Τομέας

Το βασικό μέρος της διεύθυνσης URL ενός ιστότοπου (η διεύθυνση Διαδικτύου). Στη διεύθυνση URL "www.google.com/ads", το όνομα τομέα είναι "google.com".

  • Ο τομέας απαρτίζεται συνήθως από δύο μέρη: το όνομα (όπως "google") και μια κατηγορία (όπως ".com"), τα οποία συνδυάζονται και αποτελούν ένα όνομα τομέα, όπως το "google.com". Οι τομείς μπορεί να χρησιμοποιούν κατηγορίες κλάδων, π.χ. .edu και .gov, κατηγορίες χώρας, π.χ. .fr ή .jp ή συνδυασμό αυτών.
  • Σε έναν τομέα μπορούν να υπάρχουν πολλές σελίδες ή ιστότοποι. Για παράδειγμα, όλοι αυτοί οι ιστότοποι έχουν κοινό το όνομα τομέα "google.com":
          www.google.com
          www.google.com/ads
          support.google.com/google-ads
  • Το Google Ads έχει αρκετές πολιτικές που αφορούν τις διευθύνσεις URL και τα ονόματα τομέα που περιλαμβάνετε στις διαφημίσεις σας. Για παράδειγμα, όλες οι διαφημίσεις μιας συγκεκριμένης ομάδας διαφημίσεων πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο όνομα τομέα στις διευθύνσεις URL εμφάνισης.

Πολιτική διεύθυνσης URL εμφάνισης

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας