Očekávaná míra prokliku: definice

Parametr klíčového slova, který udává, jaká je pro dané klíčové slovo pravděpodobnost kliknutí na zobrazenou reklamu, a to bez ohledu na pozici reklamy, podklady a další formáty reklamy, které by mohly ovlivnit její nápadnost a viditelnost.

Toto hodnocení vyjadřuje odhad, s jakou pravděpodobností určité klíčové slovo povede ke kliknutí na reklamu. Služba Google Ads zohledňuje dřívější výkony klíčového slova podle pozice reklamy. Očekávaná míra prokliku (CTR), kterou služba Google Ads přiřadí ke klíčového slovu ve vašem účtu, vychází z předpokladu, že vyhledávací dotaz se bude s klíčovým slovem přesně shodovat. V okamžiku aukce (když něčí vyhledávací dotaz spustí některou z vašich reklam) vypočítá Google Ads přesnější očekávanou míru prokliku na základě vyhledávacích dotazů, typu zařízení a dalších momentálních faktorů.

Existují tři stupně hodnocení: Nadprůměrné, Průměrné a Podprůměrné.

  • Hodnocení Průměrné či Nadprůměrné znamená, že ve srovnání s ostatními klíčovými slovy ve službě Google Ads nejsou s očekávanou mírou prokliku daného klíčového slova žádné závažné problémy.
  • Hodnocení Podprůměrné označuje, že by mohlo být vhodné upravit text reklamy, aby lépe souvisel s nejčastějšími klíčovými slovy.
  • Pomocí tohoto hodnocení můžete odhalit klíčová slova, která nejsou dostatečně relevantní, aby dosahovala dobrých výsledků.
  • Očekávaná míra prokliku vyjadřuje odhad. Liší se proto od hodnoty skutečné míry prokliku zobrazené ve sloupci CTR v účtu. Toto hodnocení, na rozdíl od sloupce CTR, zohledňuje výkon klíčového slova jak v účtu, tak i ve srovnání s účty ostatních inzerentů. Toto hodnocení bylo také upraveno, aby ho neovlivňovala pozice reklamy ani další faktory ovlivňující nápadnost a viditelnost, například podklady.
  • Klíčové slovo může mít vysoké skóre kvality a zároveň nízkou očekávanou míru prokliku (či naopak). To je dáno tím, že Google Ads při stanovování skóre kvality zohledňuje řadu různých faktorů. I když máte celkové skóre kvality vysoké, můžete kontrolou jednotlivých faktorů odhalit místa, kde se lze případně zlepšit.
  • Pozastavená klíčová slova si udržují skóre, kterých dosáhla, když byla naposledy aktivní. Z tohoto důvodu nemusí být tato skóre po určité době směrodatná. Inzerentům doporučujeme zaměřit se při kontrolování dílčích metrik skóre kvality na aktivní klíčová slova, protože jejich skóre se průběžně aktualizují.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true