Διαφημίσεις στην κορυφή σελίδας

Οι διαφημίσεις στην κορυφή σελίδας εμφανίζονται δίπλα στα αποτελέσματα οργανικής αναζήτησης στην κορυφή σελίδας. Σε γενικές γραμμές, οι διαφημίσεις στην κορυφή σελίδας εμφανίζονται πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα στην κορυφή σελίδας, αν και ενδέχεται να εμφανίζονται κάτω από αυτά σε ορισμένα ερωτήματα. Η τοποθέτηση των διαφημίσεων στην κορυφή σελίδας είναι δυναμική και ενδέχεται να αλλάξει με βάση την αναζήτηση του χρήστη.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μετρήσεις κορυφής σελίδας και κορυφαίας θέσης

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού