Ακρίβεια στον στόχο (OTP): Ορισμός

Όταν η ετικέτα δημογραφικών στοιχείων η οποία έχει εκχωρηθεί σε έναν χρήστη που προβάλλει τη διαφήμισή σας αντιστοιχεί στο δημογραφικό στοιχείο του κοινού-στόχου μιας καμπάνιας, το κοινό αυτό ορίζεται ως κοινό Στον στόχο.

Ακρίβεια στον στόχο (OTP) είναι το ποσοστό των εμφανίσεων στην καμπάνια σας που προβλήθηκαν σε χρήστες οι οποίοι βρίσκονται Στον στόχο για την καμπάνια σας. Η ακρίβεια στον στόχο (OTP) βασίζεται στην ηλικία και στο φύλο του κοινού-στόχου. Είναι χρήσιμη κατά την αξιολόγηση της απόδοσης στόχευσης και της αποδοτικότητας των καμπανιών σας.

Μπορείτε να υπολογίσετε την ακρίβεια στον στόχο, διαιρώντας τον αριθμό των εμφανίσεων στον στόχο με τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων στην καμπάνια σας.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι προβάλλετε μια καμπάνια που στοχεύει άνδρες 18-34 ετών. Η διαφήμισή σας εμφανίζεται 5 φορές σε συσκευές με έναν θεατή, όπως smartphone και tablet. Στους χρήστες περιλαμβάνονται οι εξής:

  • 1 άνδρας 35-39 ετών
  • 2 άνδρες 25-29 ετών
  • 2 γυναίκες 25-29 ετών

Ο συνολικός αριθμός των εμφανίσεων είναι 5 και περιλαμβάνει 2 εμφανίσεις που είναι στον στόχο.

Η ακρίβεια στον στόχο (OTP) είναι 2 / 5 = 40%.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού