Περιορισμός συχνότητας: Ορισμός

Μια λειτουργία που περιορίζει τον αριθμό των εμφανίσεων των διαφημίσεων προβολής ή βίντεο στον ίδιο χρήστη.

Η συχνότητα είναι ο αριθμός των φορών που ένας χρήστης βλέπει διαφημίσεις στις καμπάνιες δικτύου προβολής ή βίντεο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο περιορισμός συχνότητας λειτουργεί διαφορετικά στις καμπάνιες δικτύου προβολής και στις καμπάνιες βίντεο.

Για τις καμπάνιες δικτύου προβολής:

  • Όταν ορίζετε το όριο συχνότητας για μια καμπάνια δικτύου προβολής, διαχειρίζεστε τον αριθμό εμφανίσεων που θα επιτρέπεται να έχει στην καμπάνια ο μεμονωμένος χρήστης ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή οποιονδήποτε συνδυασμό. 
  • Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο συχνότητας, για να διαχειριστείτε τον αριθμό των εμφανίσεων στην καμπάνια, την ομάδα διαφημίσεων ή τη διαφήμιση.
  • Τα cookie τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται από προεπιλογή. Ωστόσο, αν δεν είναι διαθέσιμα, τότε χρησιμοποιούνται τα cookie πρώτου μέρους για τις κατά προσέγγιση εμφανίσεις.

Για καμπάνιες βίντεο:

  • Όταν ορίζετε το όριο συχνότητας για μια καμπάνια βίντεο, ορίζετε ένα όριο για τον αριθμό των εμφανίσεων ή/και των προβολών που επιτρέπεται για τα βίντεο ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα ή οποιονδήποτε συνδυασμό, για έναν μεμονωμένο χρήστη. Τα όρια συχνότητας για καμπάνιες βίντεο μπορούν να οριστούν μόνο σε επίπεδο καμπάνιας. 
  • Αν τα βίντεο στην καμπάνια χρησιμοποιούνται σε άλλες καμπάνιες βίντεο, οι εμφανίσεις ή/και οι προβολές από άλλες καμπάνιες βίντεο για έναν συγκεκριμένο χρήστη θα υπολογίζονται στο όριο συχνότητας της καμπάνιας. Όταν ένας χρήστης συμπληρώσει το όριο συχνότητας, η Google θα διακόψει την προβολή αυτής της καμπάνιας στον χρήστη. Ισχύει μόνο για διαφημίσεις σε ροή και διαφημίσεις βίντεο bumper.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού