slovo může mít vysoké skóre kvality a zároveň nízkou relevanci reklamy či naopak). To je způsobené tím, že program Google Ads při stanovování skóre kvality zohledňuje řadu různých faktorů kvality. I když celkové skóre kvality máte vysoké, pohled na jednotlivé faktory vám může pomoci odhalit potenciální oblasti, ve kterých se lze zlepšit.
  • Chcete-li zobrazit stav relevance reklamy pro vaše klíčová slova, na stránce Kampaně přejděte na kartu Klíčová slova a zde přidržte kurzor nad informační bublinou vedle kteréhokoli klíčového slova.

Jak spustit diagnostiku klíčových slov
Další články o kvalitě klíčových slov

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory