Εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα: Ορισμός

Η προσφορά που πιθανώς πρέπει να ορίσετε, ώστε η διαφήμισή σας να εμφανίζεται οπουδήποτε στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορετικές εκτιμήσεις προσφορών

  • Αυτή η εκτίμηση υπολογίζει κατά προσέγγιση την προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC) που απαιτείται, ώστε η διαφήμισή σας να εμφανίζεται οπουδήποτε στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, όταν ένα ερώτημα αναζήτησης αντιστοιχεί ακριβώς στη λέξη-κλειδί. Αν η προσφορά σας δεν πληροί αυτήν την εκτίμηση, η διαφήμισή σας μπορεί να εξακολουθήσει να προβάλλεται. Ωστόσο, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
  • Η εκτίμηση βασίζεται στον Δείκτη ποιότητας κάθε λέξης-κλειδιού και στον ανταγωνισμό από άλλους διαφημιζομένους. Αν η εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα είναι πολύ υψηλή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Δείκτης ποιότητας για τη λέξη-κλειδί σας είναι χαμηλός και θα μπορούσε να βελτιωθεί.
  • Για να δείτε εκτιμήσεις προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα για τις λέξεις-κλειδιά σας, εντοπίστε τη στήλη Εκτιμώμενη προσφορά πρώτης σελίδα στον πίνακα Λέξεις-κλειδιά.
  • Η εκτίμηση δεν αποτελεί εγγύηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφήμισή σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα, ακόμη και αν η προσφορά σας πληροί την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού