Περιορισμός συχνότητας: Ορισμός

Μια λειτουργία που περιορίζει τον αριθμό των εμφανίσεων των διαφημίσεων προβολής ή βίντεο στον ίδιο χρήστη.

Η συχνότητα είναι ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης βλέπει διαφημίσεις στις καμπάνιες δικτύου προβολής ή βίντεο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο περιορισμός συχνότητας λειτουργεί διαφορετικά στις καμπάνιες δικτύου προβολής και στις καμπάνιες βίντεο.

Για τις καμπάνιες δικτύου προβολής:

  • Όταν ορίζετε το όριο συχνότητας για μια καμπάνια δικτύου προβολής, διαχειρίζεστε τον αριθμό εμφανίσεων που θα επιτρέπεται να έχει στην καμπάνια ο μεμονωμένος χρήστης ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα.
  • Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο συχνότητας, για να διαχειριστείτε τον αριθμό των εμφανίσεων στην καμπάνια, την ομάδα διαφημίσεων ή τη διαφήμιση.
  • Τα cookie τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται από προεπιλογή. Ωστόσο, αν δεν είναι διαθέσιμα, τότε χρησιμοποιούνται τα cookie πρώτου μέρους για τις κατά προσέγγιση εμφανίσεις.

Για καμπάνιες βίντεο:

  • Όταν ορίζετε το όριο συχνότητας για μια καμπάνια βίντεο, ορίζετε ένα όριο για τον αριθμό των εμφανίσεων ή/και των προβολών που επιτρέπεται για τα βίντεο ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή οποιονδήποτε συνδυασμό, για έναν μεμονωμένο χρήστη. Τα όρια συχνότητας για καμπάνιες βίντεο ισχύουν για συνδεδεμένους χρήστες ή για συσκευές, αν ο χρήστης είναι αποσυνδεδεμένος. Μπορούν να οριστούν μόνο σε επίπεδο καμπάνιας
  • Αν τα βίντεο στην καμπάνια χρησιμοποιούνται σε άλλες καμπάνιες βίντεο, οι εμφανίσεις ή/και οι προβολές από άλλες καμπάνιες βίντεο για έναν συγκεκριμένο χρήστη θα υπολογίζονται στο όριο συχνότητας της καμπάνιας. Όταν ένας χρήστης συμπληρώσει το όριο συχνότητας, η Google θα διακόψει την προβολή αυτής της καμπάνιας στον χρήστη. Αυτό ισχύει μόνο για διαφημίσεις σε ροή και διαφημίσεις βίντεο bumper στη δημοπρασία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού