Κόστος που χρεώθηκε: Ορισμός

Το κόστος που χρεώθηκε είναι το πραγματικό ποσό που έχετε την ευθύνη να πληρώσετε, αφού πραγματοποιηθούν στον λογαριασμό σας προσαρμογές για στοιχεία όπως η μη έγκυρη δραστηριότητα.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού