Καμπάνια που ολοκληρώθηκε: Ορισμός

Μια διαφημιστική καμπάνια, της οποίας η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει και δεν προβάλλει πλέον διαφημίσεις.

  • Επιλέξτε μια ημερομηνία λήξης για κάθε διαφημιστική καμπάνια, για να υποδείξετε πότε θα πρέπει να σταματήσει η εκτέλεσή της. Όταν μια καμπάνια φτάσει την ημερομηνία λήξης της, όλες οι διαφημίσεις εντός της καμπάνιας παύουν να προβάλλονται.
  • Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης μιας καμπάνιας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αφότου παρέλθει η ημερομηνία.
  • Στη στήλη "Κατάσταση" της σελίδας "Καμπάνιες" θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της καμπάνας σας. Ενδέχεται, επίσης, να εμφανίζεται η κατάσταση "Η καμπάνια ολοκληρώθηκε" δίπλα στις ομάδες διαφημίσεων, τις διαφημίσεις και τις λέξεις-κλειδιά που αποτελούν μέρος αυτής της καμπάνιας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού