Πηγή δεδομένων

Ένα συνδεδεμένο προϊόν, ένα αρχείο που έχει εισαχθεί ή μια ενσωμάτωση τρίτου μέρους, για παράδειγμα, το BigQuery.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού