Μέσο κόστος ανά κλικ (Μέσο CPC): Ορισμός

Το μέσο ποσό που χρεώνεστε για κάποιο κλικ στη διαφήμισή σας. Το μέσο κόστος ανά κλικ (μέσο CPC) υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος των κλικ με τον συνολικό αριθμό κλικ.

  • Το μέσο CPC βασίζεται στο πραγματικό κόστος ανά κλικ (πραγματικό CPC), το οποίο είναι το πραγματικό ποσό που χρεώνεστε για ένα κλικ στη διαφήμισή σας. Έχετε υπόψη ότι το μέσο CPC μπορεί να διαφέρει από το μέγιστο κόστος ανά κλικ (μέγ. CPC), το οποίο είναι το υψηλότερο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε για ένα κλικ.
  • Ακολουθεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο υπολογισμού του μέσου CPC. Ας υποθέσουμε ότι η διαφήμισή σας λαμβάνει δύο κλικ, από τα οποία το ένα έχει κόστος 0,20 €, το άλλο 0,40 € και το συνολικό κόστος είναι 0,60 €. Θα διαιρέσετε το ποσό των 0,60 € (το συνολικό κόστος) με το 2 (τον συνολικό αριθμό κλικ), για να λάβετε μέσο CPC 0,30 €.
  • Μπορείτε να βρείτε τα ποσά για το μέσο CPC στη στήλη "Μέσο CPC", στις "Καμπάνιες".
  • Μόλις ξεκινήσατε και θέλετε να αποκτήσετε μια εικόνα για το μέσο ποσό που μπορεί να χρεωθείτε για ένα κλικ; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών, για να λάβετε τα εκτιμώμενα ποσά του μέσου CPC για τις καμπάνιες σας για το Δίκτυο αναζήτησης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας